PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 9 | 26--33
Tytuł artykułu

Prezencja jako kryterium decyzji personalnych

Warianty tytułu
Presence as a Criterion for Personnel Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu pokazanie istoty prezencji oraz jej roli jako jednego z kryteriów decyzyjnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dla realizacji celu wykorzystano dwie metody badawcze: (1) studia literaturowe, (2) badania ankietowe zrealizowane wśród 1002 kierowników oraz 1000 pracowników niepełniących funkcji menedżerskich. Przeprowadzone studia literaturowe pokazały, że: prezencja pełni szereg funkcji istotnych nie tylko z punktu widzenia człowieka, ale i organizacji, której jednostka jest członkiem; podejmowanie decyzji personalnych na podstawie prezencji nie jest obce praktyce organizacyjnej. Wykorzystywanie prezencji jako kryterium decyzyjnego potwierdzają wypowiedzi ponad 50% ankietowanych w badaniach własnych. Niemal taki sam odsetek respondentów uważa, iż dbałość pracownika o wygląd sprzyja wywiązywaniu się z zadań i obowiązków służbowych. Ponadto połowa z badanych kierowników chciałaby mieć prawo do interweniowania w sprawy związane z prezencją podwładnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show the essence of presence, its role as a criterion for decision in human resource management. Two research methods have been used to achieve the goal: (1) literature studies, (2) surveys carried out among 1002 managers and 1000 non-managerial employees. Literature studies and results of empirical research have shown the following: presence has a number of functions that are important not only from the point of view of a human being, but also of the organisation; making managerial decisions based on presence is not unknown to organisational practice. More than 50% respondents confirmed that presence is used as a decision criterion. Almost the same percentage of respondents believe that the employee's care for appearance favours the fulfilment of tasks and official duties. In addition, half of the managers surveyed would like to have the right to intervene in matters related to the presence of employees. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Altkorn J. (1999), Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu S.C., Kraków.
 • [2] Bauman Z. (2008), Zindywidualizowane społeczeństwo, GWP, Gdańsk.
 • [3] Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • [4] Bourdieu P. (2006), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa.
 • [5] Cavico F.J., Muffer S.C., Mujtaba B.G. (2012), Appearance Discrimination, "Lookism" and "Lookphobia" in the Workplace, "The Journal of Applied Business Research", Vol. 28, No. 5, pp. 791-802.
 • [6] Cybulska A. (2017), Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu? CBOS, Warszawa.
 • [7] Czaplińska P. (2015), Strategia budowania wizerunku osób znanych, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa, s. 8-38.
 • [8] Dąbkowski G., Marcjanik M. (2002), Popularny słownik synonimów i antonimów, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 • [9] Frederick D.A., Saguy A.C., Sandhu G., Mann T. (2016), Effects of Competing News Media Frames of Weight on Antifat Stigma: Beliefs about Weight and Support of Obesty-related Public Polices, "International Journal of Obesty", No. 40(3), pp. 543-549.
 • [10] Gehrsitz M. (2014), Looks and Labor: Do Attractive People Work More? "Labour", Vol. 28, No. 3, pp. 269-287.
 • [11] Giddens A. (2012), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [12] Hakim C. (2010), Erotic Capital, "European Sociological Review", Vol. 26, No. 5, pp. 499-518.
 • [13] Hogan K., Labay M.L., Swaney J. (2007), Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magentyzmu, Helion, Gliwice.
 • [14] Holska A. (2016), Teorie podejmowania decyzji, [w:] K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 239-252.
 • [15] Jacko J.F. (2007), Proksemiczne strategie autoprezentacji, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 446-460.
 • [16] Jakubowska A. (2008), Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, [w:] S. Piocha, R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 • [17] Jakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • [18] Joubert C., Stern S. (2006), Rozbierz mnie. Psychoanaliza garderoby, Jacek Santorski & Co., Warszawa.
 • [19] Karaosmanoglu E. (2006), Determinants of Corporate Image Formation: A Consumer-Level Model Incorporating Corporate Identity Mix Elements and Unplanned Communication Factors, University of Warwick, Warwick.
 • [20] Kędziora K., Śmiszek K., Zima M. (red.), (2009), Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość. Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa.
