PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 30 | z. 2 | 113--127
Tytuł artykułu

Badanie wizerunku i znajomości celu podróży, zachowań związanych z wyszukiwaniem informacji, zaangażowania oraz motywacji turystycznej jako czynników wpływających na lojalność ekoturysty wobec destynacji

Warianty tytułu
Exploring Destination Image, Familiarity, Information Search Behaviour, Involvement and Travel Motivation as Influencers of Ecotourists' Destination Loyalty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ma na celu zbadanie wpływu wybranych czynników, które w przeszłości nie cieszyły się dużym zainteresowaniem badaczy, na lojalność ekoturystów wobec destynacji w kontekście ekoturystyki w kraju rozwijającym się. Czynniki te to: wizerunek i znajomość celu podróży, zachowania związanie z wyszukiwaniem informacji, zaangażowanie oraz motywacja turystyczna. Badanie zostało przeprowadzone na miejscu z udziałem grupy turystów odwiedzających Malezję, których poproszono o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wielkość próby wyniosła 813 osób, co odpowiada wskaźnikowi reakcji w wysokości 47%. Postawione hipotezy zostały zweryfikowane przy użyciu modelu równań strukturalnych. Odkryto, że choć nie istnieje zależność liniowa pomiędzy badanymi zmiennymi a lojalnością wobec destynacji, uzyskane wyniki są źródłem pewnych sugestii dotyczących zarządzania w branży. (abstrakt oryginalny)
EN
This work aims at exploring the influence of selected factors that have received little attention in the past on ecotourism destination loyalty within the context of a developing country. The factors are destination image, familiarity, information search behaviour, involvement and travel motivation. The research was conducted on ecotourists visiting Malaysia who were approached on site and assisted to complete the survey instrument. The sample size was 813, representing a response rate of 47%. Hypotheses were tested using Structural Equation Model. It was found that while there are no linear relationships between the tested variables and destination loyalty, there are findings from the study that offer some managerial implications towards the industry. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
113--127
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologii Petrochemicznych Prowincji Guangdong, Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania
autor
 • Uniwersytet Północnej Malezji, Wyższa Szkoła Turystyki, Hotelarstwa i Organizacji Imprez Masowych, Centrum Badań nad Turystyką i Hotelarstwem Wysp Langkawi
 • Malezyjski Uniwersytet Multimedialny
 • Uniwersytet Północnej Malezji, Wyższa Szkoła Turystyki, Hotelarstwa i Organizacji Imprez Masowych, Centrum Badań nad Turystyką i Hotelarstwem Wysp Langkawi
 • Uniwersytet Centralny w Kaszmirze
Bibliografia
 • Alba, J., Hutchinson, J. (1987). Dimensions of consumer expertise. Journal of Consumer Research, 13, 411-453. DOI: https://doi.org/10.1086/209080
 • Andreassen, T.W., Lindestad, B. (1998). Customer loyalty and complex services. International Journal of Service Industry Management, 91, 7-23. DOI: https://doi.org/10.1108/09564239810199923
 • Baloglu, S., McCleary, K.W. (1999). US international pleasure travelers' images of four Mediterranean destinations: A comparison of visitors and nonvisitors. Journal of Travel Research, 38 (2), 144-152. DOI: https://doi.org/10.1177/004728759903800207
 • Bastic, M., Gojcic, S. (2011). The ecological motivation of tourists as a determinant of the tourists' loyalty. Croatian Operational Research Review, 2, 14-22. DOI: https://doi.org/10.1016/S0262-1762(11)70238-3
 • Beerli, A., Martin, J.D. (2004). Tourists' characteristics and the perceived image of tourist destinations: A quantitative analysis - a case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25 (4), 623-636. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.06.004
 • Bennekom, F.V. (2000). Statistical confidence in survey. Pobrane z: http://www.greatbrook.com/survey_statistical_confidence.htm (7.07.2020).
