PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 3--11
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo psychologiczne w organizacji z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości

Warianty tytułu
Psychological Safety in the Organisation from the Perspective of Management and Quality Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo psychologiczne pracowników postrzega się jako jeden z kluczowych czynników prowadzących do poprawy efektywności współczesnych organizacji, a także ich rozwoju. Dlatego też koncepcję bezpieczeństwa psychologicznego implementuje obecnie wiele organizacji traktujących swoich pracowników jako kapitał, który może stanowić o ich konkurencyjności i innowacyjności. Niemniej jednak w Polsce bezpieczeństwo psychologiczne jest zagadnieniem słabo rozpoznawalnym i rzadko badanym. Mając na względzie taki stan rzeczy, w niniejszym artykule podjęto się przedstawienia kierunków badań nad bezpieczeństwem psychologicznym w organizacji z perspektywy dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz zaprezentowania obecnego stanu wiedzy na tej płaszczyźnie. Realizacja tych celów została osiągnięta w oparciu o studia literaturowe obejmujące lata 1994-2020. Na podstawie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano cztery główne obszary badań nad bezpieczeństwem psychologicznym w organizacji na płaszczyźnie nauk o zarządzaniu i jakości: (1) istotę bezpieczeństwa psychologicznego; (2) obszary występowania bezpieczeństwa psychologicznego w organizacjach; (3) wpływ bezpieczeństwa psychologicznego na organizację; (4) mechanizmy stojące u podstaw bezpieczeństwa psychologicznego w organizacjach. Prowadzone badania głównie dotyczyły poziomu grupy/zespołu, przy czym problematyka badań na tej płaszczyźnie koncentrowała się przede wszystkim na wydajności w organizacji lub czynnikach wpływających na bezpieczeństwo psychologiczne. W badaniach dotyczących wpływu bezpieczeństwa psychologicznego na organizacje oprócz wydajności najczęściej zajmowano się dzieleniem się informacjami i kreatywnością. (abstrakt oryginalny)
EN
Psychological safety of employees is seen as one of the key factors leading to both improvement of the efficiency and development of modern organisations. Therefore, the concept of psychological safety is currently being implemented by many organisations treating their employees as a capital which determines firms' competitiveness and innovation. Nevertheless, in Poland, psychological safety is a poorly recognised and rarely studied issue. Thus, the article aims to identify and present the main threads raised in research on psychological safety in the organisation from the perspective of the discipline of management and quality science. The objectives of the article have been achieved based on the desk research covering the years 1994-2020. Based on the analysis, four main areas of research on psychological safety in the organisation in the area of management and quality sciences have been identified: (1) the essence of psychological safety; (2) areas of psychological safety in organizations; (3) the impact of psychological safety on the organization; (4) mechanisms underlying psychological safety in organizations. The conducted research focused mainly on the group / team level, and the research issues at this level concentrated primarily on performance in the organisation or factors influencing psychological safety. Performance, information sharing, and creativity have been the most common areas of research in the studies regarding the impact of psychological safety on organizations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • [1] Adamska K. (2016), Milczenie i przełamywanie milczenia w organizacji, "Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology", Vol. 19, Nr 1, s. 75-88.
 • [2] Alvaro C., Lyons R.F., Warner G., Hobfoll S.E., Martens P.J., Labonte R. (2010), Conservation of Resources Theory and Research Use in Health Systems, "Implementation Science", Vol. 5, No. 79, pp. 1-20.
 • [3] Baas M., De Dren C.K.W., Nijstad A.B. (2008), A. Meta-Analysis of 25 Years of Mood-Creativity Research: Hedonic Tone, Activation, or Repulatory Focus? "Technological Bulletin", Vol. 134, No. 6, pp. 779-806.
 • [4] Baer M., Frese M. (2003), Innovation is not Enough: Climates for Initiative and Psychological Safety, Process Innovations, and Firm Performance, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 24, pp. 45-68.
 • [5] Bariso J. (2018), Google Spent Years Studying Great Teams. These 5 Qualities Contributed the Most to Its Success. To Build a Successful Team, You Must Find the Balance between Results and Culture, https://www.inc.com/justin-bariso/google-spent-years-studying-great-teams-these-5-qu-alities-contributed-most-to-their-success.html, access date: 19.02.2020.
 • [6] Boucher A., Sheng L., Ho C. (2018), Psychological Safety: An Essential Constituent of COMPASS, "Directions", Vol. 3, No. 3, pp. 1-15.
 • [7] Brown S.P., Leigh T.W. (1996), A New Look at Psychological Climate and its Relationship to Job Involvement, Effort, and Performance, "Journal of Applied Psychology", Vol. 81, No. 4, pp. 358-368.
