PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 30 | 51--75
Tytuł artykułu

Profilowanie geograficzne, czyli wykorzystanie analiz przestrzennych do wykrywania sprawców przestępstw

Warianty tytułu
Geographic profiling, as the application of spatial analyses in discovering the offenders of crimes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstaw profilowania geograficznego, jako metody mającej zastosowanie w analizach przestrzennych sporządzanych na potrzeby wykrywania sprawców przestępstw. Wychodząc z założenia, że rozmieszczenie przestępstw i zachowania sprawców wykazują pewne prawidłowości przestrzenne, wykorzystuje się podejście geograficzne w procesie wykrywania tych sprawców. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostały podstawy teoretyczno-metodologiczne profilowania geograficznego, uwarunkowania skuteczności prowadzenia analiz przestrzennych, zasady generowania geoprofili. Na podstawie analizowanej literatury przedstawiona została krytyka i ograniczenia stosowania profilowania geograficznego, ale także dowiedziona została efektywność tej metody jako techniki śledczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present geographic profiling as a method useful in spatial analyses for the purpose of discovering criminals. It's clear that distribution of crimes and the behaviours of criminals show certain spatial regularities, therefore, a geographical approach can be used to discover these offenders. In the following parts of the article the author presents theoretical and methodological foundations of geographical profiling, determinants of the effectiveness of spatial analyses and principles of creating geoprofiles. Based on the literature under review, criticism and limitations of the use of geographic profiling will be presented, but also the effectiveness of this method as an investigative technique will be demonstrated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartnicki S., 1987, Geografia przestępczości miejskiej [The Geography of Urban Crime], [w:] Rajkiewicz A., Tokarski Z. (red.), Zagrożenia społeczne i warunki oraz środki ich przezwyciężania. Polska 2000 [Social Threats and Conditions and Means of Overcoming Them], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa: 37-48.
 • Bennell C., Snook B., Taylor P.J., Corey S., Keyton J., 2007, It's no riddle, choose the middle: The effect of number of crimes and topographical detail on police officer predictions of serial burglars' home locations, "Criminal Justice and Behavior", 34 (1): 119-132. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0093854806290161.
 • Bogacka E., 2011, Współczesny dorobek światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 152: 13-24.
 • Brantingham P.J., Brantingham P.L. (red.), 1981, Environmental criminology, SAGE Publications, Beverly Hills.
 • Brantingham P.L., Brantingham P.J., 2010, Notes on the Geometry of Crime, [w:] Andresen M.A., Brantingham P.J., Kinney J.B. (red.), Classics in Environmental Criminology, Routledge, Boca Raton: 231-256.
 • Bruce C.W., Smith S.C., Stallo M., 2007, Reviews: Geographic Profiling. D. Kim Rossmo. Boca Raton, FL, CRC Press, 2000. 347 pp., "Police Practice and Research", 8 (4): 385-388.
 • Canter D., 2003, Mapping Murder: The Secrets of Geographical Profiling, Virgin Books, London.
 • Canter D., Hammond L., 2007, Prioritizing Burglars: Comparing the Effectiveness of Geographical Profiling Methods, "Police Practice and Research", 8: 371-384. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15614260701615086.
 • Canter D., Larkin P., 1993, The Environmental Range of Serial Rapists, "Journal of Environmental Psychology", 13 (1): 63-69.
 • Caplan J.M., Kennedy L.W., Miller J., 2011, Risk Terrain Modeling: Brokering Criminological Theory and GIS Methods for Crime Forecasting, "Justice Quarterly", 28 (2): 360-381. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07418825.2010.486037.
 • Clarke R.V., Eck J.E., 2005, Crime analysis for problem solvers in 60 small steps, U.S. Dept. of Justice. Office of Community Oriented Policing Services (COPS), Washington, http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS66534 (dostęp: 7.07.2019).
