PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 (64) | 40--53
Tytuł artykułu

The Level of Local Development and the Need for Local Government Investment Indicated by Residents of Selected Communes in the Lublin Voivodeship

Autorzy
Warianty tytułu
Poziom rozwoju lokalnego a potrzeby w zakresie inwestycji samorządowych w opinii mieszkańców wybranych gmin województwa lubelskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
: Celem opracowania była identyfikacja i analiza potrzeb w zakresie inwestycji samorządowych wskazywanych przez respondentów z wybranych gmin województwa lubelskiego w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego badanych jednostek. Weryfikacji poddano hipotezę badawczą H1, stanowiącą, że jest związek między poziomem rozwoju gminy a potrzebami w zakresie inwestycji samorządowych wskazywanymi przez respondentów. Przedmiotem badań było 16 gmin. Okres badawczy obejmował rok 2018 (w razie braku danych wykorzystano najnowsze dostępne dane). Wykazano występowanie przeciętnej korelacji między poziomem rozwoju gminy a potrzebą tworzenia przez władze gminy terenów zielonych, infrastruktury turystycznej oraz wydatkami na rozwój terenów inwestycyjnych. Zidentyfikowano także występowanie przeciętnej korelacji ujemnej między poziomem rozwoju gminy a potrzebami w zakresie inwestycji w drogi i chodniki. Wskazuje to na częściowe potwierdzenie hipotezy H1.
EN
: This paper aimed to identify and analyse the needs for local government investments indicated by respondents from selected communes of the Lublin voivodeship, depending on the level of socio-economic development of the analysed units. Research hypothesis H1, stating that there is a relationship between the level of local development and the need for local government investment indicated by respondents, was corroborated. The research covered 16 communes. The research period was in general the year of 2018 (in the absence of data, the latest available information was used). The surveys showed there was an average correlation between the local development level and the need for local authorities to create green areas, tourist infrastructure and expenditure on the development of investment land. An average negative correlation between the level of local development and the need for investing in roads and pavements was also identified. This indicates a partial confirmation of hypothesis H1.
Rocznik
Numer
Strony
40--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin
Bibliografia
 • Adamowicz, M., and Janulewicz, P. (2012). Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII, 17-28.
 • Atkinson, D. (2009). Economic decline and gentrification in a small town: The business sector in Aberdeen, Eastern Cape. Development Southern Africa, 26(2), 271-288.
 • Bąk, I. (2007). Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych. In W. Ostasiewicz (Ed.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Brown, D. L., and Wardwell, J. M. (1980). New directions in urban - rural migration: The population turnaround in rural America. New York: Academic Press.
 • Brunka, M., Kumorek, B., and Łuczak-Kumorek, E. (2003). Słownik samorządu terytorialnego. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Bury, A., and Nowak, M. M. (2017). Local Government Investment Expenditure in Poland's Voivodeships: 2007-2013. Financial Perspective. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал, 6(34), 27-34.
 • Cohen, J. P., and Morrison P. C. J. (2004). Public infrastructure investment, interstate spatial spillovers, and manufacturing costs. Review of Economics & Statistics, 86(2), 551-560.
 • Cymerman, J., Kola-Bezka, M., Komor, A., Konieczna, J., Stawska, J. and Zapotoczna, M. (2015). Nowe wyzwania samorządu lokalnego w dobie kryzysu. Warszawa: Texter Sp. z o.o.
 • Czaja, J., and Preweda, E. (2000). Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji. Geodezja, 6(2), 129-144.
 • Czempas, J. (2012). Zastosowanie miernika rozwoju do oceny możliwości inwestowania miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Studia Ekonomiczne, (104), 9-36.
 • Czempas, J. (2013). Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach.
 • Filipiak, B. (2008). Investment expenditures of Polish local government units as an element of promoting their development. Public Administration, 3(19), 36-42.
