PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 30 | z. 2 | 35--43
Tytuł artykułu

Backpackerzy z pokolenia milenialsów o ryzyku związanym z podróżowaniem: ujęcie typologiczne

Warianty tytułu
Millennial Backpackers and Risks in Travel: a Typological Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na potrzeby niniejszego artykułu analizie poznawczej poddano kategoryzację ryzyka wpisanego w doświadczenia podróżnicze backpackerów z pokolenia milenialsów. Podjęto także próbę jego usystematyzowania na bazie poznawczych, a także emocjonalnych wyróżników przedstawionych przez respondentów. Badania przeprowadzono w latach 2018-2020. W celu pozyskania respondentów posłużono się nielosowym doborem próby, zwanym metodą kuli śnieżnej (ang. snowball sampling). Badaniami objęto 409 backpackerów z pokolenia polskich milenialsów. Przeprowadzono z nimi pogłębione wywiady online, z których następnie wyodrębniono klucze kodowe, przypisano je bardziej znaczącym kategoriom oraz dookreślono zakresy tematyczne. Analiza zebranego materiału jakościowego posłużyła do podjęcia próby typologii ryzyka związanego z backpackingiem milenialsów i pozwoliła na wyodrębnienie pięciu jego zakodowanych kategorii. Pierwsza zawiera się w backpackerskiej postawie wobec podróży. Druga wpisana jest w poszukiwanie autonomii i niezależności. Trzecia (kalkulacja selektywna) wynika z zachowań adaptacyjnych, związanych z rachunkiem zysków i strat. Czwarta kategoria jest powiązana z potrzebami emocjonalnymi backpackerów i poszukiwaniem wrażeń. Z kolei ostatnia wiąże ryzyko z warunkami środowiskowymi oraz cechami kulturowymi obszaru recepcyjnego. Usystematyzowanie typologiczne ryzyka w backpackingu pozwala zrozumieć potrzeby tej grupy osób podróżujących i dostosować świadczone usługi do wymagań konkretnego pokolenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the research undertaken, the analysis categorised risk in the experience of the millennial generation of backpackers. An attempt was made to systematise it on the basis of the cognitive as well as emotional characteristics presented by the respondents. The research was conducted between 2018-2020. A non-random selection was used to acquire respondents called snowball sampling. 409 Polish millennial backpackers were found and interviewed online, and from this code keys were then extracted, assigned to meaningful categories, and thematic ranges were defined. The analysis of the collected qualitative material was used to establish a typology of risk for millennial backpacking. Analysis of the collected material on backpacking allowed five coded risk categories to be extracted. The first one was the backpacker's attitude towards travel; the second a search for autonomy and independence; the third selective calculation in terms of 'profit and loss', the balance determining behaviour; the fourth connected with the emotional needs of backpackers and the search for impressions; the fifth with external conditions involving risk related to environmental and cultural features of the reception area. Typological systematization of risk in backpacking allows the needs of this groups of travellers to be understood and service provision to be adapted to the requirements of a particular generation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
35--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliografia
 • Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5, 923-929.
 • Bellis, M.A., Hughes, K., Dillon, P., Copeland, J., Gates, P. (2007). Effects of backpacking holidays in Australia on alcohol, tobacco and drug use of UK residents. BMC Public Health, 7 (1), 1-10. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-1
 • Carr, N., Poria, Y. (2010). Sex and the sexual during peoples leisure and tourism experiences. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Desforges, L. (2000). Traveling the world. Identity and travel biography. Annals of Tourism Research, 27 (4), 926-945. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00125-5
 • Elsrud, T. (2001). Risk creation in traveling. Backpacker adventure narration. Annals of Tourism Research, 28 (3), 597-617. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00061-X
 • Falconer, E. (2011). Risk, excitement and emotional conflict in women's travel narratives. Manchester: Metropolitan University.
 • Fazlagić, J.A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. E-mentor, 3 (25), 13-16
 • Fischer, J., Rostami, S., Peet, A., Dean, J., Debattista, J., Allen, K. (2010). Sex, drugs and backpacking: Study report. Queensland: Alcohol Education & Rehabilitation Foundation Ltd.
 • Fuchs, G. (2013). Low versus high sensation-seeking tourists: A study of backpackers' experience risk perception. International Journal of Tourism Research, 15, 81-92. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.878
 • Hunter-Jones, P., Jeffs, A., Fischbacher-Smith, D. (2007). Back-packing your way into crisis: An exploratory study into perceived risk and tourist behavior amongst young people. Journal of Travel & Tourism Marketing, 23 (2-4), 237-247. DOI: https://doi.org/10.1300/J073v23n02_18
 • Issahaku, A. (2015). Backpackers' risk perceptions and risk reduction strategies in Ghana. Tourism Management, 49, 99-108. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.02.016
 • Iyer, R., Reisenwitz, T.H. (2009). Differences in generation X and generation Y: Implications for the organization and marketers. Marketing Management Journal, 19 (2), 91-103.