 • Clarke R.V., Felson M., 1993, Routine Activity and Rational Choice, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Cohen L.E., Felson M., 1979, Social change and crime rate trends: A routine activity approach, "American Sociological Review", 44 (4): 588-608. DOI: http://dx.doi. org/10.2307/2094589.
 • CrimeStat III (b.d.), https://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/ (dostęp: 11.02.2019).
 • Czarnecki B., 2011, Przestrzenne aspekty przestępczości. Metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • davidcanter.com (b.d.), https://www.davidcanter.com/professional-services/software/ (dostęp: 11.02.2019).
 • Emeno K., Bennell C., Snook B., Taylor P.J., 2015, Geographic profiling survey: A preliminary examination of geographic profilers views and experiences, "International Journal of Police Science & Management", 18 (1): 3-12.
 • Environmental Criminology Research Inc. [ECRI] (b.d.), http://ecricanada.com/ (dostęp: 5.01.2020).
 • Fitterer J., Nelson T.A., Nathoo F., 2015, Predictive crime mapping, "Police Practice and Research", 16 (2): 121-135. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15614263.2014.972618
 • Fritzon K., 2001, An examination of the relationship between distance travelled and motivational aspects of firesetting behavior, "Journal of Environmental Psychology", 21 (1): 45-60.
 • Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., 2002, Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw [Killers and Their Victims. Psychological Profiling of Unknown Killers], Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
 • Godwin M., Rosen F., 2004, Tracker: Hunting Down Serial Killers, Thunder's Mountain Press, New York.
 • Goldschneider M., 2012, Przestępczość na warszawskiej Pradze z perspektywy współczesnych teorii ekologicznych w kryminologii [Crime in the Warsaw Praga District from the Environmental Criminology Perspective], "Archiwum Kryminologii", 34: 207-252.
 • Górski M., 2015, Podstawy profilowania geograficznego [Basics of Geographic Profiling], "Problemy Współczesnej Kryminalistyki", 19: 35-42.
 • Górski M., 2017, Prediction of related burglaries on the basis of behavioural, spatial and temporal consistency, "Problems of Forensic Sciences", 109: 5-25.
 • Górski M., 2018a, Buffer zone and circle theory on the example of burglaries and robberies, "Problems of Forensic Sciences", 113: 51-66.
 • Górski M., 2018b, The distance covered by perpetrators and their behaviour at the scene of the incident in the case of burglaries and robberies, "Problems of Forensic Sciences", 113: 27-50.
 • Gradoń K., 2010, Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne [Multiple Killing: Criminal Profiling], Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Hammond L., 2014, Geographical profiling in a novel context: prioritising the search for New Zealand sex offenders, "Psychology, Crime & Law", 20 (4): 358-371. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1068316X.2013.793331.
 • Harries K.D., 1999, Mapping Crime: Principle and Practice, US Department of Justice, Washington.
 • Harries K.D., Le Beau J., 2007, Issues in the Geographic Profiling of Crime: Review and Commentary, "Police Practice and Research", 8 (4): 321-333.
 • Holmes R.M., Holmes S.T., 1996, Profiling violent crimes: An investigative tool, SAGE Publications, Thousand Oaks.
 • Jefferson B.J., 2018, Predictable Policing: Predictive Crime Mapping and Geographies of Policing and Race, "Annals of the American Association of Geographers", 108 (1): 1-16. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/24694452.2017.1293500.
 • Kent J.D., Leitner M., Curtis A.J., 2006, Evaluating the usefulness of functional distance measures when calibrating journey-to-crime distance decay functions, "Computers Environment and Urban Systems", 30 (2): 181-200. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j. compenvurbsys.2004.10.002.
 • Kocsis R.N., Cooksey R.W., Irwin H.J., Allen G., 2002, A Further Assessment of "Circle Theory" for Geographic Psychological Profiling, "Australian & New Zealand Journal of Criminology", 35 (1): 43-62.
