PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | z. 4 | 49--66
Tytuł artykułu

Energy Efficiency Profiles in Developing the Free-Carbon Economy: on the Example of Ukraine and the V4 Countries

Warianty tytułu
Profile efektywności energetycznej w rozwoju gospodarki bezemisyjnej na przykładzie Ukrainy i krajów V4
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podsumowano argumenty i kontrargumenty w ramach dyskusji naukowej na temat rozwoju gospodarki wolnej od węgla na Ukrainie. Głównym celem artykułu jest opracowanie profilu efektywności energetycznej Ukrainy w celu zapewnienia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Aby osiągnąć ten cel, autorzy przeprowadzili badanie w następującej logicznej kolejności. Po pierwsze, przeprowadzono analizę bibliometryczną 4674 najczęściej cytowanych artykułów zindeksowanych w bazie Scopus. Uzyskane wyniki wskazywały, że transformacja w kierunku zielonej gospodarki zależy głównie od takich czynników jak wyniki gospodarcze, korupcja, stabilność makroekonomiczna, dobrobyt społeczny, szara strefa itp. Następnie wykonano prognozę zużycia energii końcowej do 2030 roku. Narzędziem metodologicznym tego badania jest model autoregresywnej zintegrowanej średniej ruchomej (ARIMA). W badaniu uwzględniono dane z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) oraz Ukrainy w latach 2000-2018, których źródłem była baza Eurostat. Na podstawie uzyskanych wyników analizy przemian gospodarczych w krajach wyszehradzkich i na Ukrainie autorzy stwierdzili, że na Ukrainie istnieje znaczna luka w efektywności energetycznej w porównaniu z analizowanymi krajami. Opierając się na doświadczeniach krajów wyszehradzkich i prognozowanych wynikach, autorzy przedstawili najważniejsze rekomendacje dotyczące zapewnienia zielonej transformacji na Ukrainie. Autorzy podkreślili, że uzyskane wyniki przedstawione w niniejszym artykule można uznać za podstawę do dalszych badań nad wpływem czynników endogenicznych i egzogenicznych na rozwój gospodarki wolnej od węgla na Ukrainie.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on developing the free-carbon economy in Ukraine. The main purpose of the paper is elaborating the energy efficiency profile of Ukraine to assure the development of the free-carbon economy. To achieve this purpose, the authors carried out an investigation in the following logical sequence. Firstly, the bibliometric analysis of 4674 of the most cited articles indexed by the Scopus database was conducted. The obtained findings indicated that the green economy transformation depended on the main factors such as economic performance, corruption, macroeconomic stability, social welfare, shadow economy etc. As a result, the forecast of the final energy consumption to 2030 was performed. The methodological tool of this research is based on the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model. This study involved data of the Visegrad countries (Poland, the Czech Republic, the Slovak Republic and Hungary) and Ukraine from 2000 to 2018. The base of data is Eurostat, the EU statistical service. Based on the obtained results of analyzing the green economic transformation in the Visegrad countries and Ukraine, the authors intimated the existence of the significant energy-efficient gap in Ukraine compared to the analyzed countries. In reliance on the experience of the Visegrad countries and the forecast results, the authors provided the main recommendations for providing the green transforming in Ukraine. The authors highlighted that the obtained results of this paper were considered to be the base for future investigations considering the influence of endogenous and exogenous factors on developing the free-carbon economy in Ukraine.(original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
49--66
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Sumy State University, Ukraine
 • Sumy State University, Ukraine
 • Sumy State University, Ukraine
Bibliografia
 • Ayres et al. 2013 - Ayres, R.U., van den Bergh, J.C.J.M., Lindenberger, D. and Warr, B. 2013. The underestimated contribution of energy to economic growth. Structural Change and Econom/c Dynam/cs 27, pp. 79-88, DOI: 10.1016/j.strueco.2013.07.004.
 • Bataille, C. and Melton, N. 2017. Energy efficiency and economic growth: A retrospective CGE analysis for Canada from 2002 to 2012. Energy Econom/cs 64, pp. 118-130, DOI: 10.1016/j.ene- co.2017.03.008.
 • Bilan et al. 2019a - Bilan, Y., Streimikiene, D., Vasylieva, T., Lyulyov, O., Pimonenko, T. and Pavlyk, A. 2019a. Linking between renewable energy, CO2 emissions, and economic growth: Challenges for candidates and potential candidates for the EU membership. Susta/nab/l/ty (Sw/tzerland) 11(6), DOI: 10.3390/su11061528.
 • Bilan et al. 2019b - Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyeonov, S. and Bagmet, K. 2019b. Institutional complementarity for social and economic development. Bus/ness: Theory and Pract/ce 20, pp. 103-115, DOI: 10.3846/BTP.2019.10.
 • Bilan et al. 2020 - Bilan, Y., Tiutiunyk, I., Lyeonov, S. and Vasylieva, T. 2020. Shadow economy and economic development: A panel cointegration and causality analysis. Internat/onal Journal of Economic Pol/cy /n Emerg/ng Econom/es 13(2), pp. 173-193, DOI: 10.1504/IJEPEE.2020.107929.
 • Chygryn et al. 2018 - Chygryn, O., Pimonenko, T., Luylyov, O. and Goncharova, A. 2018. Green bonds like the incentive instrument for cleaner production at the government and corporate levels: Experience from EU to Ukraine. Journal of Env/ronmental Management and Tour/sm 9(7), pp. 1443-1456, DOI: 10.14505/jemt.v9.7(31).09.
 • Costantini, V. and Martini, C. 2010. The causality between energy consumption and economic growth: A multi-sectoral analysis using non-stationary cointegrated panel data. Energy Econom/cs 32(3), pp. 591-603, DOI: 10.1016/j.eneco.2009.09.013.
 • Eurostat 2020. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [Accessed: 2020-05-20].
 • IEA Atlas of Energy 2020. [Online] http://energyatlas.iea.org/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.