PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 38--47
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczy nauczyciel wczesnej edukacji - raport z badań

Warianty tytułu
Enterprising Early Childhood Education Teacher - Research Report
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszych czasach, podczas zmian społecznych, które wymagają elastyczności, aby dostosować się do nowych warunków, przedsiębiorczość odgrywa ważną rolę. Ta umiejętność jest postrzegana jako jeden z najważniejszych celów współczesnej edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej. Biorąc pod uwagę dynamiczną i często nieprzewidywalną pracę w zawodzie nauczyciela wczesnej edukacji, przedsiębiorczość, przede wszystkim w zakresie kreatywności i innowacyjności, jest konieczna. Ułatwia ona rozwiązywanie wielu problemów edukacyjnych, które często wymagają umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach i kreowania nowych przedsięwzięć. Przedsiębiorcze podejście nauczyciela jest również ważne dla rozwoju przedsiębiorczości dziecka, gdyż pomaga uczniowi stawić czoła zmianom w otoczeniu i dostosować się do rozwijającej się rzeczywistości. Celem artykułu jest studium literaturowe z zakresu przedsiębiorczości edukacyjnej w odniesieniu do nauczyciela wczesnej edukacji i jego kompetencji w tym obszarze, określenie poziomu kompetencji przedsiębiorczych nauczycieli wczesnej edukacji w zakresie kreatywności i innowacyjności oraz dokonanie diagnozy w odniesieniu do stażu pracy na podstawie badań własnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, during social changes which demand flexibility to accommodate to new conditions, entrepreneurship plays an important role. This ability is seen as one of the most important goals in modern education, including early childhood education. Considering dynamic and very often unpredictable work as an early childhood education teacher, entrepreneurship, mainly in the field of creativity and innovations in this job is necessary. It simplifies solving many educational problems, which frequently demand ability to deal with various situations and create new ventures. Teacher's entrepreneurial attitude is also important for child's development of entrepreneurship, which helps pupils to face changes in environment and to adapt to developing reality. Communication abilities, necessary to develop creativity, are discussed in the article. The aim of the article is a literature study in the field of educational entrepreneurship in relation to an early childhood education teacher and his competence in this area, as well as to determine the level of entrepreneurial competence of early childhood education teachers in the field of creativity and innovation and to diagnose them according to seniority based on own research. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Bird, B. (1995). Towards a theory of entrepreneurial competency. W: J.A. Katz, R.H. Brockhaus (red.), Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth. Greenwich, CT: JAI Press, 51-72.
 • Borgiasz, M. (2017). Kompetencje przedsiębiorcze - ich rola i znaczenie w pracy współczesnego nauczyciela. Szkoła - Zawód - Praca, 14, 185-201.
 • Brzozowski, T. (2007). Przedsiębiorczość - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwe rozumiane. Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 3, 196-203.
 • Chandler, G., Hanks, S. (1994). Founder Competence, the Environment, and Venture Performance. Entrepreneurship Theory & Practice, 18(3), 77-89.
 • Choinkowska, E. (2012). Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 8, 127-136.
 • Day, Ch. (2008). Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk: GWP.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Erikson, T. (2002). Entrepreneurial capital: the emerging venture's most important asset and competitive advantage. Journal of Business Venturing, 17, 275-290. doi: 10.1016/S0883-9026(00)00062-8
 • Johannisson, B. (1993). Entrepreneurial Competence and Learning Strategies. W: R. Larsson, L. Bengtsson, K. Eneroth, A. Malm (red.), Research in Strategic Change. Lund: Lund University Press, 77-99.
 • Lans, T., Biemans, H., Mulder, M., Verstegen, J. (2010). Self-awareness of mastery and improvability of entrepreneurial competence in small businesses in the agrifood sector. Human Resource Development Quarterly, 21(2), 147-168. doi: 10.1002/hrdq.20041
 • Man, T., Lau, T., Chan, K.F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises. A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.
 • Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376. doi: 10.24917/2764
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Załącznik nr 2. Dz.U. 2017, poz. 356.
 • Podzielska, M. (2009). Nauczyciel - lider - jak budować autorytet?. Warszawa: WSiP.
 • Rachwał, T., Kilar, W., Kawecki, Z., Wróbel, P. (2018). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 14, 389-424. doi: 10.24917/20833296.14.28
 • Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej - procesy socjalizacji i autokreacji. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: FPiAKE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.