 • [21] Kosmala A., Wilk I., Kassolik K. (2019), Wpływ makijażu na samopoczucie i samoocenę u kobiet, "Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne", Nr 9(3), s. 215-220.
 • [22] Kościński K. (2007), Atrakcyjność twarzy: biologiczne podłoże, społeczne konsekwencje, "Academy of Aesthetic and Anti- Aging Medicine", Nr 2, s. 36-40.
 • [23] Kościński K. (2009), Atrakcyjność twarzy, https://www.researchgate. net/publication/266604273_Atrakcyjnosc_twarzy_ 2009/link/56746fa508ae0ad265ba7956/download, data dostępu: 14.01.2020 r.
 • [24] Krasnowolski A., Niedźwiedzki W. (1920), Słownik staropolski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, https://pl.wikisource.org/ wiki/M._Arcta_Słownik_Staropolski/P_(całość), data dostępu: 06.01.2020 r.
 • [25] Król H. (2006), Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 50-91.
 • [26] Kujawska-Kot A. (2018), Ubiór i tożsamość. O znaczeniu odzieży dla bohaterów transpłciowych, "Fabrica Societatis", Nr 1, s. 29-53.
 • [27] McLuhan M. (2004), Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • [28] Mikołajczyk Z. (1994), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [29] Nath V., Bach S., Lockwood G. (2016), Dress Codes and Appearance Norms at Work: Body Supplements, Body Modifications and Aesthetic Labour, School of Management and Business, King's College London, London.
 • [30] Ostaszewska A. (2015), Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim, GWP, Sopot.
 • [31] Paprzycka E., Orlik D. (2015), Czy wygląd ma znaczenie? Kapitał seksualny a sukces rekrutacyjny w opiniach kobiet i mężczyzn, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", Nr 55, s. 5-21.
 • [32] Rosen-Przeworska J. (1948-1949), Społeczna funkcja odzieży, "Światowid", Nr 20, s. 297-318.
 • [33] Sajkiewicz A. (red.), (1999), Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
 • [34] Skwarska A. (2019), Polacy o Dress Code w pracy. Od garsonki po trampki, http://media.pracuj.pl/65472-polacy-o-dress-code- -w-pracy-od-garsonki-po-trampki, data dostępu: 01.02.2020 r.
 • [35] Slepian M.L., Ferber S.N., Gold J.M., Rutchick A.M. (2015), The Cognitive Consequences of Formal Clothing, "Social Psychological and Personality Science", Vol. 6, No. 6, pp. 661-668.
 • [36] Smith A. (1989), Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa.
 • [37] Sobczak I., Smith J. (2016), 9 błędów dotyczących ubioru i higieny, które mogą wstrzymać twój awans, https://businessinsider. com.pl/lifestyle/savoir-vivre/dress-code-najczesciej-popelniane- bledy/ghhe734, data dostępu: 28.01.2020 r.
 • [38] Sobocka-Szczapa H. (2014), Dobór pracowników - decyzja strategiczna firmy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie", Nr 68, s. 103-115.
 • [39] Strzelecka A. (2002), Płeć i zachowanie - jeszcze jedno pytanie o różnice, [w:] A. Kuczyńska (red.), Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • [40] Szcześniak-Kosiorek D., Fryzura i makijaż w biznesie, https:// www.dskconsulting.pl/fryzura-i-makijaz-w-biznesie/, data dostępu: 17.01.2020 r.
 • [41] Szymaniak-Kostrzewska A. (2016), Co oznacza atrakcyjność fizyczna? Dyskusja o definicjach i ujęciach, "Roczniki Psychologiczne/ Annals of Psychology", Vol. 19, Nr 1, s. 43-74.
 • [42] Szymoniuk B. (2011), Wizerunek biznesowy w procesie komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", Nr 209, s. 442-451.
 • [43] Trzeciak S. (2015), Coaching marki osobistej czyli kariera lidera, GWP, Gdańsk.
 • [44] Tylka J. (2012), Zdrowie menedżera. Styl życia a zdrowie i choroba, Difin, Warszawa.
 • [45] Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • [46] Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • [47] Wrzalik A. (2013), Zastosowanie wybranych rozwiązań informatycznych w procesie rekrutacji i selekcji personelu, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 45-50.
 • [48] Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171607983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.