PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 (64) | 5--19
Tytuł artykułu

Impact of Legislative Changes on Agricultural Property Trading

Warianty tytułu
Wpływ zmian ustawodawczych na obrót nieruchomościami rolnymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę opisu wybranych elementów dotyczących sytuacji na rynku nieruchomości rolnych i założeń prowadzonej polityki w tym zakresie w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany legislacyjne związane z obrotem nieruchomościami rolnymi. Wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON), Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem opracowania była próba oceny zmian w cenach ziemi w Polsce po transformacji systemowej. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie zmiany uwarunkowań zakupu nieruchomości po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzone ograniczenia spowodowały, że ceny nieruchomości rolnych w Polsce uległy zmianie w ujęciu przestrzennym.
EN
This paper attempts to describe selected elements regarding the situation on the agricultural property market and the assumptions of the policy in this respect in Poland. Particular attention was paid to legislative changes related to agricultural property trading. Statistical data from the Property Market Analysis and Monitoring System (AMRON), the Central Statistical Office, the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR) and the National Center for Agricultural Support, were used. The purpose of the study was to attempt to assess changes in land prices in Poland after systemic transformation. Attention was also paid to the issue of changes in the conditions for purchasing a property after the entry of the amended provisions of the Act on shaping the agricultural system came into force. An attempt was made to answer the question whether the introduced restrictions caused the prices of agricultural properties in Poland to change in spatial terms.
Rocznik
Numer
Strony
5--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology Szczecin
Bibliografia
 • Agencja Nieruchomości Rolnych. (2016). Sprawozdanie z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2015 roku. Retrieved from https://www. kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania
 • Agencja Nieruchomości Rolnych. (2017). Sprawozdanie z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku. Retrieved from https://www. kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania
 • Bieluk, J., Doliwa, A., Malarewicz-Jakubów, A., and Mróz, T. (Eds.). (2012). Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 • Blaszke, M. (2018a). Rynek nieruchomości rolnych na obszarach chronionych. Studia i Prace WNEiZ US, (54/3), 99-112.
 • Blaszke, M. (2018b). Korzystanie z nieruchomości rolnych na obszarach chronionych w ocenie użytkowników tych nieruchomości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (509), 46-58.
 • Brożyna, M., and Pijanowska, J. (2019). Zgoda krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej jako nowy instrument w obrocie ziemią. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 21(1), 14-21.
 • Czyżewski, A., and Majchrzak, A. (2014). Regulations for the Polish agricultural land market compared with other EU member states: Implications for market efficiency. Studia Ekonomiczne/Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, (2 (81)), 175-195.
 • Czyżewski, A., and Stępień, S. (2010). Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce: propozycje zmian. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, (3), 11-27.
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1944 r. Nr 4, poz. 17)
 • Gawroński, K., and Prus, B. (2005). Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (4).
 • Klusek, T. (2017). Rozmiary i regionalne zróżnicowanie polskiego rynku nieruchomości rolnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (119).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 946)
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2017). Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2016 roku. Pobrane z: https://www.kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2018). Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2017 roku. Pobrane z: https://www.kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. (2019). Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2018 roku. Retrieved from https://www.kowr.gov.pl/analiza/sprawozdania
 • Lichorowicz, A. (2010). Perspektywy nowej regulacji obrotu gruntami rolnymi (uwagi wprowadzające). Studia Iuridica Agraria, 8, 7-13.
 • Litwiniuk, P. (2017). O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżimu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce. Studia Iuridica Lublinensia, 26(1), 255-269.
 • Marciniuk, K. (2017). Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego. Studia Iuridica Lublinensia, 26(1), 93-114.
 • Marks-Bielska, R., Kisiel, R., and Lizińska, W. (2017). Uwarunkowania polityki polskiego rządu odnośnie rynku ziemi rolniczej w kontekście zakończenia okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, (3), 15-27.
 • Marks-Bielska, R., and Bieniek, A. (2018). Ekonomiczne i środowiskowe aspekty obrotu ziemią rolniczą w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, (50), 227-242.
 • Mikołajczyk, J. (2016). Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku - zagadnienia wybrane. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, (77), 123-136.
 • Muller, A., (2017). Obrót nieruchomościami rolnymi - ocena zmian legislacyjnych. Przegląd Prawno- -Ekonomiczny, 38, (1/2017), 118-127.
 • Pijanowska, J., and Brożyna, M. (2018). Wybrane aspekty prawne obrotu zasobami ziemi rolniczej w Polsce po zmianie prawa w 2016 roku. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (123).
 • Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 16 września 1963 r., Dz.U. z 1995 r., Nr 35, poz. 175.
 • Stefańska, K. (2012). Przesłanki prawnego różnicowania pojęcia gospodarstwa rolnego, In Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 • Stelmachowski, A. (2007). Treść i wykonywanie prawa własności. In System prawa prywatnego, (t. 3). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Truszkiewicz, Z. (2016). Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu UKUR. Krakowski Przegląd Notarialny, 1(2).
 • Truszkiewicz, Z. (2017). Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r. Rejent, 27(7 (315)).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 585, 1159)
 • Wilkin, J., and Czyżewski, B. (2017). Ewolucja struktury obszarowej i ram instytucjonalnych gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce - zagadnienia wybrane. Integracja Europejska, (211).
 • Wierzbowski, B. (2005). Kształtowanie ustroju rolnego. Aspekty przestrzenne. Studia Iuridica Agraria, IV.
 • Wierzbowski, B. (2016). Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju rolnego. Studia Iuridica Agraria, 14, 29-45.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r., SK 9/98 (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 498)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.