PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 6 | 661--686
Tytuł artykułu

Employment in the Banking Sector in Poland - Determinants and Perception

Warianty tytułu
Sektor bankowy w Polsce jako pracodawca - przesłanki i postrzeganie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study is to identify the main determinants of how banks are perceived as employers by the young generation of Poles. The study, which was carried out among students of a university of economics, takes into account the factors behind systemic changes in the banking sector. The impact that legal regulations, consolidation processes, modern technologies and social aspects have on employment in the banks is analysed. The paper also presents the results of an empirical study designed to create the profile of an employer perceived as attractive by the students, which was subsequently used to confront students' perceptions of the bank. The results have shown that banks are perceived as an attractive workplace due to the financial stability they offer, with a very small discrepancy between the profile of the desired employer. (original abstract)
Celem opracowania jest identyfikacja głównych determinant postrzegania banków jako pracodawców przez młode pokolenie Polaków, na przykładzie studentów uczelni ekonomicznej, z uwzględnieniem czynników zmian systemowych w sektorze bankowym. W artykule określono wpływ regulacji prawnych, procesów konsolidacyjnych, nowoczesnych technologii oraz aspektów społecznych na zatrudnienie w bankach.Jako hipotezę badawczą przyjęto, że banki w percepcji studentów - osób zaczynających karierę zawodową - są daleko mniej atrakcyjnym pracodawcą niż inne podmioty z sektora finansowego i spoza niego, co może stanowić istotną barierę utrzymywania przez banki konkurencyjności działania. Wyniki badania wskazują, iż banki są wciąż uważane za atrakcyjne miejsce pracy ze względu na stabilność finansową, przy bardzo niewielkiej rozbieżności z profilem pożądanego pracodawcy. Pożądany pracodawca powinien - według studentów - zapewniać przede wszystkim stabilność zatrudnienia i płacy zasadniczej, przy możliwości właściwego zbalansowania życia prywatnego z zawodowym. Wśród pożądanych miejsc pracy w banku znalazły się przede wszystkim działy bankowości inwestycyjnej (24% wskazań), analizy ryzyka (17%) i audytu (13%). Najmniejszy odsetek wskazań miały zaś działy compliance. Biorąc pod uwagę formę prawną i pochodzenie kapitału, studenci wybrali jako miejsce pracy przede wszystkim banki komercyjne z przewagą kapitału zagranicznego (44% ankietowanych) oraz komercyjne z przewagą kapitału państwowego (28%). Studenci chcący pracować w bankowości są przy tym bardziej otwarci na międzynarodowe otoczenie pracy niż ogół badanych studentów. Równocześnie godny podkreślenia jest stosunkowo wysoki udział studentów wskazujących na chęć pracy w bankach państwowych. Za mało atrakcyjne miejsce pracy studenci uznali zaś banki spółdzielcze i hipoteczne (w obu przypadkach po 1% wskazań). (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
661--686
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics
 • Warsaw School of Economics
 • Warsaw School of Economics
Bibliografia
 • Andrałojć M. (2002), Polityka szkoleń w bankach na tle zmian zachodzących w polskim systemie bankowym, in: A. Janc (ed.), Zatrudnienie w sektorze bankowym. Symptomy nowej ery, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Anand D., Mantralam M. (2019), Responding to disruptive business model innovations: the case of traditional banks facing fintech entrants, Journal of Banking and Financial Technology, 3(1), 19-31.
 • Andries A.M., Iesan-Muntean F., Nistor S. (2016), The effectiveness of policy interventions in CEE countries, Eastern Journal of European Studies, 7(1), 93-124.
 • Admati A.R., DeMarzo P.M., Hellwig M., Pfleiderer P. (2010), Fallacies, irrelevant facts, and myths in the discussion of capital regulation: Why bank equity is not expensive, Max Planck Inst. for Research on Collective Goods, 86.
 • Anwar A., Nisar Q.A., Khan N.Z.A., Sana A. (2014), Talent management: strategic priority of organizations, International Journal of Innovation and Applied Studies, 9(3), 1148-1154.
 • Ayadi R., Boussemart J.P., Leleu H., Saidane D. (2013), Mergers and acquisitions in European banking higher productivity or better synergy among business lines?, Journal of Productivity Analysis, 39(2), 165-175.
 • Barney J.B. (1991), Firm resource and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17(1), 99 -120.
 • Beccalli E., Anolli M., Borello G. (2015), Are European banks too big? Evidence on economies of scale, Journal of Banking & Finance, 58, 232-246.
 • Berruti F., Ross E., Weinberg A. (2017), The Transformative Power of Automation in Banking, McKinsey & Co.
 • Billett M.T., Garfinkel J.A., O'Neal E.S. (1998), The cost of market versus regulatory discipline in banking, Journal of Financial Economics, 48(3), 333-358.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Byrnes N. (2017), As goldman embraces automation, even the masters of the universe are threatened, MIT Technology Review, 7 February, https://www.technologyreview.com.
 • Casu B., Deng B., Ferrari A. (2017), Post-crisis regulatory reforms and bank performance: lessons from Asia, The European Journal of Finance, (23)15, 1544-1571.
