PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 290--303
Tytuł artykułu

Pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - innowacyjny ośrodek w sektorze usług turystycznych województwa świętokrzyskiego

Warianty tytułu
Post-Camaldolese Monastery Complex Złoty Las Hermitage in Rytwiany - an Innovative Centre of Tourism Services Sector in the Świętokrzyskie Voivodeship (Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z nowych trendów w turystyce religijnej na świecie są pobyty urlopowe i wakacyjne w klasztorach, pustelniach oraz domach rekolekcyjnych. Tak zwane wakacje i urlopy w klasztorach przeznaczone są dla osób uwikłanych w uzależnienia cywilizacyjne, które poszukują wyciszenia oraz odpoczynku od codziennych obowiązków. W Polsce do takich miejsc należy m.in. pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, nazywany sanktuarium ciszy. Przeprowadzone badania pozwoliły na wskazanie głównych czynników, które stały się kluczem do sukcesu, czyli stałego rozwoju Pustelni i wzrastającej liczby podróżnych. Są to przede wszystkim:
- walory historyczne, kulturowe i architektoniczne Pustelni,
- dziedzictwo religijne ośrodka i duchowość monastyczna, odziedziczona tu po pustelnikach kamedułach,
- postawa duszpasterska i przedsiębiorcza dyrektora Pustelni, ks. kan. Wiesława Kowalewskiego - efektywnego i skutecznego lidera, jego cechy osobowe oraz umiejętność i rzetelność współpracy ze środowiskiem wewnętrznym i otoczeniem,
- bogata i unikatowa oferta terapii Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego "Pustelnia Złotego Lasu" SpeS (Salus per silentium),
- profesjonalna kadra do obsługi ruchu pielgrzymkowego i turystycznego,
- promocja ośrodka w środkach masowego przekazu,
- poszukiwanie i wprowadzanie nowych pomysłów, rozwiązań i projektów - innowacyjność oraz ekspansywność,
- rosnąca popularność urlopów i wakacji w klasztorach. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the new trends in the religious tourism worldwide have been the holiday stays in monasteries, hermitages and retreat houses. The so-called holidays in monasteries are dedicated for people with civilisation addictions and those looking for peace and quiet as well as rest from everyday duties. In Poland, such places include e.g. the Post-Camaldolese Monastery Complex Złoty Las Hermitage in Rytwiany, dubbed the sanctuary of silence. The studies enabled to name the major success drivers of the continuous development of the Złoty Las Hermitage in Rytwiany and the growing tourist traffic in this centre. They include, first and foremost,
- the historical, cultural and architectural values of the Post-Camaldolese Monastery Complex,
- the religious heritage of the centre and the monastic spirituality, inherited from Camaldolese hermits here,
- the pastoral attitude and entrepreneurship of the Hermitage Director, canon priest Wiesław Kowalewski, an effective and efficient leader, his personal traits as well as the skills and reliability of cooperation with the inner community and the neighbourhood,
- rich and unique therapeutic offer of the Relaxation and Contemplation Therapy Centre "Złoty Las Hermitage" SpeS (Salus per silentium),
- professional staff serving the pilgrims' and tourists' traffic,
- centre promotion in mass media,
- looking for and introducing new ideas, solutions and projects, meaning innovation and expansion,
- growing popularity of "holidays in monasteries". (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Curyło, K., Kowalewski, W. (red.). (2017). Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. 1617-2017. Przewodnik jubileuszowy. Rytwiany: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 • Griffiths, M.D. (2011). Workaholism: A 21st century addiction. The Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society, 24, 740-744.
 • Hiżycki, Sz. (2018). Milczenie w regułach monastycznych. W: R. Bednarczuk, M. Rokosz (red.), Fenomen milczenia w kulturze i języku. Materiały interdyscyplinarnego sympozjum poświęconego pamięci profesor Jolanty Rokoszowej zorganizowanego przez Wydział Filologiczny PAU. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 15-24.
 • Kośka, M. (2016). Dekret abpa Franciszka Skarbka-Malczewskiego z 17 IV 1819 r. w sprawie supresji klasztorów w Królestwie Polskim. Hereditas Monasteriorum, 8, 367-378.
 • Kowalewski, W. (2006). Przedmowa. W: W. Kowalewski (red.), Rytwiany. Pustelnia Złotego Lasu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 • Kowalewski, W., Curyło, K., Jelonek, B. (red.). (2017). 400 lat Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Rytwiany.
 • Małkowicz, A. (2005). Twórczość malarza-kameduły o. Wenantego z Subiaco w świetle najnowszych badań. Folia Historica Cracoviensia, 11, 117-132.
 • Mróz, F. (2019). Changes in religious tourism in Poland at the beginning of the 21st century. Turyzm, 29(2), 95-103.
 • Mróz, F. (2010). Geneza i funkcjonowanie sanktuariów Pańskich w Polsce w okresie odnowy potrydenckiej (XVI-XVIII w.). Peregrinus Cracoviensis, 21, 15-42.
 • Mróz, F., Mróz, Ł. (2013). Nowe trendy w turystyce religijnej. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 105-119.
 • Pałęcki, W.J. (2012). Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Powidaj, L. (1881). Rytwiany i ich dziedzice. Kraków: Czcionkami Drukarni "Czasu".
 • Reguła św. Benedykta i Konstytucye Zgromadzenia Kamedułów-Pustelników Góry Koronnej przejrzane i potwierdzone przez Ojca św. Klemensa IX: podług wydania włoskiego w Rzymie R. P. 1670 przetłómaczone na język polski R. P. 1912. (1912). Kraków: Nakładem oo. Kamedułów na Bielanach.
 • Siek, W. (1918). Opis historyczny miasta i parafii Staszów. Radom.
 • Urbanowicz, W. (1952). Malowidła Venantego da Subiaco w Rytwianach. (Z zagadnień związków architektury, rzeźby i malarstwa w sztuce polskiego Renesansu). Przegląd Artystyczny, 6, 29-39.
 • Zarewicz, L. (1871). Zakon kamedułów, jego fundacje i dziejowe wspomnienie w Polsce i Litwie. Oprac. według źródeł rękopiśmiennych archiwum OO. Kamedułów w Bielanach koło Krakowa. Kraków.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 12, 6-17.
 • Zub, J. (1998). Rytwiany. Pustelnia kamedulska. Przewodnik po zabytkach sztuki. Tarnobrzeg: Wydawnictwo "Profil s.c."
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.