PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 202--213
Tytuł artykułu

Edukacja logistyczna jako imperatyw kreowania nowoczesnych metod zarządzania w Industry 4.0

Warianty tytułu
Logistics Education as an Imperative for the Creation of Modern Management Methods in Industry 4.0
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja, cyfryzacja, technologizacja i internetyzacja jako identyfikatory Industry 4.0 odcisnęły swoje piętno na wielu branżach, w tym również na branży logistycznej. Dziś, by skutecznie działać, trzeba posiadać wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem informacjami. Przedsiębiorcy poszukują pracowników z przygotowaniem do pracy świecie gospodarki 4.0. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia formalnej edukacji logistycznej w przygotowaniu przyszłych kadr wobec wyzwań Industry 4.0 na wybranym przykładzie. Podstawę informacyjną stanowią źródła wtórne i pierwotne. W artykule posłużono się metodą analizy studium przypadku w odniesieniu do upraktycznienia edukacji w zakresie logistyki na przykładzie Społecznej Akademii Nauk. W artykule podjęto dyskusję na znaczeniem skutecznego przygotowywania kadry logistycznej w oparciu o sformalizowane kształcenie na uczelniach wspierane współpracą z przedsiębiorcami nad formułowaniem programu, realizacją specjalistycznych szkoleń oraz partycypacją przedsiębiorców w realizacji procesu dydaktycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalisation, digitisation, technologisation and Internetisation as Industry 4.0 identifiers have left their mark on many industries, including the logistics industry. Today, in order to operate effectively, one needs to have knowledge and skills related to information management. Entrepreneurs are looking for employees with preparation for work in the world of economy 4.0. The aim of the article is to show the importance of formal logistics education in the preparation of future staff in the face of the challenges of Industry 4.0 based on a selected example. The information is based on secondary and primary sources. The article uses case study analysis in relation to the implementation of logistics education based on the example of the Social Academy of Sciences. The article discusses the importance of the effective preparation of logistic staff based on formal education at universities, supported by cooperation with entrepreneurs on the formulation of the program, the implementation of specialised training and the participation of entrepreneurs in the implementation of the didactic process. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska
 • Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Polska
Bibliografia
 • Bowersox, D., Closs, D., Cooper, M.B. (2012). Supply chain Logistics management. MCgraw-Hill Higher Education.
 • Bozarth, C., Handfield, R.B. (2007). Wprowadzenie do zarzadzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: Helion.
 • Branch, A.E. (2009). Global supply chain management and international logistics. New York, London: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Christopher, M. (2016). Logistics and Supply Chain Management. Financial Times/ Prentice Hall.
 • Cygler, J., Aluschka, M., Marciszewska, E. (2013). Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Długosz, J. (2014). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE.
 • Ellen Mc Arthur Foundation and Mc Kinsey & Company. (2014). Towards the circular economy, Accelerating the Scale up across global supply chains. Geneva: World Economic Forum.
 • Enslow, B. (2006). Best Practices in Global Trade Management Stress Speed and Flexibility. World Trade, 19(1), 36-40.
 • Erkiert, S. (2018). Ścieżki edukacji. Top Logistyk, 4(64), 40-43.
 • Gautier, G., Jean, S., Kesenci, D.U. (2006). Regionalisation et regionalisme CFPiL L'economie Mondial. Universite du Quebec a Montreal.
 • Gołębska, E., Majchrzak-Lepczyk, J., Bentyn, Z. (2015). Eurologistyka. Warszawa: PWN.
 • Grabara, J. (2004). Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych. Warszawa: WNT.
 • Gunia, G. (2019). Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw w kontekście przemysłu 4.0. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 22, 7-12.
 • GUS. (2019). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne). Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademick-im-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html
 • GUS. (2016). Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017 - stan w dniu 30.11.2016 r. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html
 • Haliżak, E., Kuźniar, R. (2001). Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, dynamika. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hanfield, R.B., Nichols, E.L. Jr. (1999). Introduction to Supply Chain Management. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River.
 • Kolasińska-Morawska, K. (2014). E-learning as a teaching method for logistics. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(5/1), 153-163.
 • Kolasińska-Morawska, K., Pytel, M. (2017). E-learning - technologia w edukacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(4/I), 275-294.
 • Kołodko, G. (2002). Globalizacja - zacofanie - rozwój. Ekonomista, 6, 775-816.
 • Kurzweil, R. (2016). Nadchodzi osobliwość, kiedy człowiek przekroczy granice biologii. Warszawa: Kurhaus.
 • Mature leader of the CEE region. EY's Attractiveness Survey. Poland. (2017). Pozyskano z: https://as-sets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/03/ey-attractiveness-survey-poland-2017.pdf
 • Mc Kinsey & Company. (2018). Cyfrowi Polacy - przyspieszenie e-rewolucji. Pozyskano z: https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe and Middle East/Polska/Raporty/Cyfrowi Polacy Przyspieszenie E rewolucji/Cyfrowi-Polacy-2018_raport-McKinsey.pdf
 • Miklaszewski, S., Molendowski, E. (2009). Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Warszawa: Difin.
 • Misala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, teoria i mechanizmy funkcjonowania. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Niesler, A., Wydmuch, G. (2013). Wirtualna mobilność w europejskiej przestrzeni akademickiej. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Pagano, A.M., Liotine, M. (2019). Technology in Supply chain management and logistics. Current practise and future applications. Amsterdam: Elsevier.
 • Pfohl, H.Ch. (2016). Supply chain 4.0 - Configuration of cooperative networks in disruptive environments. Conference Materials of Logistics Congress Logistics. Poznań.
 • Shenkar, O. (2004). One more time: International Business in a Global Economy. Journal of International Business Studies, 35, 161-171.
 • Stiglitz, J.E. (2002). Globalization and its discontents. New York: W.W. Norton & Company.
 • Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii?. Warszawa: PWN.
 • Szymonik, A. (2014). Technologie informatyczne w logistyce. Warszawa: Placet.
 • Walsh, T. (2018). To żyje. Sztuczna inteligencja od logicznego fortepianu po zabójcze roboty. Warszawa: PWN.
 • Wojewódzki Urząd pracy w Krakowie. (2018). Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w Polsce. Pozyskano z: https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
 • Wosińska, W. (2008). Oblicza globalizacji. Sopot: Smak Słowa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.