PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 1-4 | 2--9
Tytuł artykułu

Podział pracy odpłatnej i nieodpłatnej między kobiety a mężczyzn: teoria, stan i perspektywy

Warianty tytułu
The division of paid and unpaid work between women and men: Theory, status, and prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród wyzwań, jakie czekają na kobiety w perspektywie najbliższej dekady, na uwagę zasługuje obciążenie pracą. Praca w tym opracowaniu traktowana jest szeroko jako wszelkie czynności produktywne wykonywane za wynagrodzeniem, ale również nieodpłatnie. Szczególną uwagę w opracowaniu poświęcono podziałowi pracy między kobiety a mężczyzn oraz między pracę świadczoną odpłatnie i nie-odpłatnie. Tradycyjnie praca zawodowa była domeną mężczyzn, zaś domeną kobiet nieodpłatna praca na rzecz gospodarstwa domowego, szczególnie jej część dotycząca opieki. Ten tradycyjny podział pracy zaczął ulegać zmianie, głównie w związku z rosnącą aktywnością zawodową kobiet. Mimo to rola kobiet w gospodarstwie domowym pozostaje kluczowa. Aktualnie przewiduje się, że w najbliższym czasie pojawią się istotne zmiany związane z tak szeroko pojętą pracą, wynikające z rosnącej automatyzacji i robotyzacji pracy. Na to nakładają się skutki pandemii COVID-19, której konsekwencje są również widoczne w analizowanej sferze.(fragment tekstu)
EN
Among challenges that women will have to tackle in the next decade is workload. In this study, I treat work in a broad way as all productive activities performed for remuneration but also for free. I focus particularly on the division of work between women and men and paid and unpaid work. Traditionally, professional work was the domain of men while unpaid houshold work was the domain of women, especially the part concerning care work. The traditional division of labour began to change mainly due to the increasing professional activity of women. Nevertheless, the role of women in the household remains crucial. Currently, experts predict that major changes in such a broadly defined work will soon happen thanks to the increasing automation and robotisation of work. The changes overlap with the effects of the Covid-19 pandemic, whose consequences are also evident in the anal-ysed sphere.(fragment of text)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Baker J., Lynch K., Cantillon S., Walsh J. [2009], Equality: From theory to action, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Barker D.K., Feiner S.F. [2004], Liberating economics. Femi-nist perspectives on families, work and globalization, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Bauman Z. [2006], Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Becker G.S. [1981], A treatise on the family, Harvard University Press, Cambridge.
 • Bittman M., England P., Folbre N., Sayer L., Matheson G. [2003], When does gender trump money? Bargaining and time in household work, "American Journal of Sociology", 109(1), s. 186-214.
 • Campillo F. [2003], Unpaid household labour: A conceptual ap-proach, w: Macroeconomics: Making gender matter: Concepts, policies and institutional change in developing countries, red. M. Gutierrez, Zed Books, London-New York.
 • Engster D. [2009], Rozważania na temat teorii opieki. Praktyka i obowiązek opieki, w: Gender i ekonomia opieki, red. E. Charkiewicz, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Fundacja im. Tomka Byry - Ekologia i Sztuka, Warszawa.
 • Gardiner J. [1997], Gender, care and economics, MacMillan Press Ltd., London.
 • GUS [2015], Budżety czasu ludności 2013, Warszawa.
 • GUS [2016], Budżety czasu ludności w 2013 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-wa-runki-zycia-ludnosci/budzet-czasu-ludnosci-w-2013-r-czesc-ii-wraz-z-czescia-i,19,2.html, dostęp: lipiec 2020.
 • Hewitson G.J. [2003], Domestic labour and gender identity: Are all women careers?, w: Towards a feminist philosophy of economics, red. D.K. Barker, E. Kuiper, Routledge, London-New York, s. 266-284.
 • Himmelweit S. [1995], The discovery of "unpaid work": The social consequences of the expansion of work, "Feminist Economics", 1(2), s. 1-19.
 • Hozer-Koćmiel M. [2010], Statystyczna analiza podziału czasu i wartości pracy kobiet, w: Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 69-84.
 • ILO [2018], Care work and care jobs. For the future of decent work, Geneva, https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang-en/index.htm, dostęp: 10.07.2020.
 • Kozek W. [2013], Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lundberg S., Pollak R.A. [1996], Bargaining and distribution in marriage, "The Journal of Economic Perspectives", vol. 10, no 4, s. 139-158.
 • Lynch K., Baker J., Lyons M. [2009], Affective equality: Love, care and injustice, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
 • Manyika J., Chui M., Miremadi M., Bughin J., George K., Willmott P., Dewhurst M. [2017], A future that works: Automation, employment, and productivity, McKinsey & Company, San Francisco, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Full-report.ashx, dostęp: 12.07.2019.
 • Nelson J.A. [1999], Of markets and martyrs: Is it OK to pay well for care?, "Feminist Economics", vol. 5, no 3, s. 43-59.
 • Oxfam [2020], Care in the time of coronavirus, www.oxfam.org, dostęp: 10.07.2020.
 • Phillips J. [2009], Troska, Sic!, Warszawa.
 • Polanyi K. [1944], The great transformation: The political and economic origins of our time, Beacon Press, Boston.
 • PwC [2017], Will robots really steal our jobs? International analysis of the potential long term impact of automation, https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/impact_of_automa-tion_on_jobs.pdf, dostęp: 18.07.2020.
 • Rubery J. [2018], A gender lens on the future of work, "Journal of International Affairs", vol. 72, no 1, s. 91-106.
 • Snyder M. [2007], Gender, the economy and the workplace: Issues for the women's movement, w: Unpacking globalization: Markets, gender, and work, red. L.E. Lucas, Lexington Books, Lanham-Plymouth.
 • Solera C., Mencarini L. [2018], The division of housework after the first child: A comparison among Bulgaria, France and the Netherlands, "Community, Work and Family", 21, 5, s. 519-540.
 • Standing G. [2001], Care work: Overcoming insecurity and ne-glect, w: Care work: The quest for security, red. M. Daly, ILO, Geneva.Standing G. [2009], Work after globalization: Building occupa-tional citizenship, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Steveren I. van [2015], Economics after crisis. An introduction to economics from a pluralist and global perspective, Routledge, Oxon/New York.
 • United Nations [2000], The world's women 2000, United Nations, New York.
 • United Nations, https://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/
 • World Bank [1995], Advancing gender equality: From concept to action, Washington D.C.
 • World Economic Forum [2016], The future of jobs; employment, skills, and workforce strategy for the forth industrial revolution, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf, dostęp: 18.07.2020.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz [2016], Praca kobiet w teorii ekonomii - perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.