PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 4 | 84--93
Tytuł artykułu

The Concept of Sustainable Agriculture Evaluated by Agricultural Producers Depending on farm Income

Warianty tytułu
Koncepcja rolnictwa zrównoważonego w ocenie producentów rolnych w zależności od ich sytuacji dochodowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie znajomości koncepcji rolnictwa zrównoważonego i wdrażania jej do praktyki w gospodarstwach rolniczych, w zależności od subiektywnej oceny sytuacji dochodowej gospodarstwa. Podjęto także próbę ustalenia ważności korzyści w odniesieniu do środowiska, społeczeństwa i rolnika, płynących z wdrożenia tej koncepcji w opinii rolników deklarujących odmienną sytuację dochodową. Na podstawie badań z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzonych w 2019 roku na próbie 291 gospodarstw, można stwierdzić, że korzystniejsza subiektywna ocena własnej sytuacji dochodowej wiązała się z większym udziałem rolników deklarujących formalnie znajomość koncepcji rolnictwa zrównoważonego, a także stosowanie metod tego systemu rolnictwa. Z badań wynika, że ranking korzyści dla środowiska był następujący: ochrona wód przed zanieczyszczeniami, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych oraz wzrost bioróżnorodności w środowisku naturalnym. Nie odnotowano wyraźnego zróżnicowania hierarchii w zależności od subiektywnej oceny sytuacji dochodowej. W obszarze korzyści dla społeczeństwa ogółem, kolejność ukształtowała się następująco: produkcja bardziej bezpiecznej żywności, polepszenie warunków pracy w gospodarstwie rolnym, poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich, zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich. Jednak w zależności od oceny sytuacji dochodowej, hierarchia ta była odmienna. W odniesieniu do korzyści dla rolnika utworzony ranking charakteryzował się niewielkim zróżnicowaniem średniej pozycji poszczególnych korzyści (łatwiejszy zbyt produktów, poprawa rentowności gospodarstwa, polepszenie stanu gleby, pozyskanie wiedzy i doświadczenia), co wynikało przede wszystkim z odmiennych preferencji respondentów w zależności od sytuacji dochodowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This study aims to estimate the knowledge about sustainable agriculture and its implementation as part of farm practice, depending on a subjective evaluation of farm income status. Moreover, an attempt has been made to determine the importance of benefits for the environment, community, and farmers resulting from the implementation of this concept, in the opinion of farmers declaring a varying income status. The research carried out in 2019 for a sample of 291 farms using an interview questionnaire states that a more favourable subjective evaluation of own income status was connected with a more significant share of farmers formally declaring to know the concept of sustainable agriculture and the methods of this agricultural system. The research shows the following ranking of environmental benefits: water protection against pollution, reduced emission of greenhouse gases, reduced consumption of energy from non-renewable sources, and increased biodiversity in the natural environment. No distinct diversification was observed regarding presented groups according to age and declaration of income status evaluation. As regards benefits for the community in general, the succession was as follows: the production of safer foods, improvement of working conditions in a farm, improvement of farm animal welfare and better attractiveness of rural areas. However, this hierarchy differed depending on income status evaluation. As regards farmer benefits, the developed ranking showed minor diversification of the average position (rank) of individual advantages (ease sale of products, better farm productivity, improved soil condition, acquired knowledge and experience), which primarily resulted from different preferences of respondents depending on their income status.(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
84--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • 1. Adenle Ademola A., Karin Wedigb, Hossein Azadi. 2019. Sustainable agriculture and food security in Africa: The role of innovative technologies and international organizations. Technology in Society 58: 101143. DOI: 10.1016/j.techsoc.2019.05.007.
 • 2. Allen Patricia, Debra van Dusen, Jackelyn Lundy, Stephen Gliessman. 1991. Expanding the definition of sustainable agriculture. Sustainability in the Balance. Agroecology Program. Issue Paper 3. Santa Cruz University of California.
 • 3. Bowers J. 1995. Sustainability, agriculture, and agricultural policy. Environment and Planning A: Economy and Space 27 (8): 1231-1243. DOI: 10.1068/a271231.