 • [8] Carmeli A., Gitell J.H. (2009), High-quality Relationships, Psychological Safety, and Learning from Failures in Work Organizations, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 30, No. 6, pp. 709-729.
 • [9] Detert J.R., Edmondson A.C. (2011), Implicit Voice Theories: Taken-for-rules of Self-censorship at Work, "Academy of Management Journal", Vol. 54, pp. 461-488.
 • 10] Dionisio M., de Vargas E.R. (2020), Corporate Social Innovation: A Systematic Literature Review, "International Business Review", Vol. 29, No. 2, pp. 1-12.
 • [11] Dunne B.J., Greenwald J.M. (2014), Psychological Safety and Engagement: Clarity through the Lens of Social Exchange Theory, Midwest Academy of Management, Minneapolis.
 • [12] Edmondson A.C. (1999), Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams, "Administrative Science Quarterly", Vol. 44, No. 2, pp. 350-383.
 • [13] Edmondson A.C. (2004), Psychological Safety, Trust, and Le-arning in Organizations: A Group-Level Lens, [in:] R. Kramer, K. Cook (ed.), The Russell Sage Foundation Series on Trust. Trust and Distrust in Organizations: Dilemmas and Approaches. Russell Sage Foundation, New York, pp. 239-272.
 • [14] Edmondson A.C., Lei Z. (2014), Psychological Safety: The Hi-story, Renaissance, and Future of on Interpersonal Construct, "Annual Review of Organizational Psychology and Organiza-tional Behavior", Vol. 1, pp. 23-43.
 • [15] Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [16] George J., Zhou J. (2007), Dual Tuning in a Supportive Context: Joint Contributions of Positive Mood, Negative Mood, and Supervisory Behaviors to Employee Creativity, "Academy of Management Journal", Vol. 50, No. 3, pp. 605-622.
 • [17] Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [18] Hobfoll S.E. (1989), Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress, "American Psychologist", Vol. 44, No. 3, pp. 513-524.
 • [19] Huang C.C., Jiang P.C. (2012), Exploring the Psychological Safety of R&D Teams: An Empirical Analysis in Taiwan, "Journal of Management and Organization", Vol. 18, No. 2, pp. 175-192.
 • [20] Kahn W.A. (1990), Psychological Conditions of Personal En-gagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal", Vol. 33, No. 4, pp. 692-724.
 • [21] Kark R., Carmeli A. (2009), Alive and Creating: The Mediating Role of Vitality and Aliveness in the Relationship between Psychological Safety and Creative Work Involvement, "Journal of Organizational Behaviour.", Vol. 30, No. 6, pp. 785-804.
 • [22] Marczak S. (2015), Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych w Polsce na przykładzie projektu OpenStreetMap, "Roczniki Geomatyki", Tom XIII, Zeszyt 3, Nr 69, s. 239-253.
 • [23] Nafei W.A. (2016), Organizational Silence: A Barrier to Organizational Change, "Case Studies Journal", Vol. 5, No. 9, pp. 86-105.
 • [24] Newman A., Donohue R., Eva N. (2017), Psychological Safety: A Systemic Review of the Literature, "Human Resource Management Review", Vol. 27, No. 3, pp. 521-535.
 • [25] O'Donovan R., McAuliffe E. (2020), A Systematic Review Exploring the Content and Outcomes of Interventions to Improve Psychological Safety, Speaking up and Voice Behaviour,"BMC Health Services Research", Vol. 20, No. 1, pp. 1-11.
 • [26] Pacheco D.C., de Serpa Arruda A.I.D., Caldeira S.N. (2015), Silence in Organizations and Psychological Safety: A Literature Review, "European Scientific Journal", Special Edition, pp. 293-308.
 • [27] Pearsall M.J., Ellis A.P.J. (2011), Thick as Thieves: The Effects of Ethical Orientation and Psychological Safety on Unethical Team Behavior, "Journal of Applied Psychology", Vol. 96, No. 2, pp. 401-411.
 • [28] PwC (2014), Managing People in a Changing World, Price-waterhouse Coopers, Société coopérative (Luxembourg), https://www.pwc.lu/en/sustainability/docs/pwc-hrs.pdf, access date: 24.02.2020.
 • [29] Schein E.H., Bennis W.G. (1965), Personal and Organiza-tional Change trought Group Methods: The Laboratory Approach, John Wiley and Sons, New York.
 • [30] Siemsen E., Roth A.V., Balasubramanian S., Anand G. (2009), The Influence of Psychological Safety and Confidence in Knowledge on Employee Knowledge Sharing, "Manufacturing & Service Operations Management", Vol. 11, No. 3, pp. 429-447.
 • [31] Wu T.C., Liu C.W., Lu M.C. (2007), Safety Climate in University and College Laboratories: Impact of Organizational and Individual Factors, "Journal of Safety Research", Vol. 38, No. 1, pp. 91-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.