PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 21 | z. 4 Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne - zarządzanie, zasoby i kapitał | 5--16
Tytuł artykułu

Kluczowe kompetencje pracownicze w zespołach wirtualnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Key Employee Competences in Virtual Teams
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Intensywne reorientacje w zakresie technologii informatycznych zainicjowały pojawieniem się zarówno nowych obszarów działania zawodowego jednostki, jak i wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw na rynkach gospodarczych globalnego świata. Powszechne użycie sieci internetowej jako narzędzia do wzmacniania starych i budowania nowych biznesowych przestrzeni, spopularyzowało działanie organizacji o charakterze wirtualnym. W ich obszarze kapitał ludzki kumulowany jest w ramach zespołów wirtualnych, które w okresie trwania pandemii Covid-19 odgrywają szczególną rolę w sposobie funkcjonowania większości przedsiębiorstw. Wirtualne zespoły, dzięki swojej zdolności do łączenia w przestrzeni i w czasie, są ważnym składnikiem działania organizacji w sytuacji częściowego lub całkowitego lockdownu. Tworząc swoje misje, cele oraz realizując dobre praktyki, utrzymują często zagrożone miejsca pracy i wykorzystują swoją złożoność i zróżnicowanie, by utrzymać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa [Kalisz, Szyran-Resiak 2018]. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, jakie kompetencje powinni posiadać pracownicy wchodzący w skład zespołów wirtualnych. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystane zostaną informacje pozyskane z indywidualnych wywiadów pogłębionych z menadżerami zatrudnionymi w korporacjach na terenie naszego kraju. W pierwszej kolejności należy jednak zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania organizacji i zespołów o charakterze wirtualnym. (fragment tekstu)
EN
The use of the Internet as a tool to strengthen old and build new business spaces popularized the operation of virtual organizations. In their area, human capital is accumulated in virtual teams, which during the Covid-19 pandemic play a special role in the way most enterprises operate. In this article, we will answer the question what competencies should employees of virtual teams have. To achieve this goal, the information obtained from individual in-depth interviews with managers will be used. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Dulebohn J.H., Hoch J.E. (2017), Virtual teams in organizations, "Human Resource Management Review", vol. 27.
 • Feitosa J., Salas E. (2020), Today's virtual teams: Adapting lessons learned to the pandemic context, Elsevier Public Health Emergency Collection [online], https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC7311332/, dostęp: 01.12.2020.
 • Glikson E., Eraz M. (2020), The emergence of a communication climate in global virtual teams, "Journal of World Business", vol. 55, issue 6 [online], https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090951617308787, dostęp: 26.11.2020.
 • Janicki T., Popławski W., Słupska U. (2015), Strukturalne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania organizacji wirtualnej, "Zeszyty Naukowe WSB", 17, Warszawa.
 • Kalisz D., Szyran-Resiak A. (2018), Organizacja wirtualna w erze społeczeństwa informacyjnego, "Zeszyty Naukowe PWSZ", t. 28, Płock.
 • Kobis P. (2019), Człowiek w zespołach wirtualnych a bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją, "Przegląd Organizacji", nr 7 (954).
 • Konhtopp T., McCann J. (2020), Leadership in Virtual Organizations: Influence on Workplace Engagement, SpringerLink [online], https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007% 2F978-3-030-02470-3_12-1, dostęp: 10.11.2020.
 • Krawczyk-Bryłka R. (2017), Comparative study of traditional and virtual teams, "Task Quarterly", vol. 21, no. 3.
 • Morrison-Smith S., Ruiz J. (2020), Challenges and barriers in virtual teams: a literature review, Springer Nature Switzerland [online], https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-020-2801-5, dostęp: 29.11.2020.
 • Saabeel T.M., Verduijn L., Hagdorn K., Kumar A. (2002), Model of Virtual Organization: A Structure and Process Perspective, "Electronic Journal of Organizational Virtualness", vol. 4, no. 1.
 • Stefaniuk T. (2010), Specyfika zespołów wirtualnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie", nr 84.
 • Sułkowski Ł., Woźniak A., Seliga R. (2018), Process and project management in the process of merger of higher education institutions [w:] Economic and Social Development, 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development - XVIII International Social Congress (ISC-2018), Book of Proceedings, A. Maloletko, N. Rupcic, Z. Baracskai (red.), Wydawnictwo Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, ss. 69-76.
 • Szwajlijk A. (2020), Crowdsourcing platforms as virtual organizations. Implications for contributors, "Scientific Journal of the Military University of Land Forces", vol. 52, no. 1(195).
 • Toylan N.V., Çakırel Y. (2020), Structure and Strategy in Virtual Organizations: Strategies for Virtual Travel Organizations, SpringerLink, ss. 401-406 [online], https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-29739-8_19, dostęp: 10.11.2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.