PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 | 72--100
Tytuł artykułu

Etyczne źródła kapitału przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethic Sources of Enterprise Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Politycy i menedżerowie nie mogą w myśleniu o rynkach uciec od pytań etycznych. Problem etyczności kapitału używanego do działalności przedsiębiorstwa jest ciągle aktualny. Na pozyskiwanie i zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa można spojrzeć z perspektywy teorii wartości przedsiębiorstwa, teorii dźwigni finansowej, oraz etyki ekonomii. Na pozyskiwanie kapitałów można też spojrzeć z perspektywy ekonomii zawłaszczania - jako współczesnych działań korporacji mających za cel wzrost wartości za wszelką cenę; niekiedy także na pograniczu prawa lub poza prawem. W świetle teorii etyki ekonomii należy rozważyć kwestie skutecznego zarządzania w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu etycznego kapitału w przedsiębiorstwie. Za pozyskiwanie kapitałów dla przedsiębiorstwa odpowiadają przede wszystkim zarządy i rady nadzorcze firm, a ich odpowiedzialność ma tu charakter prawny jak i etyczny. W artykule krytycznie ustosunkowano się do strategii wzrostu opartych o efektywność oraz strategii rozwoju bazujących na koszcie kapitału w ujęciu temporalnym. Zaprezentowano przykłady nieetycznych działań w pozyskiwaniu i wykorzystaniu kapitału na rynku papierów wartościowych i w przemyśle oraz rekomendacje dla praktyki. (abstrakt oryginalny)
EN
Politicians and managers in reflection of markets couldn't escape from ethical questions. Problem of ethics of capital which are used for enterprise activity is always present. Raising capital can be viewed from the perspective of the economy of appropriation -as contemporary corporate activities aimed at increasing value at all costs; sometimes also on the border of the law or outside the law. In the light of the theory of economic ethics, it is necessary to analyze the issues of effective management in the acquisition and use of ethical capital in an enterprise. The company's management and supervisory boards are primarily responsible for raising capital for the company, and their responsibility is both legal and ethical. The article responds critically to the growth strategies based on efficiency and development strategies based on the cost of capital in a temporal perspective. Examples of unethical activities in raising and using capital on the securities market and in industry as well as recommendations for practice were presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Bibliografia
 • Akerlof G. A., Shiller R. J. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2017
 • Afera getback jak do niej doszlo, www.forbes.pl/biznes/afera-getback-jak-do-niej-doszlo-historia-krok-po-kroku/v98mtdw, dostęp 20.03.20
 • Black A., Wright P., Bachman J., Davies J. W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2000
 • Blukacz P. Dylematy etyczne w badaniach naukowych w dobie globalizacji, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja Liberalizacja Etyka, nr 9/2014
 • Bolesna prawda o funduszach WI, Puls Biznesu, 10.06.19
 • Borowski K. Więckowska M. Manipulacja i wykorzystanie przewagi informacyjnej na rynku finansowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020
 • Bookstaber R. M. Jak stworzyliśmy demona. Rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finansowych, Kurhaus, Warszawa, 2012
 • Bull M., Ridley-Duff R.J., Foster D., Seanor P. Conceptualising Ethical Capital in Social Enterprises, Social Enterprise Journal, no 6 (3)/2010, s. 250-264.
 • Chrzanowski I. H. Conflict between capital and labour. A new look at an old problem. How does globalization impact this issue? Europa Regionum, t. XIV, 2012
 • Chrzanowski I. H. Business ethics and social responsibility in the transition economies, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 3/2014
 • Dec P. Masiukiewicz P. Odpowiedzialność menedżerów, Orgmasz, Warszawa, 2016
 • Dec P., Masiukiewicz P. Ethics of Price Strategies in Business, Journal of Business Management and Economic Research, vol. 3, no 3/2019
 • Dec P., Masiukiewicz P. Abuse of Managers and Pathologies of Business Management, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XX, zeszyt 11/2019
 • Dec P. Masiukiewicz P. Financial Services on Informal Economy, Economics. Law. State. International scientific journal, no. 2 (4) / 2019
 • Diagnoza stanu badań nad ochroną klientów rynku usług bankowych w Polsce według stanu na maj 2017 r. Raport Rzecznika Finansowego, www.rf.gov.pl, dostęp 20.03.2020
 • Dlaczego Alior Bank oferował inwestowanie w piramidę finansową? www.forbes.pl, dostęp 10.06.19
 • Drucker P. F. Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2003
 • Grzywacz J. Przydatność teoretycznych zasad kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, w: Nauki ekonomiczne, tom XVII: Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku, Płock 2013
 • Hausman D. M., McPherson M. S., Satz D. Etyka ekonomii. Analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna, Copernicus Center Press, Kraków, 2019
 • Iczetkin A., Hernik A. Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym, Finanse i Prawo Finansowe nr 3(23)/2019
 • Instytucje państwowe zawiodły w sprawie GetBack, www.tvn24bis.pl>z-kraju,74>afera-getback>szacunkowa..., dostęp 20.04.20
 • Jakubczyk B., Lewandowska J., Teorie struktury kapitału w literaturze światowej, Finanse i Prawo Finansowe, nr 4/2014
 • Klimczak B. Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Seria Rynek kapitałowy, AE Wrocław, 1998
 • Kościelniak P. Awantura o ceny leków, Rzeczpospolita, 22.09.2015
 • Kusznierewicz M. Nie wiedzieli, czy nie chcieli wiedzieć?, Kurier Finansowy nr 3/2010
 • Lake Shore Asset Management chief Philip J. Baker indicted, www.hedgeco.net>news>lake-shore-asset..., dostęp 20.04.20
 • Mackiewicz P. J. Etyczne aspekty rynku kapitałowego, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja Liberalizacja Etyka, nr 9/2014
 • Mackiewicz P. J. Rynek papierów wartościowych w świetle rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja Liberalizacja Etyka, nr 9/2014
 • Masiukiewicz P. Racjonalność ekonomiczna a brzytwa Ockhama, Prakseologia i Zarządzanie, nr 2/2015
 • Masiukiewicz P. Piramidy finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015
 • Masiukiewicz P. Nadużycia w działalności przedsiębiorstw. Aspekty międzynarodowe, Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 4/2015
 • Masiukiewicz P. Consumer Protection in Financial Services. Prices Area, Eureka: Social and Humanities, no. 4/2016
 • Masiukiewicz P. Moralność spłacania długów w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4/2017
 • Masiukiewicz P. Appropriation Economics versus Managers' Ethics, Journal of Applied Management and Investments, vol. 7, no. 3/2018
 • Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. nauk. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. II (rozszerzone), Warszawa, 2010
 • Na upadłości Lehman Brothers można zarobić, www.obserwatorfinansowy.pl, dostęp 11.06.2011
 • Słowik P., Styczyński J. Piramidy finansowe rosną z błogosławieństwem Skarbu Państwa, www.fosal.pl, dostęp: 7.09.2018
 • Strawiński P. Martin Shkreli. Najbardziej znienawidzony człowiek w Ameryce, Forbes, 09.02.16
 • Szulczewski G. Turbokapitalizm a etyka biznesu, www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/319-etyka-el/3053..., dostęp 20.03.2020
 • Taft J. G. Służebność. Utracone dziedzictwo Wall Street, Kurhaus, Warszawa, 2014
 • Wiceminister podał, ile wynosi szacunkowa wartość szkód w GetBack, www.tvn24bis.pl>z-kraju,74>afera-getback>szacunkowa..., dostęp 20.04.20
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.