PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 22(4) | 95--118
Tytuł artykułu

Badania dostępności publicznego transportu zbiorowego w podregionie pilskim

Warianty tytułu
Research on the Availability of Public Transport in the Piła Subregion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest określenie poziomu dostępności publicznym transportem zbiorowym w podregionie pilskim. Badania zostały wykonane z perspektywy pasażerskiej w ramach analizy publicznie dostępnych informacji o rozkładach jazdy. Analizy dokonano w podziale na miejscowości według bazy PRNG, dzięki czemu możliwe było szczegółowe określenie miejscowości i odsetka osób posiadających określony poziom usług lub pozbawionych w ogóle możliwości dojazdów transportem publicznym. Przebadane zostały również kwestie taryfowe ofert, a także dostępność do informacji o usługach. Wyniki badań pokazują, iż w dni nauki szkolnej w podregionie pozbawionych połączeń autobusowych jest 22% mieszkańców. Problem radykalnie wzrasta w dni robocze w okresie ferii szkolnych (44%) oraz w soboty (60%) i niedziele (63%). Inaczej prezentuje się dostępność kolei. Wprawdzie ponad połowa mieszkańców regionu nie ma dostępu do jej usług, jednak oferta jest bardziej atrakcyjna pod względem stabilności rozkładów jazdy we wszystkie dni roku, a także systemu taryfowego. Zaletę kolei stanowi również dobry dostęp do informacji o rozkładzie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper is to examine the accessibility level of public transport in the Piła subregion. The research was conducted from a passenger perspective - by analyzing publicly available information about timetables. The studies were conducted for each village or town in the database of the State Register of Geographical Names. Thanks this approach was possible to describe a certain level of services for each settlement and calculate the percentage of people not having any access to public transport. Tariff issues regarding offers as well as availability of information on services were also analyzed. Research results show that on school days there are 22% of residents in the subregion without bus or rail connections. The problem, however, increases dramatically on business days during school holidays (44%) and on Saturdays (60%) and Sundays (63%). The issue of rail accessibility is different. Although more than half of the region's inhabitants do not have access to services, the offer is more attractive in terms of timetable stability on all days of the year, as well as the tariff system. The advantage of rail is also good access to information about the timetable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--118
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Banister D., 2001, Transport Planning, [w:] K. Button, D. Hensher (red.), Handbook of Transport Systems and Traffic Control, 3, Emerald Group Publishing Limited, 9-19.
 • Beim M., 2014, Wpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Bul R., 2016, Droga do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - działania na rzecz budowy systemu kolei w aglomeracji poznańskiej, Transport Miejski i Regionalny, 11, 23-29.
 • Bul R., Resiński T., 2014, Wpływ funduszy europejskich na funkcjonowanie i rozwój kolei regionalnych w centralnej części województwa wielkopolskiego w latach 2006-2014, Transport Miejski i Regionalny, 6, brak zakresu stron.
 • Drewnowski A., Małachowski K., 2015, Wpływ rewitalizacji przewozów na linii kolejowej Ulikowo-Kalisz Pomorski-Wałcz (Piła Gł.) na wzrost konkurencyjności regionu i mobilności jego mieszkańców, Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, Uniwersytet Szczeciński, 30, 25-36.
 • Gadziński J., Beim M., 2009, Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny, 5, 10-16.
 • Gadziński J., 2013, Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Gibbons S., Heblich S., Pinchbeck T., 2018, The spatial impacts of a massive rail disinvestment program: the Beeching Axe. Discussion Paper No 1563, London School of Economics and Political Science, Londyn.
 • Goliszek S., Połom M., 2016, Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013, Transport Miejski i Regionalny, 3, 16-26.
 • Malasek J., 2017, Metoda oceny dostępności i atrakcyjności przystanków miejskiego transportu zbiorowego, Transport Miejski i Regionalny, 9, 26-32.
 • Moseley M.J., 1979, Accessibility: the rural challenge, Methuen and Company Limited, Londyn.
 • Otsuka N., Delmastro T., Wittowsky D., Pensa S., Damerau M., 2019, Assessing the accessibility of urban nodes: the case of TEN-T railway stations in Europe, Applied Mobilities, 4, (2), 219-243.
 • Preston J., Rajé F., 2007, Accessibility, mobility and transport-related social exclusion, Journal of Transport Geography, 15 (3), 151-160.
 • Rosik P., Pomianowski W., Kołoś A., Guzik R., Goliszek S., Stępniak M, Komornicki T., 2018, Dostępność gmin transportem autobusowym, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21 (1), 54-64.
 • Sior E., 2013, Ocena jakości dojścia pasażerów do pociągów na wybranych stacjach kolejowych, Praca magisterska pod kierunkiem J. Rychlewskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.
 • Soczówka A., 2012, Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.
 • Sołtysiak J., 2014, Ocena jakości obsługi pasażerów na wybranych stacjach i przystankach kolejowych aglomeracji poznańskiej, Praca magisterska pod kierunkiem J. Rychlewskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.
 • Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł., 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika, EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne, 171, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Wolański M., Paprocki W., Mazur B., Soczówka A., Jakubowski B., Czubak M., Pieróg M., 2016, Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi: diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływania społeczne, rekomendacje, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.