PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 1-4 | 21--29
Tytuł artykułu

Dobra i zła sytuacja finansowa starszych wdów w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The good and the bad situation of older Polish widows
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z najważniejszych składowych sytuacji życiowej człowieka jest status materialny. Nic zatem dziwnego, że w dyskursie naukowym zagadnieniem wzbudzającym duże zainteresowanie jest pytanie o to, w jakim stopniu jednostka jest zdolna do zaspokajania swoich potrzeb za pomocą osiąganych dochodów [Błędowski 2012]. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście wdowieństwa, zwłaszcza w odniesieniu do starszych kobiet. W porównaniu do wdowców i mężatek starsze wdowy mają z reguły wyższe ryzyko doświadczania trudnej sytuacji finansowej. Powstaje tu jednak pytanie, co właściwie oznacza zła czy też dobra sytuacja finansowa. Co same wdowy rozumieją pod tymi pojęciami? Udzielenie odpowiedzi na te pytania stanowi cel niniejszego artykułu. Jest to o tyle istotne, że jedynie dysponując szczegółową i rzetelną wiedzą na temat problemów finansowych owdowiałych star-szych kobiet, można podejmować efektywne działania na rzecz wspierania ich w godnym przeżywaniu jesieni życia(fragment tekstu)
EN
A person's financial wellbeing constitutes one of the most important elements of one's life situation. It is therefore not surprising that scientists show great interest in understanding the degree to which an individual can fulfill own needs through income [Błędowski 2012]. This subject is especially important in the context of widowhood, and even more so in the case of women in older age. Compared to widowers and married women, older widows are typically at a higher risk of finding themselves in a difficult financial situation. However, the questions arise here: what exactly is a good or bad financial situation? How do the widows themselves understand these notions? Answering these questions is this article's goal. What makes this aim relevant is the fact that making effective decisions on how to support the widowed older women and help them live out the rests of their lives in dignity requires pertinent and detailed knowledge about the financial problems they face.(fragment of text)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bernard A., Li C. [2006], Death of a spouse: The impact on income for senior men and women, Statistics Canada, Ottawa.
 • Biro A. [2013], Adverse effects of widowhood in Europe, "Advances in Life Course Research", 18(1), s. 68-82, doi:10.1016/j.alcr.2012.10.005
 • Błędowski P. [2011], Sytuacja ekonomiczna i potrzeby opiekuńcze osób starszych w Polsce, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, PolSenior, "Polityka Społeczna", numer specjalny.
 • Błędowski P. [2012], Sytuacja materialna osób starszych, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 • Bound J., Duncan G.J., Laren D.S., Oleinick L. [1991], Poverty dynamics in widowhood, "Journal of Gerontology", 46(3), s. 115-124, https://doi.org/10.1093/geronj/46.3.S115
 • Cherchye L., De Rock B., Vermeulen F. [2008], Economic well-being and poverty among the elderly: An analysis based on a collective consumption model, "European Economic Review", 56(6), https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.05.006
 • Corden A., Hirst M., Nice K. [2008], Financial implications of death of a partner, Working Paper No. ESRC 2288 12.08, Social Policy Research Unit, University of York.
 • DiGiacomo M., Davidson P.M., Byles J., Nolan M.T. [2013], An integrative and socio-cultural perspective of health, wealth, and adjustment in widowhood, "Health Care for Women International", 34, s. 1067-1083, doi:10.1080/07399332.2012.712171
 • Flick U. [2012], Formułownie pytania badawczego, w: Projektowanie badania jakościowego, red. U. Flick, Seria Niezbędnik Badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gibbs G. [2011], Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gillen M., Kim H. [2009], Older women and poverty transition, "Journal of Applied Gerontology", 28(3), https://doi.org/10.1177/0733464808326953
 • Halik J. [2002], Stan cywilny a niektóre cechy gospodarstw osób starszych - problem samotności, w: Starzy ludzie w Polsce - Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, red. J. Halik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Hungerford T.L. [2001], The economic consequences of widowhood on elderly women in the United States and Germany, "The Gerontologist", 41(1), s. 103-110, https://doi.org/10.1093/geront/41.1.103
 • Karczewicz E. [2020], Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2020 roku, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, https://www.zus.pl/, dostęp: 04/09/2020.