 • Godlewska-Majkowska, H., and Komor, A. (2019). Intelligent organization in a local administrative unit: From theoretical design to reality. European Research Studies Journal, XXII, (4), 290-307.
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, (4), 307-327.
 • Hermaszewski, J. (2006). Istota inwestycji lokalnych i ich rola w rozwoju gminy. In M. Adamowicz, (Ed.), Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Biała Podlaska: Wydawnictwo PWZS.
 • Hristova, S. (2009). Local economic development in Macedonia in the context of the global crisis. (Papers from the 4th Annual International Conference in European Integration "Europe in Crisis: Threats And Opportunities", Skopje, pp. 87-102).
 • Kaplanova, P. (2016). Public goods as factors of a local economic development in Slovakia. Administration & Public Management Review, (26), 6-24.
 • Kasztelan, A. (2017). The use of Hellwig's pattern model for the evaluation of green growth in OECD countries (29th IBIMA Conference: "Sustainable Economic Growth, Education Excellence and Innovation Management Through Vision 2020", Vienna, Austria, vol. I-VII, pp. 1035-1044).
 • Komor, A., and Janulewicz, P. (2019). Directions of development of selected communes of the Lubelskie Voivodeship in the opinion of their residents. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 18(1), 33-42.
 • Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. In A. Kożuch and A. Noworól (Eds.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ.
 • Krawiec, M., and Landmesser, J. (2007). Analiza taksonomiczna aktywności ekonomicznej ludności na obszarach wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, IX, (2), 170-176.
 • Leigh, N. G., and Blakely, E. J. (2017). Planning local development: Theory and practise. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC-Melbourne: SAGE Publications.
 • Local Data Bank. (2016-2018). Retrieved February 19, 2020 from https://bdl.stat.gov.pl/
 • Marks-Bielska, R., and Opalach, D. (2019). Differences in the level of entrepreneurship among municipalities of the warmińsko-mazurskie province in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(1), 53-62.
 • Nazarczuk, J. M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
 • Ostasiewicz, W. (1999). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Pereira, A. M., and Andraz, J. M. (2013). On the economic effects of public infrastructure investment: A survey of the international evidence. College of William and Mary, Department of Economics (Working Paper No. 108).
 • Pomianek, I., and Chrzanowska, M. (2016). A spatial comparison of semi-urban and rural gminas in Poland in terms of their level of socio-economic development using Hellwig's method. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, (33), 103-117.
 • Przybyła, K., Kachniarz, M., and Ramsey, D. (2020). The investment activity of cities in the context of their administrative status: A case study from Poland. Cities, (97), 1-9.
 • Rogerson, Ch. M., and Rogerson, J. M. (2010). Local economic development in Africa: Global context and research directions. Development Southern Africa, 27(4), 465-480.
 • Słocińska, A. (2016). Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jako przejaw innowacji społecznych w gminach wiejskich. Handel wewnętrzny, 6(365), 399-409.
 • Standar, A. (2018). Assessing the scale of and financial reasons behind differences in the local government units' investment expenditures in the context of reducing disparities in socioeconomic development (Conference "International Scientific Days 2018 Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems", Nitra, the Slovak Republic, pp. 1462-1475).
 • Tomal, M., and Nalepka, A. (2018). Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego. Świat Nieruchomości, 3(105), 55-60.
 • Vranitzky, F. (1995). Partnership of private and public sector in central european economics. The provision of infrastructure. The role of the private sector. Luxembourg: EIB.
 • Vuković, V. (2014). Public-private partnership in Republic of Serbia. Anali Poslovne Ekonomje, (10), 142-151.
 • Zawora, P. (2015). Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorządach gminnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (391), 302-310.
 • Zheltenkov, A., Syuzeva, O., Vasilyeva, E., and Sapozhnikova, E. (2017). Development of investment infrastructure as the factor of the increase in investment attractiveness of the region. (IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 90, 012122).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.