PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 30 | z. 2 | 27--34
Tytuł artykułu

Fanoturystyka i fanoturysta - głos w dyskusji nad definicjami i problematyką badawczą

Warianty tytułu
Fan Tourism and Fan Tourists: Discussion on Definitions and Research Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest usystematyzowanie pojęć związanych z fanoturystyką i fanoturystą. Autorki opracowania podjęły także próbę sporządzenia profilu fanoturysty. Poprzez własne rozważania chcą wypełnić lukę badawczą w definiowaniu tego pojęcia. W pracy zastosowano metodę analizy, krytyki piśmiennictwa oraz syntezy. W artykule zaprezentowano charakterystykę fanoturystyki i opis fanoturysty, stworzony z wykorzystaniem zidentyfikowanych na podstawie przeglądu literatury kryteriów psychologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Autorki wyróżniły następujące atrybuty fanoturysty: główna motywacja do działania, zaangażowanie emocjonalne, radykalizm wsparcia, wierność idei, sympatia dla idei, uczestnictwo w widowisku oraz charakter klienta i prosumenta, w sytuacji gdy fanoturysta osobiście bierze udział w wydarzeniu. W procesie wyodrębniania cech fanoturysty zostały użyte pojęcia fana, fanatyka i kibica. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to systematize the concepts of fan tourism and fan tourists and an attempt has also been made to identify the profile of a fan tourist. There are certain research gaps in terms of defining the concept itself, therefore the authors have decided to investigate this. Literature analysis and criticism as well as synthesizing ideas were methods used in this work. The article presents the characteristics of fan tourism and a description of a fan tourist using psychological, social and economic criteria identified on the basis of a literature investigation. The following attributes were distinguished: the main motive of activity, emotional involvement, 'extreme' support, commitment to ideas, sympathy towards ideas, personal attendance at an event and the nature of a consumer or a prosumer when a fan tourist participates in an event personally. The concepts of a fan in general, fanatic and sports fan (kibic) were used in the process of identifying the characteristics of a fan tourist. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
27--34
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alejziak, W. (2016). Turystyka sportowa - przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą. Turyzm/Tourism, 26 (1), 91-94. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.10
 • Beeton, S. (2005). Film-induced tourism. Clevedon: Channel View Publications. DOI: https://doi.org/10.21832/9781845410162
 • Billig, M. (2008). Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Brumm, K. (2012). Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle. Poznań: K&AK.M.A. Karasiak.
 • Buczkowska, K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
 • Cho, H., Joo, D., Chi, C. (2019). Examining nostalgia in sport tourism: The case of US college football fans. Tourism Management Perspectives, 29, 97-104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.11.002
 • Couldry, N. (2007). On the set of the sopranos: 'Inside' a fan's construction of nearness. W: J. Gray, C. Sandvoss, C.L. Harrington (red.), Fandom: Identities and communities in a mediated world (s. 139-148). Nowy Jork: Nowy Jork University Press.
 • Długosz-Kurczabowa, K. (2008). Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dotson, M.J., Clark, J.D., Suber, M.B., Dave, D.S. (2013). Millennials' perceptions of spectator sports. Services Marketing Quarterly, 34 (3), 215-230. DOI: https://doi.org/10.1080/15332969.2013.798196
 • Dudała, J. (2004). Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Fan (2020a). Pobrane z: https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/fan (1.02.2020).
 • Fan (2020b). Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/fan.html (1.02.2020).
 • Fanatyk (2020). Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/fanatyk;2557478.html (1.02.2020).
 • Florek, M., Breitbarth, T., Conejo, F. (2008). Mega event = mega impact? Travelling fans' experience and perceptions of the 2006 FIFA World Cup host nation. Journal of Sport & Tourism, 13 (3), 1-20. DOI: https://doi.org/10.1080/14775080802310231
 • Forest, F. (1991). 50 podstawowych pojęć kultury współczesnej. Wyjaśnienia i komentarze. Pobrane z: http://docplayer.pl/68734087-50-podstawowych-pojec-kultury-wspolczesnej.html (1.02.2020).
 • Geraghty, L. (2014). It's not all about the music: Online fan communities and collecting Hard Rock Café pins. Transformative Works and Cultures, 16. DOI: https://doi.org/10.3983/twc.2014.0492
 • Geraghty, L. (2018). Passing through: Popular media tourism, pilgrimage and narratives of being a fan. W: C. Lundberg, V. Ziakas (red.), The Routledge handbook of popular culture and tourism. Nowy Jork: Taylor & Francis Group. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315559018-19
 • Geraghty, L. (2019). Everybody needs good neighbours. W: C. Lam, J. Raphael (red.), Aussie fans: Uniquely placed in global popular culture (s. 89-104). Iowa City: University of Iowa Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvq4c15d.9
 • Hanks, L., Zhang, L., McGinley, S. (2016). Unconditioned superstition and sports bar fans. Journal of Hospitality Marketing and Management, 25 (1), 113-131. DOI: https://doi.org/10.1080/19368623.2014.987417
 • Hinch, T., Higham, J. (2001). Sport tourism: A framework of research. International Journal of Tourism Reserarch, 3 (1), 45-58. DOI: https://doi.org/10.1002/1522-1970(200101/02)3:1<45::AID-JTR243>3.0.CO;2-A
 • Iwashita, C. (2006). Media representation of the UK as a destination for Japanese tourists: Popular culture and tourism. Tourist Studies, 6 (1), 59-77. DOI: https://doi.org/10.1177/1468797606071477
 • Jaszewska, D. (2011). Kultura - rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury. Kultura - Media - Teologia, 4, 19-33.