 • Lach B., 2014, Profilowanie kryminalistyczne [Forensic Profiling], Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Leitner M. (red.), 2013, Crime modeling and mapping using geospatial technologies, Springer, Heidelberg.
 • Levine N., 2005, The evaluation of geographic profiling software: Response to Kim Rossmo's critique of the NIJ methodology, 8.05.2005, http://www.nedlevine.com/ Response%20to%20Kim%20Rossmo%20Critique%20of%20the%20GP%20Evaluation% 20Methodology.May%208%202005.doc (dostęp: 3.07.2019).
 • Levine N., Block R., 2011, Bayesian Journey-to-Crime Estimation: AnImprovement in Geographic Profiling Methodology, "The Professional Geographer", 63 (2): 213-229. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00330124.2010.547152.
 • Meaney R., 2004, Commuters and Marauders: An Examination of the Spatial Behaviour of Serial Criminals, "Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling", 1 (2): 121-137. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jip.12.
 • Meijer A., Wessels M., 2019, Predictive Policing: Review of Benefits and Drawbacks, "International Journal of Public Administration", 42 (12): 1031-1039. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2019.1575664.
 • Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi [Crime and the Sense of Security within City Space. The Łódź Case], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Moses S.K., 2019, Forensic Archaeology and the Question of Using Geographic Profiling Methods Such as "Winthropping", [w:] Moran K.S., Gold C.L. (red.), Forensic Archaeology. Multidisciplinary Perspectives, Springer Nature Switzerland: 235-244.
 • Paulsen D., 2006, Human versus machine: A comparison of the accuracy of geographic profiling methods, "Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling", 3 (2): 77-89. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jip.46.
 • Pludrzyńska B., 2012, Profilowanie geograficzne. Praktyka zagraniczna i propozycje implementacji rozwiązań przez polskie instytucje wymiaru sprawiedliwości i organa ścigania [Geographic Profiling. The Foreign Practice and the Polish Judicial Institutions and Law Enforcement Agencies Proposals for Implementing its Solutions], "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 1-2: 135-144.
 • Ratcliffe J.H., 2004, Crime Mapping and the Training Needs of Law Enforcement, "European Journal on Criminal Policy and Research", 10 (1): 65-83.
 • Rengert G.F., Piquero A.R., Jones P.R., 1999, Distance Decay Reexamined, "Criminology", 37 (2): 427-445.
 • Rhodes W.M., Conly C., 1981, Crime and mobility: An empirical study, [w:] Brantingham P.J., Brantingham P.L. (red.), Environmental criminology, SAGE Publications, Beverly Hills: 167-188.
 • Rich T., Shively M., 2004, A methodology for evaluating geographic profiling software, 12.2004, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/208993.pdf (dostęp: 7.07.2019).
 • Roh S., Leipnik M.R., 2005, Geographic Profiling and Spatial Analysis of Serial Homicides, [w:] Wang F. (red.), Geographic Information Systems and Crime Analysis, Idea Group Publishing, Hershey: 137-152. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-59140- 453-8.ch008.
 • Rossmo D.K., 2000, Geographic Profiling, CRC Press, Boca Raton.
 • Rossmo D.K., 2005, An evaluation of NIJ's evaluation methodology for geographic profiling software, 9.03.2005, http://www.txstate.edu/gii/geographic-profiling/publications/ contentParagraph/01/document/Response%20to%20NIJ%20GP%20Evaluation% 20Methodology.doc (dostęp: 7.07.2019).
 • Rossmo K., Rombouts S., 2008, Geographic profiling, [w:] Wortley R., Mazerolle L. (red.), Environmental criminology and crime analysis, Willan Pub., Cullompton: 136-149.
 • Ruszczyk A., 2016, Profilowanie geograficzne w sprawach kryminalnych, Gazeta Śledcza, 4.04.2016, http://gazetasledcza.pl/2016/04/o-profilowaniu-geograficznym/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.