 • Jabłonkowska, J.B. (2015). Risk-taking factors in backpacker tour-ism. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 11, 119-127.
 • Jabłonkowska, J.B. (2017a). Backpackerzy polscy a zagraniczni. Wieloaspektowe studium porównawcze. Wrocław: AWF we Wrocławiu.
 • Jabłonkowska, J.B. (2017b). Alkoholowe, narkotykowe i seksualne "rozhamowanie" backpackerów w świetle międzynarodowych badań porównawczych. Folia Turistica, 43, 153-166. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7888
 • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2005). Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall FT.
 • Kowalczyk-Anioł, J. (2012). Tourism trends among generation Y in Poland. Turyzm/Tourism, 22 (2), 15-20. DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-012-0007-y
 • Kozak, M., Crotts, J.C., Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travellers. International Journal of Tourism Research, 9 (4), 233-242. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.607
 • Kubacka-Jasiecka, D., Passowicz, P. (2014). Dorastanie we współczesności. Postawy, wartości i doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji. Czasopismo Psychologiczne - Psychological Journal, 20 (2), 171-182.
 • Leggat, P.A., Shaw, M.T. (2003). Travel health advice for backpackers. Journal of Travel Medicine, 10 (6), 340-345. DOI: https://doi.org/10.2310/7060.2003.9361
 • Lepp, A., Gibson, H. (2008). Sensation seeking and tourism: Tourist role, perception of risk and destination choice. Tourism Management, 29 (4), 740-750. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.08.002
 • Lupton, D., Tulloch, B. (2002). Life would be pretty dull without risk: Voluntary risk-taking and its pleasure. Health, Risk and Society, 4 (2), 113-124. DOI: https://doi.org/10.1080/13698570220137015
 • Patyra, A., Dłużewska, A. (2015). Backpacking - historia, ramy, rozwój. Turystyka Kulturowa, 11, 40-54.
 • Pendergast, D. (2010). Getting to know the Y generation. W: P. Benckendorff, G. Moscardo, D. Pendergast (red.), Tourism and generation Y (s. 1-15). Cambridge: CABI, Oxfordshire. DOI: https://doi.org/10.1079/9781845936013.0001
 • Piyaphanee, W., Olanwijitwong, J., Kusolsuk, T., Silachamroon, U. (2012). Awareness, practices, and health problems of backpackers traveling during flooding in Thailand during 2011. Southeast Asian Journal Trop Med Public Health, 43 (5), 1193-1200.
 • Piyaphanee, W., Wattanagoon, Y., Silachamroon, U., Mansanguan, C., Wichianprasat, P., Walker, E. (2009). Knowledge, attitudes, and practices among foreign backpackers toward malaria risk in southeast Asia. Journal of Travel Medicine, 16 (2), 101-106. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2008.00282.x
 • Potasman, I., Beny, A., Seligmann, H. (2000). Neuropsychiatric problems in 2,500 long-term young travelers to the tropics. Journal Travel Medicine, 7 (1), 5-9. DOI: https://doi.org/10.2310/7060.2000.00002
 • Reichel, A., Fuchs, G., Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-institutionalized tourist role: The case of Israeli student ex-backpackers. Journal of Travel Research, 46 (2), 217-226. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287507299580
 • Ryan, C. (2003). Risk acceptance in adventure tourism: Paradox and context. W: J. Wilks, S. Page (red.), Managing Tourist Health and Safety in the New milennium (s. 55-65). Amsterdam: Elsevier Science. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044000-2.50009-2
 • Santos, M.C., Veiga, C., Águas, P. (2016). Tourism services: Facing the challenge of new tourist profiles. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 8 (6), 654-669. DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-09-2016-0048
 • Sönmez, S., Graefe, A. (1998). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of Travel Research, 37 (4), 171-177. DOI: https://doi.org/10.1177/004728759803700209
 • Stewart, L., Leggat, P.A. (1998). Culture shock and travelers. Journal of Travel Medicine, 5, 84-88. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.1998.tb00469.x
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Tłumaczenie P. Cypryański. Warszawa: WAiP.
 • Tsaur, S., Tzeng, G., Wang, K. (1997). Evaluating tourist risks from fuzzy perspectives. Annals of Tourism Research, 24 (4), 796-812. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00059-5
 • Wantono, A., Mckercher, B., (2020) Backpacking and risk perception: The case of solo Asian women. Tourism Recreation Research, 45 (1), 19-29. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1636180
 • Watcharapong, P., Prapimporn, S., Weerapong, P., Piyada, U., Pongdej, W., Maneerat, B., Thitiya, P., Terapong, T. (2010). Rabies exposure risk among foreign backpackers in South-east Asia. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 82 (6), 1168-1171. DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.2010.09-0699
 • Yoda, T., Yokoyama, K., Suzuki, H., Hirao, T. (2017). Relationship between long-term flooding and serious mental illness after the 2011 flood in Thailand. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 11 (3), 300-304. DOI: https://doi.org/10.1017/dmp.2016.148
 • Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.