 • Karpovich, A.I. (2010). Theoretical approaches to film-motivated tourism. Tourism and Hospitality Planning & Development, 7 (1), 7-20. DOI: https://doi.org/10.1080/14790530903522580
 • Kondraciuk, P. (2019). Preferencje turystyczne kibiców żużlowych w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 13, 130-142.
 • Kurek, W. (red.) (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lisowska-Magdziarz, M. (2017). Fandom dla początkujących. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński.
 • Liszewski, S. (2016). Kilka uwag i refleksji nt. turystyki sportowej na marginesie artykułu pt. "Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce". Turyzm/Tourism, 26 (1), 29-32. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.04
 • Mokras-Grabowska J. (2016). Turystyka sportowa - dyskusja terminologiczna. Turyzm/Tourism, 26 (1), 13-20. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.02
 • Morrison, K.A., Misener, K.E., Mock, S.E. (2020). The influence of corporate responsibility and team identification on spectator behavior in major junior hockey. Leisure Sciences, 42 (2), 133-151. DOI: https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1408511
 • Norris, C. (2016). Japanese media tourism as world-building: Akihabara's Electric Town and Ikebukuro's Maiden Road. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 13 (1), 656-681.
 • Pikora, M. (2013). Aktorzy, kreatorzy, konsumenci widowiska sportowego. Rzecz o polskich klubowych kibicach piłkarskich. Studia Socjologiczne, 3 (210), 151-173.
 • Poniatowski, Z. (1969). Mały słownik religioznawczy. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • PricewaterhouseCoopers (2020). PwC sports outlook - at the gate and beyond. Outlook for the sports market in North America through 2021. Pobrane z: https://www.pwc.com/us/en/industries/entertainment-media/publications/sports-Outlook-north-america.html (4.08.2020).
 • Ramirez-Hurtado, J.M., Berbel-Pineda, J.M. (2015). Identification of segments for overseas tourists playing golf in Spain: A latent class approach. Journal of Hospitality Marketing and Management, 24 (6), 652-680. DOI: https://doi.org/10.1080/19368623.2014.934980
 • Roche, S., Spake, D.F., Joseph, M. (2013). A model of sporting event tourism as economic development. Sport, Business and Management: An International Journal, 3, (2), 147-157. DOI: https://doi.org/10.1108/20426781311325078
 • Ryśnik, J. (2019). Identyfikacja i ocena czynników uczestnictwa kibiców sportowych w międzynarodowych widowiskach sportowych na przykładzie badań kibiców siatkówki. Turyzm/Tourism, 29 (2), 129-142. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.24
 • Siuda, P. (2010). Jednostkowe aspekty bycia fanem, czyli w stronę nowego paradygmatu fan studies. Kultura i Edukacja, 4 (78), 74-94.
 • Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2015). Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (s. 39-52). Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 • Theodorakis, N.D., Kaplanidou, K., Karabaxoglou, I. (2015). Effect of event service quality and satisfaction on happiness among runners of a recurring sport event. Leisure Sciences, 37 (1), 87-107. DOI: https://doi.org/10.1080/01490400.2014.938846
 • Twitter Internal & Crimson Hexagon (2020). Tweet data geo-filtered for US market, growth stats compare Q4/2019 vs. Q1/2016. Pobrane z: https://marketing.twitter.com/content/dam/marketing-twitter/culture-tracker/twittertrend-my-identity-fandom.pdf (2.08.2020).
 • Walters, G., Shipway, R., Miles, L., Aldrigui, M. (2017). Fandom and risk perceptions of Olympic tourists. Annals of Tourism Research, 66, 210-212. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.012
 • Williams, R. (2017). Fan tourism and pilgrimage. W: M.A. Click, S. Scott (red.), The Routledge companion to media fandom (s. 98-106). Londyn: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315637518-13
 • Williams, R. (2019). Funko Hannibal in Florence: Fan tourism, transmediality, and paratextual-spatio-play. JOMEC Journal, 14, 71-90. DOI: https://doi.org/10.18573/jomec.179
 • Włodarczyk, B. (2016). Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych - wybrane przykłady. Turyzm/Tourism, 26 (1), 51-62. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.06
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.