PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 114 | 179--194
Tytuł artykułu

Zastosowanie karty wyników jako narzędzia nadzoru właścicielskiego specjalnych spółek komunalnych - retrospektywna analiza przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of the Scorecard as a Tool of the Owner's Supervision of Special Council Companies - Retrospective Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot badań: W artykule zaprezentowano problematykę nadzoru właścicielskiego specjalnych spółek komunalnych w kontekście wyzwań stawianych przed zarządami i radą nadzorczą. Przedstawiono w nim nowe narzędzie nadzorcze, oparte na idei karty wyników, której pilotażowego wdrożenia dokonano sukcesywnie w czterech tego typu spółkach. Cel badawczy: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania nowego narzędzia nadzorczego opartego na idei karty wyników, którego pilotażowego wdrożenia dokonano sukcesywnie w czterech spółkach specjalnych. W artykule przyjęto hipotezę, iż wykorzystanie karty wyników jako narzędzia nadzorczego stanowi nowy mechanizm nadzorczy, będący istotną determinantą sfery zmian i rozwoju koncepcji systemu nadzoru właścicielskiego tych spółek. Artykuł zawiera ponadto przegląd dotychczas stosowanych mechanizmów nadzorczych w spółkach komunalnych oraz model struktury nadzorczej specjalnych spółek komunalnych. Metoda badawcza: Zastosowane metody badawcze to: analiza literatury, analiza dotychczasowych wyników badań własnych oraz case study czterech implementacji karty wyników nadzoru właścicielskiego w badanych spółkach. Wnioski: Konkluzją niniejszego artykułu jest imperatyw ciągłego monitoringu i doskonalenia efektów stosowania karty wyników jako narzędzia nadzorczego w specjalnych spółkach komunalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Background:In the article issues of the owner's supervision of special council companies in the context of the challenges faced by the board of directors were presented. A new supervisory tool based on the idea of the scorecard, for which the implementation was made among four companies of this type was presented. Research purpose: He is a purpose of the article of presenting the possibility of applying the supervisory new tool based on the idea of the scorecard, which pilot implementation they effected successively in four special companies. In the article a hypothesis was adopted, that using the scorecard as the supervisory tool, a supervisory, being new mechanism constitutes the essential determinant of the sphere of changes and the development of the system specification of the owner's supervision of these companies. The article contains the inspection of supervisory mechanisms so far applied moreover in council companies and model of the supervisory structure of special council companies. Methods: Methodological area includes analysis of literature, of present personal findings and case study of implementation of the scorecard of the owner›s supervision in examined companies. Conclusion: Applied research methods it: analysis of literature, analysis of current own findings and case study of four implementations of the scorecard of the owner's supervision in examined companies.(original abstract)
Rocznik
Tom
114
Strony
179--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, art. 151).
 • Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, art. 67).
 • Barwacz K., Osobliwości nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych - problematyka modelu biznesu, Problems of Economics and Law 2019/1/1, Wydawnictwo Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 1-12.
 • Barwacz K., Strategia jednostki samorządu terytorialnego jako podstawowe narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, w: M. Jerzemowska, K. Stańczak- -Strumiłło (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 23-36.
 • Barwacz K., Chrabąszcz-Sarad K., Karta wyników nadzoru korporacyjnego jako mechanizm nadzorczy spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie nr 1/2019, Tarnów 2019, s. 55-65.
 • Barwacz K., Chrabąszcz-Sarad K., Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego, Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o., Pelplin 2019.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwojowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Koładkiewicz I., Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych, Problemy Zarządzania 2014/12(2).
 • Kozioł L., Barwacz K., Problemy ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2016.
 • Nichols F., The accountability scorecard, w: A Framework for Reconciling & Integrating Stakeholder Needs & Requirements, The Distance Consulting Company, Robbinsville, NJ 2000, s. 1-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.