PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | z. 4 | 123--140
Tytuł artykułu

Alternative Energy in Ukraine: the Current Status and Possible Solutions to Existing Problems

Warianty tytułu
Energia alternatywna na Ukrainie: stan obecny i możliwe rozwiązania istniejących problemów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Najważniejsze problemy ukraińskiej energetyki, w szczególności przestarzała baza wywórcza, niedostatek infrastruktury energetycznej i znacznie gorsza w porównaniu z krajami europejskimi jakość dostaw energii, zostały przedstawione w oparciu o porównania wskaźnika SAIDI (System Average Interrupt Duration Index). Stwierdzono znaczące przerwy w dostawach energii zarówno w osadach wiejskich, jak i miejskich. Opisano aktualny stan rozwoju energetyki alternatywnej, przeanalizowano strukturę wytwarzania energii oraz tempo rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wyzwania związane z nierównomiernością produkcji w odnawialnych źródłach energii i przeanalizowano ich konsekwencje, m.in. zmienność poziomu produkcji zarówno w SPP, jak i WPP, które wymagają dostosowania się przedsiębiorstw wykorzystujących źródła tradycyjne. Udowodniono negatywny wpływ "zielonej" taryfy, która miała stymulować budowę obiektów OZE. Ogólnie i szczegółowo przeanalizowano negatywny wpływ zmian finansowania na państwo, przejawiający się w narastaniu długów wobec wytwórców energii. Przeanalizowano ograniczone próby rozwiązywania problemów rozwoju energetyki alternatywnej, polegające w szczególności na ogłaszaniu przez państwo "zielonych" aukcji, określeniu optymalnego przewidywanego poziomu wytwarzania energii przez SPP i WPP w celu zapobieżenia głębokiemu brakowi równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a podażą energii elektrycznej. Wskazano, że biogazownie mogą stanowić racjonalną alternatywę w stosunku do wytwarzania z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The Ukrainian energy sector's crucial problems, in particular, the outmoded equipment, the power infrastructure shortcoming and a significant backlog in the energy supply quality from the European one, based on the SAIDI (System Average Interruption Duration Index) indicator comparison, has been disclosed in this article. A considerable break in the energy supply quality in both rural and urban settlements has been also revealed. The current state of the alternative energy development has been described, the energy generation structure, as well as the rates of development of the renewable energy sources' usage have been analyzed. Some challenges in the imbalance of the renewable energy sources' usage and their analyzed consequences have been identified, among others, the generation volume abruptness by both SPP and WPP, requiring maneuvering with the traditional sources' employer. The negative effect of the "green" tariff as the main priming stimulus for the renewable energy facilities' construction has been proven. Generally and particularly, the financial influence level on the state has been analyzed, being manifested in the debts' accumulation to energy producers. The residual capability of solving the problems of alternative energy development has been considered, in particular, the "green" auctions announced by the state, the formation of the optimal predicted level of energy generation by SPP and WPP in order to prevent sharp disparities in both electricity demand and supply. The biogas plants' facilities as a ponderable choice to both solar and wind generation have been analyzed.(original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
123--140
Opis fizyczny
Twórcy
  • National Technical University of Ukraine
  • National Technical University of Ukraine
  • National Technical University of Ukraine
  • National Technical University of Ukraine
Bibliografia
  • Dergachova, V. and Koleshnia, Y. 2018. The role of the agro-industrial complex in the alternative energy of Ukraine (Rol agropromyslovogo kompleksu u alternatyvnij energetyci Ukrayiny). [In:] Ushenko, N. at al. Modern problems of economy: materials of the VIII International scientific-practical conference. Kyiv, October 16, 2018. Kyiv: NAU, pp. 23-25 (in Ukrainian).
  • Dombrovskiy, O. 2020. "Green" generation: recipes for energy recovery. Economic Truth ("Zele- na" generaciya: recepty oduzhannya energosystemy). [Online] https://www.epravda.com.ua/co- lumns/2020/04/15/659392/ [Accessed: 2020-07-25] (in Ukrainian).
  • EnergyWorld 2020. Structure of electricity consumption in July 2020. [Online] https://vse.energy/news/ pek-news/electro/1308-power-consumption-07 [Accessed: 2020-09-12].
  • Eurostat 2020. Share of renewable energy in gross final energy consumption. [Online] https://ec.europa.eu/ eurostat/databrowser/view/t2020_31/default/table?lang=en [Accessed: 2020-07-23].
  • KMU 2017. "On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035" Security, energy efficiency, competitiveness" (Pro shvalenija energetycznoj strategii Ukrainy na period do 2035 roku "Bezpieka, energoefektiwnist, konkurentospromożnist"). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho- w/605-2017-%D1%80
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.