PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 2(10) | 33--45
Tytuł artykułu

Walka z uchylaniem się od opodatkowania w Republice Czeskiej po wdrożeniu ATAD

Warianty tytułu
Post-ATAD Fight against Tax Evasion in the Czech Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Temat uchylania się od opodatkowania jest szeroko omawiany w środowisku akademickim. Biorąc pod uwagę kontekst postępującej globalizacji oraz rozwój handlu między-narodowego, można stwierdzić, że ten problem nabrał charakteru globalnego. W związku z tym różne państwa członkowskie UE podejmują rozmaite działania, by zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania bądź całkowicie je wyeliminować. Jedną z inicjatyw podjętych przez Unię Europejską jest Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W artykule omówiono kwestię wdrożenia tej dyrektywy w Republice Czeskiej. Dokonano oceny skuteczności walki z uchylaniem się od opodatkowania w Czechach po wdrożeniu ATAD, a jednocześnie zweryfikowano następujące hipotezy: 1) Czechy adekwatnie zharmonizowały swój porządek prawny zgodnie z literą odpowiednich dyrektyw, 2) walka z uchylaniem się od opodatkowania w Republice Czeskiej jest obecnie bardziej efektywna. (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of tax evasion is a much-debated issue in the scientific community. In the context of the process of globalisation and the development of international trade, it can be stated that this problem has taken on a global dimension. For this reason, different Member States take different measures to prevent or eliminate tax evasion. The European Union is also such a case in the field. One of these initiatives is the Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market. This Directive is intended to contribute to this ambitious goal. The paper discusses its implementation in the Czech Republic. The aim of this paper is to evaluate the effectiveness of post-ATAD fight against tax evasion in the Czech Republic, while verifying the hypotheses: a) the Czech Republic has adequately harmonised its national legal order under the relevant Directives; b) the fight against tax evasion is currently more effective in the Czech Republic.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic
Bibliografia
 • Babčák, V. (2019). Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: Epos.
 • Boháč, R., Hrdlička, L. (2018). Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky, www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=242158 (dostęp:20.03.2020).
 • Bonk, F. (2017). Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a nevyhnutnosť jej implementácie (Krok bližšie k harmonizácii priameho zdaňovaniav EÚ)?, Justičná Revue, 69, č. 6-7, s. 868-880.
 • Bujňáková, M. (2017). Daňové úniky - Môžeme im predchádzať alebo ich akceptovať? (s. 77-85), w: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Brychta, I. (2019). Nová pravidla proti vyhýbaní se daňovým povinnostem, www.dauc.cz/dokument/?modul=-li&cislo=260907&rez=0&q=ivan%20brychta (dostęp:20.03.2020).
 • Čollák, J. (2016). Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu (s. 39-58), w: Zneužitie a iné formy obchádzania práva: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Gomułowicz, A., Małecki, J. (2008). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Hrabčák, L. (2019). Iniciatívy EÚ pri eliminácii daňových únikov (s. 236-248), w: Olomoucké právnické dny 2019. Sborník příspěvků z medzinárodní vědecké konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense.
 • Hrabčák, L. (2019). Reforma systému DPH v Európskej únii - "revolúcia" alebo len "evolúcia" (s. 163-175), w: III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Kapoun, V. (2019). Změny ve zdaňování v návaznosti na implementaci ATAD - exit tax a CFC pravidla, www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=263286 (dostęp: 20.03.2020).
 • Kouba, S. (2017). Směrnice o zamezení vyhýbaní se daňovým povinnostem, www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=236764&rez=0&q=Ing.%20Mgr.%20Stanislav%20Kouba (dostęp: 20.03.2020).
 • Landgráf, R. (2018). Obecné pravidlo proti zneužívaní daňového režimu: jak jej chápat, aplikovat a co přinese nového?, e-Bulletin Komory daňových poradců, roč. 7, č. 8.
 • Mazák, J., Janošíková, M. (2009). Základy práva Európskej únie. Bratislava: IURA EDITION.
 • OECD. (2019). "Tax and Digitalisation", OECD Going Digital Policy Note, OECD, Paris, www.oecd.org/tax/beps/tax-and-digitalisation.pdf (dostęp: 20.03.2020).
 • Pejclová, M. (2020). Další omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů, www.bnt.eu/cs/zpravy/pravni-novinky/2909-another-limited-deductibility-of-exceeding-borrowing-costs-in-czechia?layout=bnt:news%20 (dostęp: 20.03.2020).
 • Radvan, M. et al. (2016). Důchodkové daně. Brno: Masarykova Univerzita.
 • Štrkolec, M., Bonk, F. (2016). Thin Capitalization Rules in the Current Slovak Income Tax Law, s. 51-59, w: Publičnyje financy i nalogovoje pravo: ežegodnik: Anti-tax Avoidance Rules in the Countries of the Central and Eastern Europe, Voronež.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.