PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. nr 64 | 19--32
Tytuł artykułu

Problemy zadłużenia publicznego Polski na tle krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Main Issues of Public Debt in Poland in Comparison with EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja głównych problemów obecnego zadłużenia Polski na tle krajów UE. Należy do nich zaliczyć: niski rating i wysokie koszty obsługi długu, wysoki poziom zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa, wysoki poziom deficytu podsektora rządu centralnego w ostatnich latach (z wyjątkiem 2018 r.), znaczny poziom zadłużenia SP w walutach obcych, w warunkach dużej zmienności kursów walutowych, brak długofalowej strategii długu, niespełnienie warunków wejścia do strefy euro, brak optymalizacji strategii długu w sensie ekonomicznym i inżynierii finansowej. Aktualna polityka finansowa, powodująca znaczny wzrost wydatków budżetowych w 2019 r. i w latach następnych, nie sprzyja rozwiązaniu tych problemów. Kierunek zadłużenia Polski w latach po kryzysie z 2008 r. nie jest zgodny z niekryzysowymi krajami UE, w szczególności w zakresie obniżenia rentowności długu i kosztów obsługi. Nie znajduje uzasadnienia brak terminu przystąpienia do strefy euro, tj. pozostawanie w nielicznej grupie krajów bez wspólnej waluty i z niskim poziomem PKB. Osiągnięcia Polski w zakresie redukcji zadłużenia w końcówce ubiegłego wieku oraz sytuacja krajów "zdrowych finansów publicznych" implikuje kierunki optymalizacji strategii zadłużenia. Wiele problemów wymaga działań w krótszym horyzoncie czasowym (ok. pięcioletnim): obniżenie długu (w relacji do PKB) do poziomu z 2000 r., uzyskanie ratingu co najmniej A+ (według S&P), osiągnięcie kosztów długu nieprzekraczających 1% PKB, podjęcie działań na rzecz przystąpienia do strefy euro. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present the main problems related public debt in Poland in comparison to EU countries. These comprise: low rating and high servicing costs, high level of foreign debt in the State Budget, high level of the deficit in central government (excluding the year 2018), high level of debt in foreign currencies open to variability in exchange rates, lack of long-term debt strategy, failure to satisfy all the requirements of accession to the EURO area, and lack of optimal debt strategy in the economic and financial sense. The current financial policy of Poland, featuring a significant increase in budget expenditures in 2019 and the following years, does not foster the solving of these problems. The direction of indebtedness of Poland after the international crisis in 2008 is not consistent with other EU countries, especially in terms of decreasing debt profitability and servicing costs. It is also related to the lack of a fixed date for accession to the euro area, i.e. belonging to a small group of countries without a common currency and low GDP level. The progress of Poland in terms of debt reduction at the end of previous century and the situation of countries having healthy public finances indicates the directions of optimization for the debt strategy. Many problems require resolution in the shorter time-horizon (about five years): reduction of debt/GDP ratio to the level from the year 2000, achieve the rating of at least A+ (according to S&P), decreasing of servicing costs to a level below 1% of GDP, and start of accession to the euro area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Eurostat, baza danych. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostst/data/database (2019.04.9).
 • Goczek, Ł., Mycielska, D. (2014). Gotowi na EURO? Badanie empiryczne faktycznej swobody polskiej polityki pieniężnej. Bank i Kredyt, 45(3), 267-270.
 • Gomułka, S. (2019). Ekonomiczne i polityczne implikacje pozostawania poza strefą euro. Nauka, 1, 7-29. DOI: 10.24425/nauka.2019.126177.
 • GUS. (2018). Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2019). Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. Warszawa: GUS.
 • Jędrzejczyk, M. (2019). Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 57,107-118. DOI: 10.15584/nsawg.2019.1.7.
 • Klukowski, L. (2018). Koncepcje nowelizacji ustawodawstwa ograniczającego dług publiczny i zarządzanie długiem. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 54, 87-100. DOI: 10.15584/nsawg.2018.2.6.
 • Klukowski, L. (2019). Dług publiczny Polski - cele w średnim i długim horyzoncie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 57, 189-202. DOI: 10.15584/ nsawg.2019.1.12.
 • Ministerstwo Finansów. (2018). Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • NBP. (2018). Raport o inflacji. Warszawa: NBP.
 • NBP. (2019). Raport o inflacji. Warszawa: NBP.
 • NBP. (2020). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2019 r. Warszawa: NBP.
 • Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, kolejne wydania 2001-2018. Warszawa: GUS.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.