PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4(48) | 7--16
Tytuł artykułu

Ekonomia społeczna i sharing economy w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Ekonomia społeczna i sharing economy w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tekście podjęto próbę określenia, czy ekonomia społeczna i sharing economy są ważnymi składnikami zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako harmonijne współistnienie gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Celem badań było wskazanie na powiązania ekonomii społecznej i sharing economy z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ekonomia społeczna oparta na wartościach partycypacji, solidarności oraz samorządności odgrywa ważną rolę w rozwoju miast oraz wspomaganiu procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego. Sharing economy wpisuje się w obszar ekonomii społecznej, która daje ludziom możliwość organizacji produkcji i wzorów konsumpcji za pomocą niezależnych, demokratycznych form współpracy. Dzięki zorientowaniu na niezaspokojone przez wolny rynek, bądź państwo, potrzeby, przynosi innowacyjne rozwiązania, zyskuje w ten sposób wpływ na rozwój lokalny, jest także działalnością na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym częścią zrównoważonego rozwoju. Procesy tworzenia i łączenia organizacji z obszaru ekonomii społecznej, w które wpisuje się sharing economy, przyczyniają się do powstania nowej, bardziej zrównoważonej gospodarki. Każdy z fundamentów zrównoważonego rozwoju (gospodarczy, środowiskowy, społeczny) może być realizowany przez podmioty ekonomii społecznej, z wykorzystaniem potencjału sharing economy, których filozofia opiera się na współdzieleniu, rozwoju społeczności lokalnych, w opozycji do negatywnych skutków globalizacji - dominacji celów społecznych czy ekologicznych nad zyskiem, włączaniu osób potrzebujących w proces samopomocy, zamiast dostarczania im gotowych świadczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to determine whether the social and sharing economics are important components of sustainable development, understood as the harmonious coexistence of the economy, the environment and society. The aim of the research is to indicate the links between the social economy and the sharing economy with the concept of sustainable development. Social economy is based on values such as participation, solidarity and self-governance, and it plays an important role in cities development and supports processes of forming civic society. Sharing economy fits into social economy sphere. Social economy gives people a possibility of organizing production and consumption patterns by independent, democratic forms of cooperation. With not fulfilled by the country or free market needs, social economy brings innovative solutions. With this it has an impact on local development and also on civic society development, and becomes a part of sustainable regional development. Processes of forming and merging social economy entities, in which sharing economy is fitting in, redounded in building new, more sustainable economy. Each component of sustainable development (economical, environmental, social) can be performed by social economy entities that base their philosophy on: sharing, developing local communities in opposition to negative consequences of globalization, domination of social or ecological goals over the financial profits, including people in need in the process of self-helping instead of providing them with fixed solutions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A European agenda for the collaborative economy (2016). Pobrane z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16- 2002_en.htm (12.08.2019).
 • Balon, K. (2017). Raport Najnowsze zmiany w gospodarce społecznej w Unii Europejskiej. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). Pobrane z: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-pl-n.pdf (6.01.2019).
 • Beerten, R. (2002). Extension of social economy. W: European Conference of Social Economy in Central and Eastern Europe. CECOP. Praga.
 • Burgieł, A. (2015). Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów. W: W.E. Kieżel (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji (s. 153-192). Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Estes, R.J. (2010). Towards Sustainable Development: From Theory to Praxis.[W:] N.J. Negi, R. Furman (red.), Transnational Social Work Practice (s. 1-29). New York: Columbia University Press.
 • Frączak, P. (2007). Ekonomia społeczna - szerokie spojrzenie. Ekonomia Społeczna, 1, 55-56.
 • Heinrisch, H. (2013). Sharing Economy. A Potential New Pathway to Sustainability. Gaia, 4 (22), 228-231.
 • Jarre, D. (2007). Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej. [W:] E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym (s. 61-71). Warszawa: Collegium Civitas Press.
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej KPRES. (2014). Pobrane z: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ download/files/ZAPROSZENIA/Projekt_KPRES.pdf (16.07.2019).
 • Stępnicka, N. (2018). Sharing economy a ekonomia społeczna i ekonomia behawioralna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 530, 46-54.
 • Sundararajan, A. (2014). Peer-to-Peer Businesses and the Sharing (Collaborative) Economy: Overview. Economic Effects and Regulatory Issues. The Power of Connection: Peer-to-Peer Businesses. Committee on Small Business of the United States House of Representatives. Small Business Committee Document Number 113-049. Washington: U.S. Goverment Printing Office. Pobrane z: https://republicans-smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/1-152014_revised_sundararajan_testimony.pdf (15.01.2014).
 • Wilkin, J. (2007). Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenie we współczesnym społeczeństwie? Ekonomia Społeczna, 1, 51-52.
 • Zabłocki, G. (2002). Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. [W:] U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w prawie i gospodarce (s. 261-269). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 • https://www.juchowo.org/
 • http://laznia.org/
 • http://sektor3.szczecin.pl/
 • http://szowes.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.