PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 347--353
Tytuł artykułu

Projekt szkoleniowy Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych : "Pracownicze Plany Kapitałowe - inwestowanie przez całe życie" wyzwaniem edukacyjnym na lata

Warianty tytułu
Training Project "Employee's Capital Plans - Lifelong Investments" as an Educational Challenge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest wzajemne zaufanie podmiotów tworzących rynek. Jeżeli na rynku panują zdrowe reguły, które dotyczą tak samo wszystkich jego uczestników, oraz obowiązuje dobre prawo gospodarcze, skutkuje to trwałym rozwojem, z którego wszyscy mogą czerpać profity. Działalność edukacyjna jest fundamentem, na którym opiera się zaufanie i wypracowuje się reguły, na które istnieje powszechna zgoda. Fundacja GPW, powołana przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, od lat prowadzi działania edukacyjne w zakresie budowania zaufania do rynku kapitałowego. Kieruje ona swoją ofertę do wielu grup odbiorców. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony wyjątkowy projekt realizowany przez Fundację w 2019 r.: "Pracownicze Plany Kapitałowe - inwestowanie przez całe życie". Do tej pory w ramach tego projektu przeprowadzono ponad 400 darmowych szkoleń w największych przedsiębiorstwach w Polsce oraz zorganizowano szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. spotkania regionalne, adresowane do mniejszych i średnich przedsiębiorców, w tym kadry zarządzającej. Proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Polsce stał się okazją do przeprowadzenia szeregu badań na ten temat. W niniejszym artykule powołano się na dane zaczerpnięte z raportu jednej z najbardziej renomowanych na świecie instytucji audytorsko-doradczych oraz na badania własne Fundacji, pozyskane w procesie ewaluacji szkoleń. Wnioski, które się nasuwają, są wyzwaniem dla całej edukacji ekonomicznej. Zaniechanie pogłębionej i wieloaspektowej działalności edukacyjnej w tym zakresie, adresowanej do różnych grup odbiorców, będzie brzemienne dla całej polskiej gospodarki i dla każdego z nas. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to provide remarks on the mutual trust between market makers and its educational side. If there are fair rules that apply equally to all market participants and a good economic law, it results in sustainable development from which everyone can profit. In this variant economic educational activities, on which this trust is based, are universally agreed upon. The GPW Foundation was established by the Warsaw Stock Exchange and for years has been conducting educational activities in building confidence in the capital market. It directs its offer at many groups of participants. The present article discusses a unique project implemented by the Foundation in 2019: "Employee's Capital Plans - Lifelong Investments". So far, we have conducted over 400 free training sessions in the largest enterprises in Poland, we have organised a number of accompanying events, including regional meetings addressed to small and medium entrepreneurs and management staff. The paper also refers to several data taken from the report of one of the world's most reputable audit and advisory institutions and from the Foundation's own research obtained in the training evaluation process. The conclusions that come from it are a challenge for all economic education, and not undertaking in-depth and multi-faceted educational activities addressed to various groups of recipients will have serious implications for the entire Polish economy and for each of us. (original abstract)
Twórcy
  • Fundacja GPW, Warszawa, Polska
  • Fundacja GPW, Warszawa, Polska
Bibliografia
  • KMPG. (2019). Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK. Pozyskano z: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/10/pl-Raport-KPMG-pt-Pracownicze-Plany-Kapitalowe-Wyzwania-firm-zwiazane-z-wdrazaniem-PPK.pdf
  • Ocena skutków regulacji Projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. (2018). http://www.znpul.pl/wgrane_pliki/osr-ustawy-o-ppk.pdf
  • Pracodawcy uciekają przed PPK w PPE. (2019, 13 listopada). Pozyskano z: https://serwisemerytalny.rp.pl/pracodawcy-uciekaja-przed-ppk-w-ppe/
  • Ustawa z dnia 4 października 2018 o Pracowniczych Planach Kapitałowych. DZ.U. 2018, poz. 2215.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.