 • 4. Brodt Sonja, Six Johan, Gail Feenstra, Chuck Ingels, David Campbell. 2011. Sustainable Agriculture. Nature Education Knowledge 3 (10): 1.
 • 5. COM. 2019. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład (Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions the European Green Deal). COM/2019/640 final. Brussels, https://eur-lex.europa.eu, access: 30.11.2020.
 • 6. Duru Michael, Olivier Therond, Guillaume Martin, Roger M. Clouaire, Marie A. Magne, Eric Justes, Etienne P. Journet, Jean-Noël Aubertot, Serge Savary, Jacques E. Bergez, Jean P. Sarthou. 2015. How to implement biodiversity-based agriculture to enhance ecosystem services: a review. Agronomy for Sustainable Development 35: 1259-1281. DOI: 10.1007/s13593-015-0306-1.
 • 7. Edwards Clive A. 2020. Sustainable Agricultural systems. United Kingdom: Taylor & Francis Group.
 • 8. Gołębiewska Barbara, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak. 2016. Rolnictwo a środowisko: bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa (Agriculture and the environment: biodiversity and environmental innovations in the development of agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 9. Gołębiewska Barbara, Anna Grontkowska, Monika Gębska. 2020. Education as the differentiating factor in applying sustainable development principles on farms. Annals PAAAE XXII (3): 65-76. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4025.
 • 10. Hou Deyi, Nanthi S. Bolan, Daniel C.W. Tsang, Mary B. Kirkham, David O'Connor. 2020. Sustainable soil use and management: An interdisciplinary and systematic approach. Science of The Total Environment 729: 138961. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138961.
 • 11. Majewski Edward. 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych (Sustainable development and sustainable agriculture: Theory and practice of farms). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 12. Oliveira Maria de Fátima, Francisco Gomes da Silva, Susana Ferreira, Margarida Teixeira, Henrique Damásio, António Dinis Ferreira, José Manuel Gonçalves 2019. Innovations in sustainable agriculture: case study of Lis Valley Irrigation District, Portugal. Sustainability 11 (2): 331. DOI: 10.3390/su11020331.
 • 13. Santiteerakul Salinee, Apichat Sopadang, Korrakot Yaibuathet Tippayawong, Krisana Tamvimol. 2020. The role of smart technology in sustainable agriculture: a case study of Wangree Plant Factory. Sustainability 12 (11): 4640. DOI: 10.3390/su12114640.
 • 14. Sulewski Piotr, Marlena Gołaś. 2019. Environmental awareness of farmers and farms' characteristics. Problems of Agricultural Economics 4 (361): 55-81. DOI: 10.30858/zer/115186.
 • 15. Tahat Monther M., Kholoud M. Alananbeh, Yahia A. Othman, Daniel I. Leskovar. 2020. Soil health and sustainable agriculture. Sustainability 12 (12): 4859. DOI: 10.3390/su12124859.
 • 16. Thrupp Lori Ann. 2000. Linking agricultural biodiversity and food security: the valuable role of agrobiodiversity for sustainable agriculture. International Affairs 76 (2): 265-281. DOI: 10.1111/1468-2346.00133.
 • 17. Tilman David, Kenneth G. Cassman, Pamela A. Matson, Rosamond Naylor, Stephen Polasky. 2002. Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature 418: 671-677. DOI:10.1038/nature01014.
 • 18. Tuğrul Koç Mehmet. 2019. Soil management in sustainable agriculture. Edited by Mirza Hasanuzzaman, Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira Filho, Masayuki Fujita and Thiago Assis Rodrigues Nogueira. Open access peer-reviewed chapter. DOI: 10.5772/intechopen.88319.
 • 19. UN (United Nation). 1992. Rio Declaration on Environment and Development. Biblioteka Sejmowa, libr.sejm.gov.pl/ tek01/txt/inne/1992.html, access: 26.11.2020.
 • 20. Wrzaszcz Wioletta, Józef Zegar. 2016. Challenges for sustainable development of agricultural Holdings. Economic and Environmental Studies 16 (3): 377-402.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.