 • Kotowska I.E., Panek T., Sączewska-Piotrowska A. [2015], Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych, w: Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2015. Raport tematyczny, red. I.E. Kotowska, Rada Monitoringu Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Kurzynowski A. [1975], Wdowieństwo - problem gerontologii społecznej, w: Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Pamiętnik I Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Warszawa 2-3 grudnia 1974 r., red. J. Piotrowski, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Roczniki Gerontologiczne, Warszawa-Wrocław.
 • Kurzynowski A. [2004], Wdowieństwo jako faza życia rodzinnego, w: Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski, Materiały konferencyjne, Oddział Mazowiecki PTG, Warszawa.
 • Kvale S. [2010], Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Li C. [2004], Widowhood: Consequences on income for senior women. Analytical paper, analysis in brief, Statistics Canada, Ottawa.
 • McGarry K., Schoeni R.F. [2005], Widow(er) poverty and out--of-pocket medical expenditures near the end of life, "Journal of Gerontology: Social Sciences", 60B(3), s. 160-168, https://doi.org/10.1093/geronb/60.3.S160
 • Miles M.B., Huberman A.M. [2000], Analiza danych jakościowych, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • Mynarska M. [2009], Methodology of the research: Qualitative interviews, w: Individual fertility choices in Poland, red. M. Mynarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, zasób internetowy, http://stat.gov.pl, dostęp: 9.04.2013.
 • Norman K.D., Yvonna S.L. [2014], Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Robine J.M., Cambois E. [2013], Healthy life expectancy in Europe, "Population, Societies", 499, s. 1-4, https://doi.org/10.3917/popsoc.499.0001
 • Ruzik A., Perek-Białas J. [2005], Barriers for employment of older people - the case of Poland, Paper presented at the 7th European Sociological Association Conference, "The ESA Research Network on Ageing in Europe. Poland 2005", http://www.ageing--in-europe.de/torunpapers/ESA_RN_Ageing_Torun2005_Ruzik.pdf, dostęp: 1.09.2020.
 • Salive M.E. [2013], Multimorbidity in older adults, "Epidemiologic Review", 35, s. 75-83, doi:10.1093/epirev/mxs009
 • Shakoori I.S., Aslam F., Ashraf G., Akram H. [2020], Under-standing chronic disease risk factors and multimorbidity, "International Journal Of Community Medicine And Public Health", vol 7, no 5, doi: 10.18203/2394-6040.ijcmph20201556
 • Szatur-Jaworska B. [2012], Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Ter-media, Poznań.
 • Szukalski P. [2004], Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce jako problem demograficzny, w: Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski, Materiały konferencyjne, Oddział Mazowiecki PTG, Warszawa.
 • Szukalski P. [2006], Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce, "Gerontologia Polska", 14, s. 63-70.
 • Szukalski P. [2007], Owdowienie jako zdarzenie demograficzne - ujęcie długookresowe, w: Małżeństwo. Etyka. Ekonomia, red. E. Ozorowski, R.C. Horodeński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Szukalski P. [2013a], Owdowienia, w: Małżeństwo: początek i koniec, red. P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-go, Łódź.
 • Szukalski P. [2013b], Społeczno-ekonomiczny kontekst zmian instytucji małżeństwa w powojennej Polsce. Małżeństwo: początek i koniec, red. P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Timoszuk S. [2017], Wdowieństwo a sytuacja materialna wdów w starszym wieku w Polsce, "Studia Demograficzne", 2(172), https://doi.org/10.33119/SD.2017.2.4
 • Timoszuk S. [2019], Sposoby gospodarowania wydatkami przez starsze wdowy w Polsce, praca doktorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Turek K., Henkens K. [2020], How skill requirements affect the likelihood of recruitment of older workers in Poland: The indirect role of age stereotypes, "Work, Employment and Society", 34(4), s. 550-570, doi:10.1177/0950017019847943
 • Witzel A. [2000], The problem-centered interview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum, "Qualitative Social Research", 1(1, art. 22).
 • Zaidi A. [2010], Poverty risks for older people in EU countries - an update, Paper presented at the Policy Brief January (II), Eu-ropean Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.