PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 250--260
Tytuł artykułu

Znaczenie leasingu jako źródła finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Importance of Leasing as a Source of Financing the Activity and Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele podmiotów w trakcie rozpoczynania działalności oraz podczas jej prowadzenia poszukuje niezbędnego im do rozwoju kapitału. Jednym z najpopularniejszych źródeł zewnętrznego finansowania na rynku polskim i na rynku światowym jest leasing. Korzyści wynikające z finansowania działalności gospodarczej leasingiem sprawiły, iż na tę formę pozyskania kapitału decyduje się coraz większa liczba podmiotów zarówno w naszym kraju, jak i w całej Unii Europejskiej (UE). Struktura przedmiotowa branży leasingowej niezmiennie od lat zdominowana jest przez leasing samochodów osobowych, natomiast najmniej umów leasingowych dotyczy nieruchomości. Analizując strukturę rynku leasingu w Polsce, można dotrzeć do informacji, które pokazują proces wdrażania tej formy finansowania, jej rozwój na przełomie kilkudziesięciu lat, a także pozycję, na której rynek leasingu w naszym kraju uplasował się w rankingach światowych. Ważną cechą tego rodzaju finansowania jest to, że nie wpływa ono na ocenę zdolności kredytowej firmy, gdyż operacja leasingowa nie jest traktowana w bilansie jako zobowiązanie. Jednak w ostatnich miesiącach, jak donoszą publikacje Związku Polskiego Leasingu (ZPL), na rynku leasingu negatywnie odbiła się pandemia koronawirusa. Okazało się, iż leasingobiorcy od momentu ogłoszenia pierwszego przypadku zachorowania w Polsce zaczęli masowo rezygnować z rozpoczętych już rozmów na temat leasingu oraz wycofywać wnioski. Duża część korzystających z leasingu musiała nagle zawiesić swoją działalność gospodarczą. Według danych ZPL, marzec 2020 r. w porównaniu z marcem 2019 r. zapisał się blisko 32-procentowym spadkiem wartości rynku leasingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Numerous entities, when starting and then running their business, look for the capital necessary for the development of the enterprise. One of the most popular sources of external financing, both on the Polish and global market, is leasing. Due to the benefits of financing business activities with leasing, an increasing number of entities both in our country and in the entire EU decide to obtain this form of capital. For years, the subject structure of the leasing industry has been invariably dominated by passenger car leasing, while real estate leasing contracts constitute the smallest share. By analysing the structure of the leasing market in Poland, one can find information that shows the process of implementing this form of financing, its development over the course of several decades, and the position on which it ranked in world rankings. An important feature of this type of financing is that it does not affect the company's creditworthiness as the leasing operation is not treated as a liability in the balance sheet. According to the publications of the Polish Leasing Association (ZPL), the coronavirus also negatively affected the leasing market. It turned out that the lessees, from the moment the first case of falling ill in Poland was announced, began to resign from the already started talks on leasing and withdraw their applications. A large proportion of those using leasing suddenly had to suspend their business activities. According to ZPL data, March 2020, compared to March 2019, recorded a nearly 32% decrease in the value of the leasing market. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Bibliografia
 • Bobrowski, S. (2020, 27 maja). Leasing samochodu w podatku VAT po 1 kwietnia 2014 r. Pozyskano z: http://www.podatki.egospodarka.pl/107316,Leasing-samochodu-w-podatku-VAT-po-1-kwietnia-2014-r,1,68,1.html
 • Bukowska-Piestrzyńska, A. (2003). Leasing. Istota, uwarunkowania, funkcjonowanie. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki.
 • Cicirko, T., Karmańska, A., Russel, P. (2014). Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kalińska, E., Pacanowska-Stasiak, A., Diering, T., Filipowski, K., Barański, J., Sporny M., Wolnowska, E. (2018). Poradnik prenumeratora. Leasing 2018. Warszawa: Wydawnictwo Gremi Media.
 • Korczyn, A. (2015). Leasing na nowych zasadach. Aspekt prawny, podatkowy i księgowy. Skierniewice: Wydawnictwo Sigma.
 • Krupiński, M. (2020). Rynek leasingu w 2019 roku. Miał być wzrost, jest spadek. Pozyskano z: https://www.fmleasing.pl/aktualnosci/rynek-leasingu-2019
 • Lazarowicz, A. (2013; 2020, 27 maja). Zmiany w leasingu 2013. Pozyskano z: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zmiany-w-leasingu-2013
 • Leaseurope. (2020, 29 maja). http://www.leaseurope.org
 • Okręglicka, M. (2004). Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne. Warszawa: Difin.
 • Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • PKO Leasing. (2019). Raport specjalny: Znaczenie rynku leasingu w gospodarce europejskiej. Pozyskano z: https://www.pkoleasing.pl/media_files/be97ac8e-9cce-4b7d-b14e-7781536d9d89.pdf
 • PwC, Związek Polskiego Leasingu. (2019). 25 lat leasingu w Polsce. Od finansowej innowacji do finansowania polskiej innowacyjności. Warszawa. Pozyskano z: http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL Raport_Final.pdf
 • Rynek leasingu w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 6,3 proc. - ZPL. (2020, 29 maja). Pozyskano z: https://strefa-inwestorow.pl/wiadomosci/20200204/rynek-leasingu-w-polsce-w-2020-r-wzrosnie-o-63-proc-zpl
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Dz.U. nr 74, poz. 857 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U.2019.0.865.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U.2019.0.1387.
 • Związek Polskiego Leasingu. (2020). Wyniki branży leasingowej za 2019 rok. Warszawa.
 • Związek Polskiego Leasingu. (2020, 19 maja). Leasing hamuje od początku roku. Pozyskano z: http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2020/leasing-hamuje-od-poczatku-roku
 • Związek Polskiego Leasingu. (2020, 10 maja). http://www.leasing.org.pl
 • Związek Polskiego Leasingu. (2016). Wyniki branży leasingowej za 2015 rok. Warszawa.
 • Związek Polskiego Leasingu. (2015). Wyniki branży leasingowej za 2014 rok. Warszawa. Pozyskano z: http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2015/2/2/Wyniki_brany_leasingowej_za_2014_rok_02.02.2015.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.