PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3(47) | 15--23
Tytuł artykułu

Kooperacja konkurentów jako element budowy intermodalnych łańcuchów transportowych

Autorzy
Warianty tytułu
Cooperation of Competitors as an Element of Construction of Intermodal Transport Chains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono zastosowanie idei współdzielenia zasobów logistycznych w łańcuchach transportowych wykorzystujących transport intermodalny. Uwaga skoncentrowana została na wpływie kooperacji konkurentów na możliwości zwiększenia udziału transportu intermodalnego w towarowych przewozach ładunków. Autor, omawiając istniejące przypadki wyżej wymienionej współpracy, wskazuje możliwości zastosowania koncepcji sharing economy na rynku usług transportu intermodalnego i zwiększenia przez to jego udziału w całości przewozów. W artykule określono również warunki (m.in. organizacyjne), jakie muszą być spełnione dla utworzenia lub zwiększenia współpracy w omawianych łańcuchach transportowych. Autor stwierdza, że koopetycja małych i średnich przedsiębiorstw potęguje ich możliwości konkurencyjne na globalnym rynku. Jednocześnie, w przypadku zastosowania koopetycji w celu zmiany sposobu transportu na transport intermodalny, oprócz korzyści jakościowych oraz ekonomicznych pojawiają się korzyści środowiskowe. Autor stwierdza także, że istnieje potrzeba tworzenia programów wspierających i promujących koopetycję w określonych obszarach gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the application of the idea of sharing logistics resources in transport chains using intermodal transport. Attention was focused on the impact of competitors cooperation on the possibility of increasing the share of intermodal transport of cargo transports. By presenting the existing cases of the above-mentioned cooperation, the author shows the possibilities of applying the concept of 'sharing economy' on the market of intermodal transport services and thereby increasing its share in overall transport. The article also sets up the conditions (inter alia organizational) that must be met to create, or increase cooperation in transport chains. The author states that the coopetition of small and medium-sized enterprises increases their competitive potential in the global market. At the same time, when coopetition is used to change the mode of transport to intermodal transport, in addition to qualitative and economic benefits, there are also wide range of environmental benefits. The author also states that there is a need to create programs supporting and promoting coopetition in specific areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bojar, W., Drelichowski, L. (2008). Analysis Of Tendencies In Agribusiness Networking Coopetition In Poland And In The Partner Countries. Journal of Cerntral European Agriculture, 3, 445-456.
 • Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach. American Behavioral Scientist, 4 (21), 614-624.
 • Gesing, B. (2017). Sharing Economy Logistics: Rethinking Logistics With Access Over Ownership. DHL Trend Report: Sharing Economy, maj 2017.
 • Golonka, M. (2012). Konwergencja, konsolidacja, koopetycja - jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Przegląd Organizacji, 3, 33-36.
 • igd.com (26.07.2019).
 • Jaźwiński, J., Kiernożycka-Sobejko, A. (2006). Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 609-620.
 • Marciszewska, E. (2014). Relacje kooperencyjne w transporcie lotniczym - od aliansów do fuzji i przejęć. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 135, 139-154.
 • Rzeczycki, A. (2011). Partnerstwo czy dominacja - władza gospodarcza w praktyce tworzenia łańcuchów dostaw. Problemy Transportu i Logistyki, 14 (644), 175-183.
 • Rześny-Cieplińska, J. (2010). Klastry sieciowe w transporcie jako strategia budowania konkurencyjności przewoźników drogowych. Problemy Transportu i Logistyki, 12, 221-229.
 • Sztokfisz, B. (2017). Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 6 (966), 89-103.
 • Tomaszewski, M. (2013). Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski zachodniej w latach 2009-2011. [W:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ekonomia i prawo. T. XII (s. 475-488). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Tundys, B. (2011). Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Logistyka, 2, 579-588.
 • Współpraca na linii dystrybucja-dostawcy. Ograniczanie strat w łańcuchu dostaw. Pobrane z: https://www.portalspozywczy.pl/konferencje/93319.html (22.08.2019).
 • Ziobrowska, J. (2017). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. [W:] U. Kalina-Prasznic (red.), Własność w Prawie i Gospodarce (s. 261-269). Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ziobrowska, J. Gospodarka współdzielenia: wady i zalety. Pobrane z: https://prostaekonomia.pl/gospodarka-wspoldzielenia-wady-i-zalety (30.05.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.