PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 8 (64) | 93--103
Tytuł artykułu

Selected Determinants of Production and Sales of Products in Short Food Supply Chains by Farms Keeping Animals of Native Breeds

Warianty tytułu
Wybrane uwarunkowania produkcji i sprzedaży towarów w krótkim łańcuchu dostaw żywności przez gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt ras rodzimych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań była identyfikacja czynników determinujących podejmowanie przez gospodarstwa decyzji o wytwarzaniu i sprzedaży produktów pozyskanych ze zwierząt ras rodzimych w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Materiał empiryczny stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r., w których wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego. Próba objęła 144 gospodarstwa utrzymujące zwierzęta ras rodzimych, takich jak bydło, owce i świnie. Zakres przestrzenny badań obejmował trzy województwa Polski południowo-wschodniej. Do czynników pozytywnie stymulujących rozwój sprzedaży żywności w krótkich łańcuchach dostaw należą posiadana przez hodowców wiedza i umiejętności oraz popyt na produkty pochodzące z gospodarstw. Do grupy czynników powodujących, że gospodarstwa nie podejmują tej działalności, zaliczono nakłady pracy własnej, potrzebę opracowania koncepcji marketingowej dla tej działalności i wykreowanie odpowiedniego wizerunku na rynku, a także przepisy weterynaryjne, sanitarne oraz podatkowe.
EN
The aim of the study was to identify factors determining farms' decision to produce and sell products obtained from animals of native breeds in short food supply chains. The empirical material was the result of a survey carried out in 2017. The direct interview method was used to collect information. The research sample included 144 farms keeping animals of native breeds of cattle, sheep and pigs. The spatial scope of the research covered three provinces of south-eastern Poland. The group of factors positively stimulating the development of food sales in short supply chains includes the knowledge and skills of breeders and the expected demand for products from the farms. In turn, the group of factors constituting obstacles and causing farms not to undertake this activity is connected with the necessary amount of work input, the need to develop a marketing concept for this activity and to create an appropriate image on the market, as well as veterinary, sanitary and tax regulations.
Rocznik
Numer
Strony
93--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Aguiar, L. C., DelGrossi, M. E., and Thomé, K. M. (2018). Short food supply chain: Characteristics of a family farm. Ciência Rural, 48(5), 1-8.
 • Barłowska, J. (2011). Znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji żywności tradycyjnej oraz przekazie tradycji i kultury regionu. Przegląd Hodowlany, 9(79), 4-8.
 • Borecka, A., Cieślik, J., Matysik-Pejas, R., Domagalska-Grędys, M., Sowula-Skrzyńska, E., and Żmija, J. (2019). Uwarunkowania ekonomicznego rozwoju gospodarstw rodzinnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie ras zachowawczych w powiązaniu z otoczeniem rynkowym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • Born, H., and Bachmann, J. (2006). Adding Value to Farm Products: An Overview. Appropriate Technology Transfer for Rural Areas - National Center for Appropriate Technology. Retrieved from https://attra.ncat.org/attra-pub/summaries/summary.php?pub=270
 • Derehajło, B. (2018). Zarządzanie gospodarstwem rolnym w warunkach gospodarki rynkowej. In E., Czernyszewicz, and E. Kołodziej (Eds.), Jakość i zarządzanie w agrobiznesie. Wybrane aspekty, Lublin: Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 • Elghannam, A., Mesias, F. J., Escribano, M., Fouad, L., Horrillo, A., and Escribano, A. J. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain. Foods, 9(22), 1-13.
 • Galli, F., and Brunori, G. (eds.). (2013). Short food supply chains as drivers of sustainable development. Evidence document (Document developed in the framework of the FP7 project Foodlinks (GA No. 265287)). Retrieved from https://orgprints.org/28858/1/evidence-document-sfsc-cop.pdf
 • Gilg, A. W., and Battershill, M. (1998). Quality farm food in Europe: A possible alternative to the industrialised food market and to current agri-environmental policies: Lessons from France. Food Policy, 23(1), 25-40.
 • Gołębiewska, B. (2010). Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Rozprawy Naukowe i Monografie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gołębiewski, J. (2019). Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Herda-Kopańska, J. (2017). Efekty mnożnikowe w rolnictwie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, (3), 79-84.
 • Kania, J., and Musiał, W. (2017). Dodawanie wartości w łańcuchach dostaw żywności - studium przypadku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX, (6), 105-110.
 • Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E., Sutton, G., and Blackett, M. (2013). Short food supply chains and local food systems in the EU. The state of play of their socio-economic characteristics. European Commission, Brussels, Belgium.
 • Kocira, S., and Malaga-Taboła, U. (2012). Zasoby i nakłady pracy ludzkiej w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(76), 27-36.
 • Krupiński, J. (ed.). (2012). Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Kraków: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
 • Krupiński, J., Radomski, P., Moskała, P., Mikosz, P. M., and Paleczny, K. (2017). Certyfikacja surowców i produktów ras rodzimych. Wiadomości Zootechniczne, LV, (5), 210-218.
 • La Trobe, H. (2001). Farmers' markets: Consuming local rural produce. International Journal of Consumer Studies, 25(3), 181-192.
 • Marketing sustainable agriculture: Case Studies and Analysis from Europe. (1998). Institute for Agriculture and Trade Policy, USA. Retrieved from http://www.iatp.org/files/Marketing_Sustainable_ Agriculture_-_Case_Studi.pdf
 • Matysik-Pejas, R. (2020). Short food supply chains and their impact on improving farm performance as perceived by farmers keeping native breeds. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness, XXII, (1), 232-240.
 • Michalczyk, J. (2017). Znaczenie lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Ekonomia Międzynarodowa, (17), 5-20.
 • Michalczyk, J. (2018). Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Wybrane inicjatywy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (523), 221-241.
 • Mount, Ph. (2012). Growing local food, scale and local food systems governance. Agriculture and Human Values, 29(1), 107-121.
 • Serafin, R. (2018). Bariery i szanse dla rozwoju systemów KŁŻ dla potrzeb Kampanii "Wiedz i Mądrze Jedz" (Ekspertyza zrealizowana w ramach operacji pt. Ogólnopolska kampania na rzecz krótkich łańcuchów dostaw żywności). Retrieved from http://faow.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/4- -BarierySzanse_15102018.pdf
 • Official Journal of the European Union, 2018/C 129/04.
 • Official Journal of the European Union, 2011/C 104/01.
 • Peters, R. (Ed.). (2012). Local food and short supply chains. EU Rural Review. 12. Retrieved from https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601.pdf
 • Pinchot, A. (2014). The economics of local food systems: A literature review of the production, distribution, and consumption of local food. University of Minnesota, Extension Center for Community Vitality.
 • Short food supply chains in Europe's North. (2018a). (Special report, 25-29 June, 2018). Retrieved from https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/special-report/EA-SPECIAL-REPORTDGAGRI-EN-03072018.pdf
 • Short food supply chains in Europe's South. (2018b). (Special report, 19-27 December, 2018). Retrieved from https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/special-report/EURACTIV-Special-Report-Short-food-supply-chains-in-Europe%E2%80%99s-south.pdf
 • Sroka, W., Wojewodzic, T., and Pölling, B. (2016). Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(2), 55-68.
 • Urban, S. (2008). Zarządzanie wiedzą w gospodarstwach rolnych. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, (14), 142-149.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.