PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 4 | 206--218
Tytuł artykułu

The Activity of Microcredit Institutions in Poland Against the Backdrop of Other European Countries

Warianty tytułu
Działalność instytucji mikrokredytowych w Polsce na tle krajów europejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie pozycji Polski na tle krajów europejskich zrzeszonych w European Microfinace Network (EMN). Mikroprzedsiębiorstwa w wielu przypadkach mają problem z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego ma swoje działalności. Wsparcia małym przedsiębiorcom udzielają instytucje mikrokredytowe, które w wielu przypadkach nie wymagają od swoich klientów historii kredytowej i zabezpieczeń. Mikrofinanse, przez ograniczanie zjawiska ekskluzji finansowej i ułatwienie dostępu potrzebującym do zasobów pieniężnych, mogą stać się instrumentem pobudzającym przedsiębiorczość. Większość instytucji udzielających kredytów zrzeszona jest w European Microfinace Network. Analizy zostały prowadzone w trzech płaszczyznach: aktywności mikroprzedsiębiorstw w pozyskiwaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności, jakości portfela kredytowego oraz efektywności finansowej instytucji udzielających pożyczek. Porównując polskich mikroprzedsiębiorców z firmami z innych krajów europejskich, można zauważyć, że polscy przedsiębiorcy terminowo regulują swoje zobowiązania, o czym świadczy niski odsetek kredytów straconych, a instytucje udzielające mikropożyczek generują niewielkie zyski, ale są w stanie samodzielnie finansować swoją działalność. Polska ma również korzystnie oprocentowane mikropożyczek w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Natomiast niekorzystnie można ocenić informację o spadku liczby kredytobiorców i wartości udzielonych pożyczek w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the position of Poland against the backdrop of other European countries affiliated with the European Microfinance Network (EMN). In many cases, microenterprises have a problem obtaining external financing for their businesses. Support for small entrepreneurs is provided by microcredit institutions, which in many cases do not require a credit history or collateral from their clients. Microfinance, by limiting the phenomenon of financial exclusion and facilitating access to financial resources for those in need, can become a tool to stimulate entrepreneurship. Most of the institutions providing loans are affiliated with the European Microfinance Network. Analyses were conducted on three levels: activity of microenterprises in obtaining support for starting a business, loan portfolio quality, and the financial efficiency of institutions providing loans. Comparing Polish micro-entrepreneurs with companies from other European countries, it can be observed that Polish entrepreneurs pay their liabilities on time, as evidenced by the low percentage of lost loans, and institutions providing microloans generate small profits, but are able to finance their activities on their own. Poland also has favourable interest rates on microloans compared to other European countries. However, information showing a decrease in the number of borrowers and the value of loans provided in 2017 compared to 2016 can be assessed negatively.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
206--218
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Agriculture in Cracow, Poland
autor
  • University of Agriculture in Krakow, Poland
Bibliografia
  • 1. Adamek Jacek. 2013. Idea i praktyka mikrofinansów - uwagi krytyczne (The idea and practice of microfinance - critical approach). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75 (2): 151-166. DOI: 10.14746/rpeis.2013.75.2.12.
  • 2. Beisland Leif Atle, Roy Mersland, Trond Randøy. 2014. Transparency and disclosure in the global microfinance industry: Implications for practice and policy makers. [In] The Oxford handbook of political, institutional and corporate transparency, ed. Jens Fossbaeck, Lars Oxelheim, 1-27. New York: Oxford University Press.
  • 3. Bendig Mirko, Michael Unterberg, Benjamin Sarpong. 2014. Overview of the Microcredit Sector in Europe 2012-2013. Brussels: European Microfinance Network (EMN).
  • 4. Cieślik Jerzy. 2010. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje - implikacja dla polityki gospodarczej (Internationalization of Polish enterprises. Current trends - implication for economic policy). Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
  • 5. Dehnel Grażyna. 2010. Rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce w świetle estymacji dla małych domen (The development of microenterprises in Poland in the light of estimation for small domains). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Daley-Harris Sam. 2009. State of the microcredit summit campaign report 2006. Washington, DC: Microcredit Summit Campaign.
  • 6. Diriker Damla, Paolo Landoni, Benaglio Nicola. 2018. Microfinance in Europe: Survey Report 2016-2017. Torino: European Microfinance Network.
  • 7. ECB (European Central Bank). 2020. Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area. European Central Bank, Eurosystem, https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202005~c4b89a43b9.en.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.