PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 4 | 173--182
Tytuł artykułu

Variability in Prices of Lamb Meat in Austria and Poland

Warianty tytułu
Zmienność cen mięsa jagnięcego w Austrii i w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem badań było przedstawienie zmienności cen tusz jagnięcych w Austrii i w Polsce. Podjęto także próbę wskazania występujących prawidłowości. Przedstawiono ceny tusz jagnięcych otrzymywane za jagnięta ciężkie (w wadze żywej 23-40 kg). Źródła materiałów stanowiły dane Komisji Europejskiej i Eurostat. Okres badawczy obejmował lata 2007-2019. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody: opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej i zmiennej, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik zmienności. W Austrii ceny mięsa jagnięcego były zdecydowanie wyższe niż w Polsce, ale też bardziej stabilne, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. W obu krajach występowały sezonowe wahania cen. Najwyższe ceny były w miesiącach zimowych, a najniższe w letnich. Przyczyną tego była sezonowość produkcji i konsumpcji. Zmiany w cenach tusz jagnięcych podążały w tym samym kierunku, co zmiany w gospodarce. W przypadku pogłowia, stwierdzono ujemne zależności w Polsce, co można uznać za zgodne z prawami ekonomii. Natomiast dodatnie zależności odnośnie tego parametru stwierdzono w Austrii.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study was to present the price volatility of lamb carcasses in Austria and Poland and an attempt to indicate existing regularities. The article presents prices of lamb carcasses obtained for heavy lambs (live weight 23-40 kg). The sources of materials are data from the European Commission and EUROSTAT. The research period covered the years 2007-2019. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular, graphic methods, dynamics indices with a constant and variable basis, Pearson's linear correlation coefficient and coefficient of variation were used. In Austria, lamb meat prices were definitely higher than in Poland, but also more stable, both on an annual and monthly basis. Seasonal price fluctuations have occurred in both countries. The highest prices occurred in the winter months and the lowest in the summer. The reason was the seasonality of production and consumption. Changes in lamb carcass prices have followed the same direction as changes in the economy. In the case of population, negative correlations were found in Poland, which can be considered consistent with the laws of economics. In Austria, however, positive relationships were found for this parameter.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
173--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Austria
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • 1. Ding Lindsay, Han Xiao. 2014. Influencing factors of mutton demand and supply and future trend in China. Journal of Agrotechnical 9: 22- 31.
 • 2. Ferris John N. 2005. Agricultural prices and commodity market analysis. Michigan State University Press.
 • 3. Figiel Szczepan, Mariusz Hamulczuk, Cezary Klimkowski. 2012. Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych (Methodical aspects of price volatility analysis and price risk measurement on agricultural commodity markets). Komunikaty Raporty, Ekspertyzy 559: 8-24.
 • 4. Florey Barrie. 2012. Economics of farm management in a global setting. International Journal of Agricultural Management 1 (4): 57-58.
 • 5. Gębska Monika, Tadeusz Filipiak. 2006. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych (Basics of economics and organization of farms). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 6. Hamulczuk Mariusz, Cezary Klimkowski. 2011. Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej (Fluctuation in wheat prices in the European Union). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4): 77-88.
 • 7. Heijman Wim, Zofia Krzyżanowska, Stanisław Gędek, Zbigniew Kowalski. 1997. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (Agricultural economics. An outline of the theory). Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.
 • 8. Kay Ronald D., William M. Edwards, Patricia A. Duffy. 1994. Farm management. New York: McGraw-Hill.
 • 9. Knecht Damian, Sebastian Środoń. 2013. Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej (State of selected branches of pork production sector in Poland compared to the main prodecers in the European Union). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (27): 119-131.
 • 10. Kowalczyk Stanisław, Roman Sobiecki. 2011. Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji (European model of agriculture - determinants of evolution). Roczniki Nauk Rolniczych 98 (3): 9-20.
 • 11. Lusk Jayson L. 2019. Income and (Ir) rational food choice. Journal of Economic Behavior & Organization 166: 630-645.
 • 12. Lusk Jayson L., Glynn T. Tonsor. 2016. How meat demand elasticities vary with price, income, and product category. Applied Economic Perspectives and Policy 38 (4): 673-711.
 • 13. Mao Yanwei, David L. Hopkins, Yimin Zhang, Xin Luo. 2016. Consumption patterns and consumer attitudes to beef and sheep meat in China. American Journal of Food and Nutrition 4 (2): 30-39.
 • 14. Matysik-Pejas Renata. 2007. Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce (Seasonality of milk purchase and milk purchase prices before and after introducing the quota system in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (2): 258-266.
 • 15. Milewski Roman (ed.). 1999. Podstawy ekonomii (Basics of economics). Warszawa: PWN 99.
 • 16. Olson Kent D. 2004. Farm management: Principles and strategies. Ames, IA: Iowa State Press.
 • 17. Olson Kent D. 2010. Economics of farm management in a global setting. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 • 18. Rembisz Włodzimierz, Stanisław Stańko. 2007. Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie. [W] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym (Market intervention in agriculture. [In] Agricultural market in functional terms), ed. W. Rembisz, M. Idzik, 141-169. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 19. Rokicki Tomasz. 2005. Ceny mięsa wołowego i jagnięcego w UE (Beef and lamb prices in the EU). Dostawca dla Przemysłu Mięsnego 6 (41): 10.
 • 20. Rokicki Tomasz. 2006a Kształtowanie się cen skupy i zbytu jagnięciny w Polsce (Price development of lamb buying and selling in Poland). Gospodarka Mięsna 9: 28-29.
 • 21. Rokicki Tomasz. 2006b. Zmiany cen tusz jagnięcych w 2005 r. na rynku UE (Changes in the prices of lamb carcasses in 2005 on the EU market). Rzeźnik Polski 1: 30-32.
 • 22. Rokicki Tomasz, Ferdinand Ringdorfer. 2020. Sheep production in Austria and Poland - similarities and differences. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 19 (3): 97-106.
 • 23. Sans Pierre, Pierre Combris. 2015. World meat consumption patterns: An overview of the last fifty years (1961-2011). Meat Science 109: 106-111.
 • 24. Tomek William G., Kenneth L. Robinson. 2001. Kreowanie cen artykułów rolnych (Creating prices of agricultural products). Warszawa: PWN.
 • 25. Tomek William G., Harry M. Kaiser. 2014. Agricultural product prices. Cornell University Press.
 • 26. Trostle Roland. 2010. Global agricultural supply and demand: factors contributing to the recent increase in food commodity prices. Washington: United States Department of Agriculture.
 • 27. Wilkin Jerzy. 2009. Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne (Conditions for the development of Polish agriculture in the European and global context. Theoretical and practical implications). Warszawa: PTE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.