 • Blamey, R. (2001). Principles of ecotourism. W: D.B. Weaver (red.), The encyclopaedia of ecotourism (s. 5-22). Wallingford, UK: CABI Publishing. DOI: https://doi.org/10.1079/9780851993683.0005
 • Blamey, R.K., Braithwaite, V.A. (1997). Ecotourism: The search for an operational definition. Journal of Sustainable Tourism, 5, 109-130. DOI: https://doi.org/10.1080/09669589708667280
 • Bowen, D. (1999). Antecedents of consumer satisfaction and dissatisfaction (CS/D) on long-haul inclusive tours - a reality check on theoretical considerations. Tourism Management, 22, 49-61. DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00022-4
 • Castro, C.B., Armario, E.M., Ruiz, D.M. (2007). The influence of market heterogeneity on the relationship between a destination's image and tourists' future behaviour. Tourism Management, 28, 175-187. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.11.013
 • Cavana, R., Delahaye, B., Sekaran, U. (2001). Applied business research: Qualitative and quantitative methods. Wydanie 3. Australia: John Wiley & Sons.
 • Chen, C.F., Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioural intentions? Tourism Management, 28 (4), 1115-1122. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.007
 • Chen, J., Gursoy, D. (2000). Cross-cultural comparison of the information sources used by first-time and repeat travellers and its marketing implications. International Journal of Hospitality Management, 19, 191-203. DOI: https://doi.org/10.1016/S0278-4319(00)00013-X
 • Chen, J., Gursoy, D. (2001). An investigation of tourists' destination loyalty and preferences. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13, 79-85. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110110381870
 • Chen, Y.C., Li, R.H., Chen, S.H. (2013). Relationships among adolescents' leisure motivation, leisure involvement, and leisure satisfaction: A structural equation model. Social Indicators Research, 110 (3), 1187-1199. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-011-9979-2
 • Chi, C.G. (2011). Destination loyalty formation and travellers' demographic characteristics: A multiple group analysis approach. Journal of Hospitality and Tourism Research, 35 (2), 191-212. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348010382233
 • Chi, C.G. (2012). An examination of destination loyalty: Differences between first time and repeat visitors. Journal of Hospitality and Tourism Research, 36 (1), 3-24. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348010382235
 • Chi, C.G., Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism Management, 29 (4), 624-636. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.007
 • Churchill, G.A. Jr. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16 (1), 64-73. DOI: https://doi.org/10.1177/002224377901600110
 • Cole, S.T., Illum, S.F. (2006). Examining the mediating role of festival visitors' satisfaction in the relationship between service quality and behavioural intentions. Journal of Vacation Marketing, 12 (2), 160-173. DOI: https://doi.org/10.1177/1356766706062156
 • Crompton, J.L. (1979) Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6 (4): 408-424. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90004-5
 • Crossley, J., Lee, B. (1994). Ecotourists and mass tourists: A difference in 'benefits sought''. 25th Annual Conference, University of Utah Travel and Tourism Research Association Proceedings. Październik, s. 22-30.
 • Dann, G.M. (1981). Tourism motivations: An appraisal. Annals of Tourism Research, 8, 189-219. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(81)90082-7
 • DeVellis, R.F. (1991). Scale development: Theory and applications. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Dimanche, F., Havitz, M.E., Howard, D.R. (1993). Consumer involvement profiles as a tourism segmentation tool. Journal of Travel and Tourism Marketing, 14, 33-52. DOI: https://doi.org/10.1300/J073v01n04_03
 • Donohoe, H., Needham, R.D. (2005). The movement towards national standards: The evolving tenets of ecotourism. Londyn-Ontario: Canadian Association of Geographers Congress.
 • Dowling, R., Fennell, D. (2003) The context of ecotourism policy and planning. W: D.A. Fennell, R.K. Dowling (red.), Ecotourism Policy and Planning (s. 1-20). Oxon: CABI Publishing. DOI: https://doi.org/10.1079/9780851996097.0001
 • Eagel, F.J., Blackwell, R.D., Miniard, P.W. (1995). Consumer behaviour. Wydanie 8. Nowy Jork: Dryder.
 • Eagles, P.F.J. (1992). The travel motivations of Canadian ecotourists. Journal of Travel Research. 31 (2), 3-7. DOI: https://doi.org/10.1177/004728759203100201
 • Eagles, P.F.J., Cascagnette, J.W. (1995). Canadian ecotourists. Tourism Recreation Research, 20 (1), 22-28, DOI: https://doi.org /10.1080/02508281.1995.11014729
 • Ezebilo, E.E. (2014). Choosing ecotourism destination for vacations: A decision making process. Asian Social Science, 10 (2), 10-17. DOI: https://doi.org/10.5539/ass.v10n2p10
 • Fatima, J.K., Razzaque, M.A. (2013). Roles of customer involvement in rapport and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25 (3), 452-471. DOI: https://doi.org/10.1108/ APJML-09-2012-0092
 • Fennell, D.A. (1990). A profile of ecotourists and the benefits derived from their experience: A Costa Rican case study. Praca magisterska. Waterloo, Ontario: Department of Recreation and Leisure Studies, University of Waterloo.
