PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 18, z. 1 Central and Eastern Europe: Geopolitics and Security Issues | 25--42
Tytuł artykułu

The perception of security threats in EU and NATO strategic documents: implications for the countries of the Eastern flank

Warianty tytułu
Percepcja zagrożeń bezpieczeństwa w dokumentach strategicznych UE i NATO: implikacje dla państw wschodniej flanki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Antycypacja zagrożeń dla bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych elementów w określaniu celów i głównych kierunków funkcjonowania państw lub organizacji. Stanowi fundamentalną podstawę do budowania ich zdolności ukierunkowanych na przeciwdziałanie zidentyfikowanym zagrożeniom lub ograniczanie pojawiania się nowych. Odnosi się to również do UE i NATO, które w swoich dokumentach dotyczących bezpieczeństwa identyfikują zagrożenia mogące mieć wpływ na ich egzystencję i rozwój. Celem artykułu jest zidentyfikowanie wspólnych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE i NATO oraz wykazanie ich wpływu na bezpieczeństwo państw wschodniej flanki. Punkt wyjścia do przeprowadzonych analiz, porównań i uogólnień stanowiły dokumenty strategiczne ze sfery bezpieczeństwa UE i NATO. Analizie poddano strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz koncepcje strategiczne Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Za cezurę czasową przyjęto okres po zakończeniu zimnej wojny do czasu opublikowania aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych. Percepcję zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego UE i NATO skonfrontowano z wynikami badań opinii publicznej państw członkowskich obydwu organizacji. Generalna konkluzja prowadzi do wniosku, że percepcja zagrożeń dla bezpieczeństwa zawarta w strategicznych dokumentach omawianych podmiotów jest tożsama, ale inaczej postrzegane są przez nie priorytety w obniżaniu ryzyka związanego z występowaniem konkretnych zagrożeń, w tym w odniesieniu do państw wschodniej flanki.(abstrakt oryginalny)
EN
The anticipation of security threats is one of the key elements in the determination of objectives and the main direction for the functioning of states or organizations. It constitutes a fundamental basis for building capacity, aimed at counteracting the identified threats or limiting the emergence of new ones. This is also applicable to the European Union (EU) and North Atlantic Treaty Organization (NATO), which in their security documents identify threats that may have an impact on their existence and future development. The purpose of this article is to identify common threats to EU and NATO security, as well as to demonstrate their impact on the security of the countries of the Eastern flank. The analyses, comparisons and generalizations are based on strategic documents concerning the sphere of EU and NATO security (the EU security strategies and the NATO strategic concepts). The analyzed timeline covered the period from the end of the Cold War until the publication of the strategic documents in question. The perception of threats to the external security of the EU and NATO was contrasted with the results of public opinion polls from the member states of both organizations. The general result leads to the conclusion that the perception of security threats, contained in the strategic documents of the above-mentioned entities, is essentially identical; however, the priorities in the scope of reducing the risks associated with the occurrence of specific threats are perceived differently, including the Eastern flank countries. (original abstract)
Twórcy
 • War Studies University, Poland
Bibliografia
 • 'Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government in Lisbon', nato.int, 19 November 2010, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm.
 • Archick, K., 'The European Union: Ongoing Challenges and Future Prospects'. Report R44249. Washington D.C.: Congressional Research Service, fas. org, December 2018, https://fas.org/sgp/crs/row/R44249.pdf.
 • Buzanski, M., 'Threat Perceptions and Scenarios for EU Security and Defense. Outcomes Report of the Mercator European Dialogue Workshop Brussels - 9 July 2018', mercatoreuropeandialogue.org, 9 July 2018, https://www. mercatoreuropeandialogue.org/download-file/726/.
 • Collins, B.J., NATO: A guide to the issues, Santa Barbara: Preager 2011.
 • Council of the European Union, 'European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World', consilium.europa.eu, December 2003, https:// www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf.
 • Dennison, S., Franke, U.E, Zerka, P., 'The nightmare of the dark. The security fears that keep Europeans awake at night', ecfr.eu, July 2018, https://www. ecfr.eu/page/-/SECURITY_SCORECARD_267.pdf.
 • 'Deterrence and Defence Posture Review', nato.int, 20 May 2012, https://www. nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87597.htm.
 • 'EU-NATO Cooperation. A Secure Vision for Europe. Discussion Paper', friendsofeurope.org, June 2019, https://www.friendsofeurope.org/insights/ eu-nato-cooperation-a-secure-vision-for-europe/.
 • European External Action Service, 'Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy', eeas.europa.eu, June 2016, http://eeas.europa.eu/archives/ docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
 • Helwig, N., 'New tasks for EU-NATO cooperation. Comment No. 4', swpberlin. org, January 2018, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/ products/comments/2018C04_hlw.pdf.
 • Koziej, S., 'Ewolucja i scenariusze kształtowania się środowiska bezpieczeństwa europejskiego', in: Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie. Szanse i zagrożenia przyszłości w warunkach przesileń cywilizacyjnych, eds. J. Kleer, K. Prandecki, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2018.
 • Koziej, S., 'Ewolucja strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej', Myśl Ekonomiczna i Polityczna, no. 2, 2018, DOI: 10.26399/meip.2(61).2018.23/s.koziej.
 • Koziej, S., 'Strategia globalna UE: szanse i dalsze wyzwania wdrożeniowe', pulaski. pl, 7 February 2017, https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2017/02/ Pulaski_Policy_Papers_Nr_3_17.pdf.
 • Krastev, I., After Europe, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017.
 • Krumm, R., Dienes, A., Weiß, S. et al., 'Wake-up call for Europe!', fes.de, http:// library.fes.de/pdf-files/bueros/wien/15176-20190412.pdf.
 • NATO, 'The Alliance's New Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council', nato.int, 7-8 November 1991, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_ texts_23847.htm?selectedLocale=en.
 • NATO, 'The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C.', nato.int, 24 April 1999, https://www.nato.int/cps/en/ natohq/official_texts_27433.htm?selectedLocale=en.
 • NATO: Ready For The Future. Adapting the Alliance (2018-2019)', nato.int, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/ pdf_2019_11/20191129_191129-adaptation_2018_2019_en.pdf.
 • NATO and the Future of Peace in Europe: Towards a Tailored Approach', ed. M. Terlikowski, The Polish Institute of International Affairs, pism.pl, https://www.pism.pl/file/3c058bdf-39af-49d6-8700-390b8e9a13ad.
 • Piskorska, B., 'Globalna strategia a redefinicja polityki Unii Europejskiej w jej sąsiedztwie', Roczniki Nauk Społecznych, no. 1, 2018, DOI: http://dx.doi. org/10.18290/rns.2018.46.1-4.
 • Soloch, P., Pietrzak, P., 'Szczyt NATO w Warszawie: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski', Bezpieczeństwo Narodowe, no. I-IV, 2016.
 • Svárovský, M., 'The NATO Eastern Flank and the US Military Presence in the Region. Report 2019', europeanvalues.net, https://www.europeanvalues. net/wp-content/uploads/2019/11/The-NATO-Eastern-Flank-and-the-USMilitary- Presence-In-The-Region.pdf.
 • Terlikowski, M., 'Navigating Through Threat Perceptions in Europe', ethz.ch, 16 December 2015, https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/ article.html/195270/pdf.
 • Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales', nato.int, 5 September 2014, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_ texts_112964.htm.
 • Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016', nato.int, 9 July 2016, https://www.nato.int/cps/en/natohq/ official_texts_133169.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.