PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. nr 64 | 181--193
Tytuł artykułu

Ocena stopnia gotowości pacjentów do współpłacenia za świadczenia opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Assessment of Patient Readiness to Co-Pay for Healthcare Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było poznanie gotowości pacjentów do dokonywania dopłat do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz poznanie akceptowanego poziomu dopłat w opiniach anonimowych respondentów. Dla przeprowadzenia badań i zebrania danych opracowano kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz został zamieszczony na portalu internetowym. Ankietowani wybierali właściwy dla nich wariant odpowiedzi. Wszystkie pytania miały charakter pytań zamkniętych. Bazę danych założono w programie Excel. W obliczeniach uwzględniono 527 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy. Analiza zgromadzonych danych pokazała, jaka jest kwota akceptowalna dla dokonywania dopłat do specjalistycznych wizyt lekarskich. Według osób wypowiadających się ustalona kwota powinna być równa dla wszystkich, a do grup społecznych uprzywilejowanych powinno się zaliczać tylko osoby niepełnosprawne i przewlekle chore. Najczęściej chęć dopłaty deklarowały osoby z wyższym poziomem miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym oraz z poziomem wykształcenia wyższym i średnim. Badania pokazały, że osoby młodsze częściej akceptowały wprowadzenie dopłat aniżeli osoby starsze. Z uwagi na fakt, że w bazie analizowanych danych w strukturze wieku przewagę stanowiły osoby młodsze, w deklarowanym posiadanym poziomie wykształcenia najmniej liczną grupą były osoby z podstawowym poziomem wykształcenia i większość respondentów była mieszkańcami miast, uzyskane wyniki badań pozwoliły na wysnucie potrzebnych i ciekawych spostrzeżeń, nie upoważniają jednak do uogólnień, inspirują do poszerzenia bazy danych i prowadzenia kolejnych analiz. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to learn more about readiness to pay for specialist health services and to learn about the acceptable level of co-payments through the opinions of anonymous respondents. A questionnaire was developed to conduct the survey and collect the data. The questionnaire was posted on an internet website and the respondents chose an appropriate answer variant. All questions were closed ones. The database was created in Excel. The analysis included 527 completed questionnaires. The analysis of the data collected identified the amount of acceptable co-payments for specialist medical consultations. According to the respondents, the co-payment amount should be equal for everyone, and privileged social groups should include only disabled and chronically ill people. The willingness to co-pay was declared most often by those with a higher monthly net income per person in a household and with a higher and secondary education. The study has shown that younger people accepted the subsidies more than the elderly. Due to the fact that younger people were the most represented in the data the least numerous declared level of education was basic education while the majority of respondents were urban residents, hence the results illustrated a number of essential and interesting observations. However, they cannot be applied as generalizations, although they inspire further expansion of the scope of the data collected and the conducting of further analyzes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bromber, P., Hady, J., Lachowski, H., Leśniowska-Gontarz, M., Szaban, D., Ślusarczyk, B., Zdanowska, J. (2015). System ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Drewnowski, J. (1977). Poverty its meaning and measurement. Development and Change, 8(2), 183-208. DOI: 10.1111/j.1467- 7660.1977.tb00736x.
 • Golinowska, S. (2000). Polityka społeczna, koncepcje - instrukcje - koszty. Warszawa: Poltext.
 • Golinowska, S., Czepulis-Rutkowska, Z., Sowada, Ch., Włodarczyk, C., Sowa, A. (2002). Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Raporty CASE. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 • Jasiński, G. (2001). Wybrane aspekty organizacji i metod finansowania systemów ochrony zdrowia w państwach europejskich. Biuletyn Kas Chorych, 3-4, 16-22.
 • Johann, M. (2005). Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności. Warszawa: Difin.
 • Jończyk, P. (2010). Struktura systemów oraz finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Master of Business Administration, 2(103), 116-139.
 • Kaczmarczyk, S. (2004). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kautsch, M., Whitfield, M., Klich, J. (2001). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Kolwitz, M. (2010). Polski system ochrony zdrowia - perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej, 56(3), 131-143.
 • Kowalczyk, M. (2015). Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1999-2015. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 20, 139-148.
 • Księżopolski, M. (1999). Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk".
 • Lenio, P. (2018). Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1(6), 53-73. DOI: 10.12775/PBPS.2018.004.
 • Łagowski, P. (2012). Wybrane modele finansowania systemu opieki zdrowotnej. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 12, 81-94.
 • OECD (2013). Economics Department Policy Note. What Future for Health Spending. No 19. Pobrane z: https://www.oecd.org/economy/ policy/notes (2019.06.24).
 • Paszkowska, M. (2017). System ochrony zdrowia w Polsce - zmiana modelu. Problemy Zarządzania, 15/3(1), 25-41. DOI: 10.7172/1644-9584.69.2.
 • Piotrowska-Marczak, K. (2002). Finansowe aspekty reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Zeszyt 901, maj.
 • Rudawska, I. (2007). Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: PWN.
 • Rutkowska-Podołowska, M., Popławski, Ł., Zaleska-Tsitini, M. (2011). Health care policy in Poland and in selected European Union countries: Attempts at reducing fast increasing medical care costs. The Małopolska School of Economics in Tarnów. Papers Collection, 19(2), 131-139.
 • Suchecka, J. (2016). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Kraków: Wolter Kluwer.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295).
 • Wawrzyniak, D. (2017). Standard of Living in the European Union. Comparative Economic Research Central and Easten Europe, 19(1), 139-153. DOI: 10.1515/cer- 2016-0008.
 • Wielicka, K. (2014). Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Organizacja i Zarządzanie, 70, 491-504.
 • Wrona, B. (2011). Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.