PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 6993--7004
Tytuł artykułu

Ekonomiczne aspekty stosowania ceramicznych kruszyw recyklingowych do mieszanek betonowych przy budowie betonowych obiektów komunikacyjnych

Warianty tytułu
Economic Aspects of the Use of Recycled Ceramic Aggregates to the Construction of Concrete Mixes Concrete Communication Objects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykorzystanie kompozytów betonowych w budownictwie komunikacyjnym jest bardzo szerokie. Poza typowymi obiektami inżynieryjnymi takimi jak mosty, wiadukty, kładki itp. beton stosowany jest również przy budowach wszelkiego typu obiektów liniowych jak np. drogi czy linie kolejowe. Kompozyty betonowe powszechnie stosowane są w postaci podbudów, obrzeży, nawierzchni, oraz do wykonawstwa obiektów towarzyszących jak np. ekrany dźwiękochłonne oraz szeregu innych zastosowań zarówno w formie mieszanek wylewanych na budowie jak i w formie prefabrykatów. Stosunkowo niska cena betonów towarowych oraz możliwości ich powszechnego zastosowania sprawiają że przemysł komunikacyjny jest jednym z największych odbiorców tego produktu. Tak duże zapotrzebowanie na kompozyty betonowe jest również siłą napędową rozwoju technologii betonów komunikacyjnych. Prowadzone są liczne prace badawcze których celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie procesów produkcji, nowych składników, domieszek, dodatków itp. Stosunkowo nowym zagadnieniem jest produkcja tzw. "green concerte" - zielonych betonów otrzymywanych na bazie substratów pochodzących z recyklingu. Prowadzone przez autorów artykułu wcześniejsze prace badawcze przedstawiają cechy betonów, w których jedynym używanym do produkcji kruszywem jest kruszywo pochodzące z odpadów ceramiki sanitarnej. Przeprowadzone analizy dowodzą możliwość szerokiego wykorzystania tych odpadów również w budownictwie komunikacyjnym. Praca niniejsza jest kontynuacją rozważań nad możliwościami wykorzystania recyklingowych kruszyw do produkcji betonów oraz powszechnego ich stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Szczególnym jest jednak zwrócenie uwagi na aspekty ekonomiczne. Autorzy podkreślają szczególnie aspekt dość dużych kosztów pozyskiwania kruszyw recyklingowych, brak ich jednorodności oraz konieczność wprowadzania dodatkowych procesów technologicznych, które znacząco wpływają na ekonomikę produkcji towarowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The use of concrete composites in civil engineering is a very broad. In addition to conventional engineering objects such as bridges, viaducts, overpasses, etc. concrete is also used on the construction of all types of objects, such as linear: roads and railway lines. Concrete composites are commonly used as substructures, edges, surfaces, and the execution of associated objects such soundproof screens and a number of other applications, both in the form of mixtures cast on site or in the form of blanks. The relatively low price of concretes and the possibility of their widespread use make the communication industry one of the largest consumers of this product. Such a big demand for concrete composites is also the driving force behind the development of concrete technology and communication. Conducted numerous research aimed at finding new solutions for production processes, new ingredients, additives, additives, etc. A relatively new issue is the production of so-called. "green concerte" obtained on the basis of recycled substrates. Conducted by the authors of the article earlier research show the characteristics of concrete, which only used for the production of aggregates are aggregates derived from waste sanitary ceramics. The analyzes carried out show that wide use of this waste can be used also in civil engineering. This work is a continuation of the debate on the possibilities of using recycled aggregate concrete production and their widespread use in civil engineering. However, special attention to the economic aspects. The authors emphasize the particular aspect of a fairly large aggregates recycling acquisition costs, the lack of homogeneity and the need to introduce additional processes that significantly affect the economics of commodity production..(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6993--7004
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
autor
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • 1. Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 z dn. 4.11.2014. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament dróg i autostrad. Biuletyn Informacji Publicznej.
 • 2. Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
 • 3. Rusecki P. "Produkcja betonów towarowych w Polsce" referat wygłoszony podczas Rozstrzygnięcia XI edycji kampanii Dobry Beton, Warszawa 20 marca 2014 r.
 • 4. Piestrzyński P., GDDKiA: Dywersyfikujemy technologię, Budownictwo, Technologie, Architektura nr 4/2014 (68) , s 56-57
 • 5. Sybilski D., Kraszewski C, Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych., Instytut badawczy Dróg i Mostów XI.2004 Warszawa
 • 6. Sadowska - Buraczewska B. Kruszywa z recyklingu w budownictwie., Inżynieria Ekologiczna Vol. 40, 2014, s 74-81
 • 7. Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A., Recykling betonu konstrukcyjnego - cz. I. Inżynier Budownictwa 2009, nr 2, s 65-69.
 • 8. Atis C., Strength properties of high - volume fly ash roller compacted and workable concrete and influence of curing condition., Cement and Concrete Research, vol. 35, 2005, s 1112,1121
 • 9. Giergiczny E., Góralna K. Mielony granulowany żużel wielkopiecowy - dodatek do betonu typu II, Polski Cement 2008, s 56-59
 • 10. Niemiecka norma budowlana 1951r - DIN 4163: "Beton ze skruszonymi cegłami - specyfikacja produkcji i użycia"
 • 11. De Brito A., Pereira J., Correia R., Oliviera C., 2005: Mechanical behavior of non-structural concrete made with recycled ceramic aggregates, Cement and Concrete Composites 27, 429-433
 • 12. Senthamarai RM., Devadas M., Manoharan P., Gobinath D.,2011: Concrete made from ceramic industry waste: Durability propertis, Construction and Building Materials 25, 2413-2419
 • 13. Halicka A., Ogrodnik P., Zegardło B., Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate, Construction and Building Materials 2013, vol. 48, s. 295-305
 • 14. Lopez V., Llamas B., Juan A., Moran J., 2007: Eco-efficient Concretes: Impact of the Use of White Ceramic Powder on the Mechanical Properties of Concrete, Biosystems Engineering 96(4), 559-564
 • 15. Guerra I, Vivar I., Liamas B., Juan A., Moran J., 2009: Eco-efficient concretes: The effect of using recycled ceramic material from sanitary installations on the mechanical properties of concrete, Waste management 29, 643-646
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.