 • Fodness, D., Murray, B. (1997). Tourist information search. Annals of Tourism Research, 24, 503-523. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00009-1
 • Frochot, I., Morrison, A. (2000). Benefit segmentation: A review of its applications to travel and tourism research. Journal of Travel and Tourism Marketing, 94, 21-45. DOI: https://doi.org/10.1300/J073v09n04_02
 • Gavcar, E., Gursoy, D. (2002). An examination of destination-originated (pull) factors. Tourism Analysis, 7 (1), 75-81. DOI: https://doi.org/10.3727/108354202129687705
 • Gursoy, D. (2003). Prior product knowledge and its influence on the traveller's information search behaviour. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 10 (3/4), 113-131. DOI: https://doi.org/10.1300/J150v10n03_07
 • Gursoy, D. (2011a). Modelling tourist information search behaviour: A structural modelling approach. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
 • Gursoy, D. (2011b). Chapter 5: Destination information search strategies. W: Y. Wang, A. Pizam (red.). Destination marketing and management. Wallingford: CABI.
 • Gursoy, D., Gavcar, E. (2003). International leisure tourist's involvement profile. Annals of Tourism Research, 30 (4), 906-926. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00059-8
 • Gursoy, D., McCleary, K.W. (2004a). An integrative model of tourists' information search behaviour. Annals of Tourism Research, 31 (2), 353-373. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.12.004
 • Gursoy, D., McCleary, K.W. (2004b). Travellers' prior knowledge and its impact on their information search behaviour. Journal of Hospitality and Tourism Research, 28 (1), 66-94. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348003261218
 • Hall, C.M., O'Sullivan, V. (1996). Tourism, political stability and violence. W: A. Pizam, Y. Mansfeld (red.), Tourism, crime and international security issues (s. 105-121). Nowy Jork: Wiley
 • Hankinson, G. (2004), The brand images of tourism destinations: A study of the saliency of organic images. Journal of Product & Brand Management, 13 (1), 6-14. DOI: https://doi.org/10.1108/10610420410523803
 • Hattie, J. (1985). Methodology review: Assessing uni-dimensionality of tests and items. Applied Psychological Measurement, 9, 139-164. DOI: https://doi.org/10.1177/014662168500900204
 • Havitz, M., Dimanche, F. (1999). Leisure involvement revisited: Drive properties and paradoxes. Journal of Leisure Research, 31, 122-149. DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1999.11949854
 • Hawkins, D.E., Lamoureux, K. (2001). Global growth and magnitude of ecotourism. W: D. Weaver (red.), The encyclopedia of ecotourism (s. 63-83). Nowy Jork: CABI Publishing. DOI: https://doi.org/10.1079/9780851993683.0063
 • Honey, M. (1999). Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise? Waszyngton: Island Press.
 • Honey, M. (2008). Ecotourism and sustainable development, second edition: Who owns paradise? Waszyngton: Island Press.
 • Hosany, S., Ekinci, Y., Uysal, M. (2007). Destination image and destination personality. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1 (1), 62-81. DOI: https://doi.org/10.1108/17506180710729619
 • Hsu, C. (2004). Theory of planned behavior: Potential travelers from China. Journal of Hospitality and Tourism Research, 28 (4), 463-482. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348004267515
 • Hu, L., Bentler, P.M. (1995). Evaluating model fit. W: R. Hoyle (red.), Structural equation modelling: Concepts: issues and applications (s. 76-99). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Hvenegaard, G. (1994). Ecotourism - A status report and conceptual framework. Journal of Tourism Studies, 5 (2), 24-35.
 • Iso-Ahola, S. (1982). Toward a social psychology theory of tourism motivation. Annals of Tourism Research, 12, 256-262. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(82)90049-4
 • Jamieson, W. (2001). Interpretation and tourism. W: J. Walter (red.), Community tourism destination management: Principles and practices. Tajlandia: Saengsawang World Press.
 • Jöreskog, K.G. (1993). Testing structural equation models. W: K. Bollen, J.S. Long (red.), Testing structural equation models (s. 294-316). Newbury Park: CA: Sage.
 • Kamauro, O. (1996). Ecotourism: Suicide or development? Voices from Africa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.