PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (38) | 89--106
Tytuł artykułu

Dyskusyjne kwestie wartości osobistych w kontekście harmonizacji standardów edukacyjnych Ukrainy i UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Debatable Issues of Personal Values in the Context of Harmonization of Educational Standards of Ukraine and the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została wskazana konieczność i pilność zredukowania przepaści pomiędzy prędkością technologicznego i humanitarnego rozwoju społeczeństwa w celu zapobieżenia zagrożeniom spowodowanym przez niewystarczający poziom wyszkolenia użytkowników nowoczesnych technologii. Pokazano celowość wzmocnienia aspektu humanitarnego w procesie edukacyjnym. Bazując na metodzie badania merytorycznego "zza biurka", zilustrowano niektóre ze strukturalnych i merytorycznych różnic pomiędzy dokumentami normatywnymi, wykazano pozytywny wpływ harmonizacji ustawodawstwa na polu edukacji, jak również rozwój standardów edukacyjnych na podstawie sformułowanych wartości osobowości przedstawionych w tych dokumentach. Poddano ocenie zespół moralnych i etycznych cech studentów i wykładowców z Ukrainy i z Polski. Ustalono względnie niski poziom obecności cech tworzących wartości reprezentantów ankietowanych grup. Ujawniono dodatnią i ujemną dynamikę różnych wskaźników. Dokonano oceny porównawczej badanych cech pomiędzy przedstawicielami Ukrainy i Polski. Podano wyjaśnienie zidentyfikowanych różnic. (abstrakt oryginalny)
EN
The necessity and urgency of the gap reducing between the pace of technological and humanitarian development of society in order to prevent the risks caused by the insufficient level of training of users of modern technologies is pointed out. The expediency of strengthening of the humanitarian component in the educational process is substantiated. Based on the method of desk content research, some structural and substantive differences between normative documents are illustrated, the positive influence of harmonization of legislation in the field of education is shown, as well as the development of educational standards on the formulation of personality values in these documents. The group of moral and ethical characteristics of students and teachers of Ukraine and Poland was evaluated. A relatively low level of presence of characteristics that make up the values of the representatives of the surveyed groups is established. Positive and negative dynamics of various indicators are revealed. A comparative evaluation of the studied characteristics between the representatives of Ukraine and Poland was carried out. An explanation of the identified differences is given. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy, Ukraina
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy, Ukraina
Bibliografia
 • Antychna Philisophiya(Ancient Philosophy). (2020). Pozyskano z https://sites.google.com/site/anticnafilosofia/osobistist-u-filosofiie
 • Ckytra, V. (2013). Teoretychni aspekty vyznachennia zmistu poniattia "vidpovidal'nist' osobystosti. Naukovi zapysky, Seriia: pedagogichni nauky, 122, 382-389.
 • Entsyklopediia suchasnoyi Ukrayiny (Encyclopedia of Modern Ukraine). (2020). Pozyskano z http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24649
 • Kodeks chesti Natsional'nogo tecknichnogo uniwersytetu Ukrayiny "Kyyivs'kyy politecknichnyy instytut" (Code of Honor of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"). (2015). Pozyskano z https://kpi.ua/code
 • Moral'; Syla (Morality, Strength). (2007). Literaturoznavcha entsyklopediia u 2 t. (p. 76). Kijów: VTs "Akademiia".
 • Philosophs'kyy entsyklopedychnyy slovnyk (Philosophical encyclopedic dictionary). (2002). Instytut Philosophii im. G.S. Skovorody Natsional'noi Akademii Nauk Ukrainy, Kijów: Abrys, 397-398.
 • Polozhennia pro organizatsiyu osyitniogo procesu v KPI im. Ihora Sikorskogo (Regulations on the organization of the educational process in KPI. Igor Sikorsky). (2020). Pozyskano z https://kpi.ua/regulations.
 • Shaygorods'kyy, Yu. (2010). Tsinnisni oriientatsiyi osobystosti: formalizovana model' tsilisnogo, bagatoaspektnogo analizu. Sothial'na psyckologiya, 1(39), 94-106. Pozyskano z https://core.ac.uk/reader/77240790
 • Standart vyshchoyi osvity Ukrayiny: pershyy (bakalavrs'kyy) riven', galuz' znan' 07 - Upravlinnia ta Administruvannia, Spetsial'nist' 075 Marketyng (Standard of higher education of Ukraine: first (bachelor's) level, field of knowledge 07 - Management and administration, specialty 075 - Marketing). (2018). Pozyskano z https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni standarty/12/21/075-marketing-bakalavr.pdf
 • Tsinnisni oriientyry suchasnoyi Ukrayins'koyi shkoly (Values of the Modern Ukrainian School). (2019). Ministerstvo Osvity i Nauky Ukrayiny. Pozyskano z https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf
 • Tyckonovych, V. (2019), Humannist' osobystosti: sutnist' ta struktura (Humanity of personality: essence and structure). Pedagogika ta psyckologiia, 55, 90-98.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dz.U. z 2020 r. poz. 910. Pozyskano z https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
 • Vsemirnaya entsyklopiediya, Philosophiya (World encyclopedia. Philosophy) (2001). Minsk.
 • Zakon Ukrayiny "Pro vyshchu osvitu" vid 01.07.2014 No 1556-VII (Law of Ukraine "On Higher Education" from 01.07.2014 No 1556-VII). Pozyskano z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.