 • Chui M., Manyika J., Miremadi M. (2016), Where machines could replace humans - and where they can't (yet), McKinsey Quarterly, 30(2), 1-9.
 • Działek J. (2011), Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 12(45), 100-118.
 • Djalilov K., Piesse J. (2019), Bank regulation and efficiency: evidence from transition countries, International Review of Economics & Finance, 64, 308-322.
 • Fethi M.D., Pasiouras F. (2010), Assessing bank efficiency and performance with operational research and artificial intelligence techniques. A survey, European Journal of Operational Research, 204(2), 189 -198.
 • Focarelli D., Panetta F., Salleo C. (2002), Why do banks merge?, Journal of Money, Credit and Banking, 34(4), 1047-1066.
 • Fratzscher M., König P.J., Lambert C. (2016), Credit provision and banking stability after the Great Financial Crisis: the role of bank regulation and the quality of governance, Journal of International Money and Finance, 66, 113-135.
 • Gibson J.W., Greenwood R.A., Murphy Jr E.F. (2009), Generational differences in the workplace: personal values, behaviors, and popular beliefs, Journal of Diversity Management (JDM), 4(3), 1-8.
 • Haque F., Brown K. (2017), Bank ownership, regulation and efficiency: perspectives from the Middle East and North Africa (MENA) Region, International Review of Economics & Finance, 47, 273-293.
 • Harris M., Opp C., Opp M. (2014), Higher capital requirements, safer banks? Macroprudential regulation in a competitive financial system, unpublished working paper, University of Chicago.
 • Jackowicz K. (2003), Wpływ dyscypliny regulacyjnej na dyscyplinę rynkową w bankowości, Bank i Kredyt, 1, 40-55.
 • Janc A. (2002), Zatrudnienie w sektorze bankowym na tle wybranych egzo- i endogenicznych uwarunkowań rozwoju tego sektora, in: A. Janc (ed.) Zatrudnienie w sektorze bankowym. Symptomy nowej ery, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Jha A., Cox J. (2015), Corporate social responsibility and social capital, Journal of Banking & Finance, 60, 252-270.
 • Joyce L. (2018), Banking's digital talent crisis: Who will fill the tech void?, Financial Brand, January, https://thefinancialbrand.com/.
 • Koleśnik J. (2017), Piaskownica regulacyjna jako akcelerator innowacyjności w polskim systemie bankowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 475.
 • Koleśnik J. (2019), Bankowe ryzyko systemowe - źródła i instrumenty redukcji, Difin.
 • Levine R., Barth J., Caprio G. (2004), Bank regulation and supervision: What works best?, Journal of Financial Intermediation, 13, 205-248.
 • Manyika J., Lund S., Chui M., Bughin J., Woetzel J., Batra P., Sanghvi S. (2017), Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation, McKinsey Global Institute.
 • Mautin O.K.E.D. (2011), Bank consolidation and scale economies: trend of banks in a developing cou nt r y, Journal of Economic Theory, 5(1), 15-21.
 • Mavridis D.G. (2004), The intellectual capital performance of the Japanese banking sector, Journal of Intellectual Capital, 5(1), 92-115.
 • Nason R.S., Wiklund J. (2018), An assessment of resource-based theorizing on firm growth and suggestions for the future, Journal of Management, 44(1), 32-60.
 • Nonaka I., Toyama R. (2015), The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process, in: J.S. Edwards (ed.) The Essentials of Knowledge Management, Palgrave Macmillan.
 • Noonan L. (2018), AI in banking: the reality behind the hype, Financial Times, April 12.
 • Özçelik G. (2015), Engagement and retention of the millennial generation in the workplace through internal branding, International Journal of Business and Management, 10(3), 99 -107.
 • Santos M.A., Elliott D. (2012), Estimating the costs of financial regulation, International Monetary Fund.
 • Shih K.H., Chang C.J., Lin B. (2010), Assessing knowledge creation and intellectual capital in banking industry, Journal of Intellectual Capital, 11(1), 74-89.
 • Shook E.J., Knickrehm A., Mcintyre A., Woolf Y., Lavelle B.K. (2018), Future Workforce Survey Banking Realizing the Full Value Of AI, Accenture.
 • Sikorski C. (1995), Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Solarz J.K. (1997), Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext.
 • Ślązak E. (2007), Znaczenie kapitału intelektualnego banku w rozwoju relacji z klientami, in: J. Bieliński (ed.) Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Ślązak E. (2018), Innowacyjne rozwiązania systemu Bank Web 3.0, in: A. Gospodarowicz (ed.), Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, Difin.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie: fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak.
 • Tapestry Networks, EY (2018), The Future of Talent in Banking: Workforce Evolution in the Digital Era, Tapestry Networks.
 • Van Liebergen B. (2017), Machine learning: a revolution in risk management and compliance?, Journal of Financial Transformation, 45, 60-67.
 • Zaleska M. (1999), Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, 468.
 • Zaleska M., Kondraciuk P. (2019), Theory and practice of innovation development in the banking sector, Financial Sciences, 24(2), 76-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.