PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 4 | 34--43
Tytuł artykułu

Changes in the Structure of Budget Expenditure on the Agricultural Sector in Poland in the Passing Financial Perspective 2014-2020

Warianty tytułu
Zmiany w strukturze wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w mijającej perspektywie finansowej 2014-2020
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na zmiany, które zaszły w strukturze finansowania budżetowego sektora rolnego Polski w mijającej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Przedmiotem badań były wydatki na sektor rolny, pochodzące zarówno z budżetu krajowego, jak i funduszy UE. Rozważono również strukturę wydatków w poszczególnych częściach budżetu rolnego, odnosząc się do rolnictwa, rynków rolnych oraz rozwoju wsi, postrzeganych jako wydatki prorozwojowe i modernizacyjne względem sektora rolnego, jak i wydatki o charakterze socjalnym związane z KRUS. Zastosowano metody analizy struktury i dynamiki, opierając badanie na materiale źródłowym pochodzącym z projektów ustaw budżetowych dla odpowiednich lat. Dowiedziono, że znaczenie sektora rolnego rozpatrywanego przez pryzmat środków do niego kierowanych z budżetu krajowego systematycznie spada. Wydatki te są istotnie wzmacniane przez fundusze unijne, które mimo utrzymującej się tendencji spadkowej, nadal odgrywają ważną rolę w rozwoju i wsparciu sektora rolnego w Polsce. Zauważalne są również tendencje większego udziału w wydatkach w części budżetowej "rolnictwo", kosztem części budżetowej "rynki rolne", a także do renacjonalizacji budżetu rolnego (zwiększający się udział krajowego finansowania wydatków po kilku latach multiplikacji budżetu krajowego przez budżet środków europejskich).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to demonstrate the changes that took place in the structure of financing the budget of the Polish agricultural sector in the passing EU financial perspective 2014-2020. The subject of the research was expenditure on agriculture, including both the state budget and EU funds. The structure of expenses in particular areas of the agricultural budget was also considered, regarding agriculture, agricultural markets and rural development, seen as investment in the development and modernization of the agricultural sector, as well as social expenses within The Agricultural Social Insurance Fund (ASIF). The study used methods of structure and dynamics analysis and was based on source material from draft budget bills for relevant years. It was proved that the importance of the agricultural sector, considered through the perspective of the funds allocated to it from the state budget, is systematically decreasing. These expenditures are significantly boosted by EU funds, which, despite the continuing downward trend, still play an important role in the development and support of the agricultural sector in Poland. The tendency is also that the share of expenditure on items from the "agriculture" part of the budget is higher than on the "agricultural markets" part of the budget, and that the agricultural budget is being renationalised (after the state budget being multiplied by European funds for several years, the share of state funds in the expenditure has increased).(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
34--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • 1. ASIF Material and Financial Plan for 2019-2020, Annex 3, Table 1, Warsaw October 2018 and January 2020.
 • 2. Czyżewski Andrzej. 2014-2018. Opinie o budżecie rolnym Polski w częściach dotyczących rolnictwa (Opinions on the Polish agricultural budget in parts related to agriculture). Warszawa: Wieś Jutra Sp. z o.o.
 • 3. Czyżewski Andrzej. 2014-2020. Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 2014-2020 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dział 0.10, część 32, 33, 35 oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa (Opinions on draft budget acts for the years 2014-2020 in the part concerning agriculture, rural development and agricultural markets. Division 0.10, parts 32, 33, 35 and other parts related to agriculture). Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyzy.
 • 4. Czyżewski Andrzej, Ryszard Kata, Anna Matuszczak. 2020. Wpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR (Impact of national and EU budget expenditures on allocation of production factors in Polish agriculture). Ekonomista [In print].
 • 5. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2019. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku (Yearly price indices of consumer goods and services from 1950), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/, access: 15.09.2020.
 • 6. Juszczyk Sławomir, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński. 2016. Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - przesłanki teoretyczne i rezultaty (Redistributive role of the Common Agricultural Policy of the European Union: theoretical premises and effects). Ekonomista 5: 704-726.
 • 7. Kancelaria Senatu (Chancellery of the Senate). 2013. Sprawozdanie na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020. Sprawozdanie nr 120/2013. (Report on the EU budget for 2014-2020. Report No. 120/2013). Brussels: Chancellery of the Senate to the EU.
 • 8. KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agricultural Social Insurance Fund). 2020. Plan rzeczowo-finansowy KRUS na lata 2019-2020. Załącznik 3, Tabela 1 (Farmers' Social Security Fund material and financial plan for 2019-2020. Annex 3, Table 1). Warszawa: KRUS, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/dokumenty/konsultacje/2020/budzetowa/rolnictwo/krus_plan_rzeczowo_finansowy_na_2020_rok_zalaczniki.pdf.
 • 9. Kulawik Jacek. 2009. Polityka fiskalna i budżetowa a finanse polskiego rolnictwa (Fiscal and budgetary policies and the financial situation of Polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (321): 21-39.
 • 10. MF (Ministerstwo Finansów - Ministry of Finance). 2014-2020a. Projekty ustaw budżetowych na lata 2014-2020 (Draft budget acts for 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 • 11. MF (Ministerstwo Finansów - Ministry of Finance). 2014-2020b. Uzasadnienia do ustaw budżetowych na lata 2014-2020 (The justifications to the budget acts for 2014-2020).
 • 12. MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Affairs - MARA). 2014-2020. Informacje o projektach budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla lat 2014-2020 w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych (Information on the draft state budget and the budget of European funds for 2014-2020 in the field of agriculture, rural development and agricultural markets). Warszawa: MRiRW, Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.