PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 22(4) | 75--94
Tytuł artykułu

Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej i województwie wielkopolskim w 2016 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Commuting in the Agglomeration of Poznań and Wielkopolskie Voivodeship in 2016 Języki publikacji
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja skali i kierunków dojazdów do pracy na obszarze aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego. Z uwagi na charakter przemieszczeń, szczegółowej analizie poddano dojazdy, których celem było miasto i jego aglomeracja. Dane dla 2016 r., opublikowane przez GUS w 2019 r., w tym macierz przepływów, pozwoliły na wskazanie jednostek, których powiązania funkcjonalne z Poznaniem są najsilniejsze. Uwzględniono ponadto ośrodki zlokalizowane w powiecie poznańskim przyjmujące najwięcej osób dojeżdżających. Celem opracowania było także wskazanie głównych ośrodków wyjazdów pracowniczych. Na tej podstawie możliwe stało się zdefiniowanie rozmieszczenia i wielkości lokalnych rynków pracy w ramach regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify the scale and directions of commuting flows in the agglomeration of Poznań and wielkopolskie voivodeship. The article is based on the data of commuting flows in 2016 published by Polish Central Statistical Office in 2019. This information allowed to recognize the scale and direction of daily migrations to Poznan and identify several municipalities which have the strongest functional relationships with the core city. Another objective of the paper is to define a role of municipalities in the structure of commuting within Poznan agglomeration and the whole region. The analysis of the matrix of flows allowed to specify an extent and volume of local labor markets too. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
75--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bul R., 2011, Dojazdy ludności do pracy w aglomeracji poznańskiej, Transport Miejski i Regionalny, 7/8, 31-39.
 • Bul R., 2012, Berufspendlerströme in der Posener Agglomeration, [w:] R. Wehrhahn, A. Toelle (red.), Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen, Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kilonia, 109-122.
 • Bul R., 2014, Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Bul R., 2015, Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej w 2011 r., Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Churski P., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2009, Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego, [w:] P. Churski (red.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu z dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, wersja CD, 1-55.
 • Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w 2016 r., 2019, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Gocał T., Rakowski W., 1991, Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy, Monografie i Opracowania, 332, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Gruchociak H., 2013, Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego, Rozprawa doktorska w Katedrze Statystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Gołaty i dr. Tomasza Klimanka.
 • Jagielski A., 1974, Geografia ludności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007, Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kaczmarek U., Mikuła Ł., 2009, Mobilność siły roboczej na rynku pracy aglomeracji poznańskiej, [w:] P. Churski (red.), Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kitowski J., 1988, Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej, Rozprawy Wydziału Ekonomicznego, Rozprawy Habilitacyjne, XIV, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Klebba E., 1995, Wpływ dojazdów do pracy na kształtowanie się poziomu życia ludności wsi województwa poznańskiego, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 23, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Korcelli P., 1976, Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych, Przegląd Geograficzny, 48(4), 589-599.
 • Lijewski T., 1967, Dojazdy do pracy w Polsce, Studia KPZK PAN, 15, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Pacione M., 2001, Urban Geography, Routledge, Londyn.
 • Potrykowska A., 1995, Regiony dojazdów do pracy 1983, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, plansza 65.4, mapa 1, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 • Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r., 2019, Główny Urząd Statystyczny (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w-2016-r-,20,1.html).
 • Runge J., 1991, Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1198.
 • Śleszyński P., 2012, Kierunki dojazdów do pracy, Wiadomości Statystyczne, 11, 59-75.
 • Wiśniewski R., 2013, Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku, Prace Geograficzne, 244, IGiPZ PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.