PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2 (58) | 62--70
Tytuł artykułu

Outsourcing jako koncepcja zarządzania wykorzystywana w Siłach Zbrojnych RP

Autorzy
Warianty tytułu
Outsourcing as a Management Concept Used in the Polish Armed Forces
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była analiza literatury dotyczącej problematyki outsourcingu z uwzględnieniem publikacji o stosowaniu tej koncepcji w Siłach Zbrojnych RP oraz prezentacja wniosków z przeprowadzonych badań. W artykule opisano historię outsourcingu, zaprezentowano pojęcie tej metody oraz jej koncepcyjne założenia. W dalszej części przedstawiono korzyści i cele outsourcingu opisane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano założenia wykorzystywania outsourcingu w Siłach Zbrojnych RP oraz wskazano jego rodzaje. W artykule podane zostały wybrane wnioski z przeprowadzonych wywiadów dotyczących sposobów wykorzystywania tej koncepcji w polskiej armii. W pracy zastosowano metodę badawczą - wywiad standaryzowany oraz analizę materiałów źródłowych. Wywiady przeprowadzono z żołnierzami oraz pracownikami działu logistyki służącymi (pracującymi) w polskiej armii. Celem badań była diagnoza wykorzystania tej koncepcji w Wojsku Polskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to analyse the literature on outsourcing issues, including publications on the use of this concept in the Polish Armed Forces, and to present the conclusions of the research. The article describes the history of outsourcing, presents the concept of this method and its conceptual assumptions. The benefits and goals of outsourcing described in the literature on the subject are presented below. The assumptions for the use of outsourcing in the Polish Armed Forces were presented and its types were indicated. The article presents selected conclusions from the interviews conducted on the ways of using this concept in the Polish army. The research method was used in the study - standardized interview and analysis of source materials. The interviews were conducted with soldiers and employees of the logistics department serving (working) in the Polish army. The aim of the research was to diagnose the use of this concept in the Polish Army. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
62--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wojsk Lądowych
Bibliografia
 • Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009
 • Greaver II M. F., Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, Amacom, New York 1999
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Janiak W., Outsourcing, [w:] M. Hopej, Z. Kral, Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011
 • Krejner-Nowecka, Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, [w:] M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002
 • Kurowski J., Outsourcing usług logistycznych w siłach zbrojnych - możliwości i bariery, [w:] S. Smyk, T. Jałowiec, K. Szeląg, Outsourcing usług logistycznych sił zbrojnych, AON, Warszawa 2011, s. 98
 • Majecki J., Utracki R., Outsourcing logistyczny oraz rola wojskowego oddziału gospodarczego w jego wdrożeniu, [w:] S. Smyk, T. Jałowiec, K. Szeląg, Outsourcing usług logistycznych sił zbrojnych, AON, Warszawa 2011
 • Matejun M., Outsourcing, [w:] K. Szymańska, Kompendium metod i technik zarządzania, Wolters Kluwer business, Warszawa 2015
 • Nowicka K., Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016, s. 93
 • Obłój K., Strategia nowoczesnej firmy a wykorzystanie outsourcingu, Materiał na konferencje: Outsourcing. Usprawnienie funcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną, Instytut for International Research, Warszawa 1999
 • Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, część 1, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002
 • Porter M., The Value Chain and Competetve Advantage, [W:] D. Bernes, Understanding Busines:Processes, Routledge, London 2001
 • Radło J. M., Outsourcing w strategiach przedsiębiorstw, [w:] D. Ciesielska, M. Jan Radło, Outsourcing w praktyce, Poltext, Warszawa 2011
 • Szymański W., Outsourcing jako nowy sposób na usprawnienie działalności i organizacji firmy, Konferencja: Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną, Institute for International Research, Warszawa 1999
 • Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Prawie zamówień publicznych
 • Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Wojskowe Oddziały Gospodarcze - Terenowe organy systemu logistycznego SZ RP - zbiór podstawowych zasad funkcjonowania (poradnik), Sztab Generalny Wojska Polskiego, Zarząd Logistyki i Planowania, Warszawa 2011
 • Ziemkiewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.