PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6, CD 3 | 978--990
Tytuł artykułu

Zarządzanie logistyczne w procesie rozwoju jednostki terytorialnej - niektóre aspekty teorii i praktyki

Warianty tytułu
The Logistics Management in the Development of Subdivision - Some Aspects of the Theory and the Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stale rozszerzający się zakres aktywności administracji oraz wzmacnianie jej funkcji koordynacyjnych wymaga doboru i stosowania odpowiednich metod i instrumentów działania a także systematycznego poszukiwania optymalnych rozwiązań zapewniających skuteczność podejmowanych działań. Znajomość oraz umiejętność doskonalenia, jak i poszerzania zakresu form działania samorządu w sferze kreowania procesu rozwojowego, tworzy warunki dla racjonalizacji tego procesu z punktu widzenia oczekiwań i uwarunkowań społecznogospodarczych. Jednym z kierunków poszukiwań staje się w związku z tym odniesienie do doświadczeń z zakresu zarządzania logistycznego. Niezwykle istotne jest zatem wdrażanie zasad zarządzania logistycznego wraz z możliwościami jego wykorzystania dla osiągania zamierzonych celów. W takim ujęciu logistyka stanowić może swoistą część prowadzonej przez samorządy polityki rozwoju, a władze publiczne stają się jej podmiotami. Pojawia się w związku z tym konieczność integrowania różnorodnych działań a władze samorządowe podejmując wysiłek stymulacji procesów logistycznych winny szukać kompromisowych rozwiązań dla zapewnienia realizacji celów w obszarze świadczenia usług publicznych. (fragment tekstu)
EN
Widening the scope of the government activity and strengthening its coordination functions requires a selection and applying of appropriate methods and the tools for the action as well as a systematic search for the optimal solutions to ensure the effectiveness of the taken action. Knowledge and ability to improve and widening the range of forms of the local government's action in the area of the creation of development process creates the conditions for the rationalization of that process from the point of view of the expectations and the socioeconomic conditions. One of the avenues of research is a reference to the experience in the field of logistics management. The implementation of the principles of logistics management with the potential of its use for achieving the desired objectives is essential. In this approach, logistics can be carried out by a specific part of the local development policy and public authorities are the actors in that process. There is therefore the need to integrate a variety of activities and local government effort to stimulate the logistics processes should look for compromise solutions to ensure that the objectives in the field of public service. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
978--990
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bibliografia
  • 1. S. L. Bogdziński, Lokalna polityka gospodarcza, Toruń 1994
  • 2. R. Chmielewski, M. Trojanek, Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast).[w:]:Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, część II. red. Domański R. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 187. 1999.
  • 3. S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998
  • 4. R. Inglehart, Trustwell being and democracy w M.E.Warren (red) Democracy and trust, New York, Cambridge, Cambridge University Press
  • 5. J. Kaźmierski, Logistyka a rozwój regionu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
  • 6. J. Kaźmierski, Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie [w] Współczesne Zarządzanie, Nr3/2010
  • 7. K. Newton, Social and Political Trust in Established Democracies. W: P. Norris (red.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Government, Oxford:Oxford University Press 1999
  • 8. P. Paxton, Is social capital deelining in the United States A multiple indicator assessment, The American Journal of Sociology t.105 nr 1 1999
  • 9. A. Sztando, "Strategia rozwoju gospodarczego gminy jako element lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa,, [w]Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu N-755, Wrocław 1997
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.