PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 18, z. 1 Central and Eastern Europe: Geopolitics and Security Issues | 43--59
Tytuł artykułu

The 2019 NATO Summit in London in the context of Poland's military security

Warianty tytułu
Szczyt NATO w Londynie z 2019 roku w kontekście bezpieczeństwa militarnego Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat szczytu NATO w Londynie z 3-4 grudnia 2019 r. w kontekście bezpieczeństwa militarnego Polski. Artykuł składa się z wprowadzenia, sześciu części i zakończenia. Pierwszą część artykułu poświęcono kwestiom powstawania, funkcjonowania i rozpadu sojuszy w perspektywie teorii realizmu strukturalnego typu defensywnego, jak również metodologicznym założeniom artykułu. W części drugiej przedstawiono atmosferę, jaka panowała przed szczytem i w jego trakcie, która miała istotny wpływ na jego przebieg. Kolejne części artykułu poświęcono zasadniczym problemom podejmowanym podczas szczytu w perspektywie bezpieczeństwa militarnego Polski. Pierwszym z nich była kwestia zatwierdzenia planów obronnych Polski i państw bałtyckich wraz z omówieniem niebezpieczeństwa zablokowania ich przez delegację turecką. Kolejną kwestią był problem symbolicznego i praktycznego potwierdzenia znaczenia artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego w perspektywie podejścia do zagrożenia ze strony Rosji. Dwa następne problemy dotyczyły poziomu wydatków na obronność państw członkowskich, jak również wizji wzmacniania potencjału obronnego UE. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że postanowienia szczytu NATO w Londynie pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo militarne Polski. Z drugiej jednak strony klimat i dyskusje, jakie towarzyszyły szczytowi, niosły za sobą dużą niepewność i odkryły narastający rozdźwięk między sojusznikami w wielu kwestiach.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper provides reflections on NATO's London Summit held on 3 and 4 December 2019 in the context of Poland's military security. The paper is divided into an introduction, six sections, and a conclusion. The first section is devoted to issues of formation, functioning, and disintegration of alliances from the perspective of the theory of defensive structural realism and explains the methodological assumptions of the paper. The second section presents the atmosphere as prevailed before and during the Summit, which significantly impacted its process. The following sections are devoted to the main problems raised during the Summit from the perspective of Poland's military security. The first involved the approval of Poland and the Baltic states' defense plans together with a discussion on the danger of their blocking by the Turkish delegation. Another issue was the symbolic and practical confirmation of Article 5 of the Washington Treaty's significance in the perspective of the approach to Russia's threat. The next two problems concerned the level of Member States' defense spending and the vision of strengthening the EU's defense potential. The paper's main thesis is that the decisions of the NATO Summit in London have had a positive impact on Poland's military security. However, the climate and discussions that accompanied the Summit also brought a great deal of uncertainty and revealed a growing gap between allies concerning various issues. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Adelphi Papers, NATO and Europe, New York 2006.
 • Balcerowicz, B., Sojusz a obrona narodowa, Warszawa: Bellona, 1999.
 • Bayer, L., 'Meet von der Leyen's "geopolitical Commission"', Politico, 4 December 2019, https://www.politico.eu/article/meet-ursula-von-der-leyengeopolitical- commission/.
 • Bell, O.R., '"Brain-dead" or not "brain-dead"? That is not the question', Atlantic Council, 12 November 2019, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ new-atlanticist/brain-dead-or-not-brain-dead-that-is-not-the-question/.
 • Brzozowski, A., 'Poland hopes to sway Turkish threat to NATO's Eastern defence plans', Euractiv, 3 December 2019, https://www.euractiv.com/ section/defence-and-security/news/poland-hopes-to-sway-turkishthreat- to-natos-eastern-defence-plans/.
 • Brzozowski, A., 'Turkey continues to block NATO's Eastern defence plans', Euractiv, 10 December 2019, https://www.euractiv.com/section/defenceand- security/news/turkey-continues-to-block-natos-eastern-defenceplans/.
 • Czaputowicz, J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 • Dempsey, J., 'Judy Asks: Is NATO Brain-Dead?', Carnegie Europe, 28 November 2019, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/80450.
 • Dybczyński, A., Sojusze międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.
 • Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead', The Economist, 7 November 2019, https://www.economist.com/europe/2019/11/07/ emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead.
 • Erlanger, S., 'Macron Says NATO Is Experiencing "Brain Death" Because of Trump', The New York Times, 7 November 2019, https://www.nytimes. com/2019/11/07/world/europe/macron-nato-brain-death.html.
 • Government of the Netherlands, 'Churchill Lecture by Prime Minister Mark Rutte, Europa Institut at the University of Zurich', government.nl, 13 February 2019, https://www.government.nl/documents/speeches/2019/02/13/ churchill-lecture-by-prime-minister-mark-rutte-europa-institut-at-theuniversity- of-zurich.
 • Larsen, J. A., 'NATO's responses to Russian belligerence: an overview', in: NATO and Collective Defence in the 21st Century. An Assessment of the Warsaw Summit, ed. K. Friis, London-New York: Routledge, 2017, https://doi.org/10.4324/9781315227856-2.
 • London NATO Summit a success for Alliance and Poland - president', Polish Press Agency, 4 December 2019, https://www.pap.pl/en/news/ news%2C552580%2Clondon-nato-Summit-success-alliance-and-poland- president.html.
 • Madej, M., 'Sojusze polityczno-wojskowe - NATO', in: Bezpieczeństwo międzynarodowe, eds. R. Kuźniar et al., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
 • National Security Bureau meet prior to London NATO Summit', Poland In, 30 November 2019, https://polandin.com/45568834/national-securitybureau- meet-prior-to-london-nato-Summit.
 • North Atlantic Treaty Organization, London Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in London 3-4 December 2019, 4 December 2019, https:// www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm, https://doi. org/10.2307/j.ctvvndts.15.
 • Poland expects clear message from NATO Summit in London: official', Poland In, 3 December 2019, https://polandin.com/45609676/poland-expects- clear-message-from-nato-Summit-in-london-official.
 • NATO members adopt joint declaration in London despite Summit tensions', The Defence Post, 4 December 2019, https://thedefencepost. com/2019/12/04/nato-joint-statement-london/.
 • The Ministry of National Defence of Poland, 'NATO defence ministerial meeting', gov.pl, 12 February 2020, https://www.gov.pl/web/national-defence/ nato-defence-ministerial-meeting.
 • Turkey threatens to block NATO's Baltic defence plan over YPG', Al-Jazeera, 3 December 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/12/turkey- threatens-block-nato-baltic-defence-plan-ypg-191203083651527.html.
 • Walt, S.M., The Origins of Alliances, Ithaca-New York: Cornell University Press, 1987.
 • Waltz, K.N., Theory of International Politics, New York: Addison-Wesley Pub. Co., 1979.
 • Webber, M., 'Introduction: Is NATO a theory-free zone?', in: Theorising NATO. New perspectives on the Atlantic alliance, eds. M. Webber, A. Hyde-Price, London-New York: Routledge, 2016, https://doi.org/ 10.4324/9781315658001.
 • Wemer, D.A., 'NATO is defined by its success-not its tensions', Atlantic Council, 3 December 2019, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/newatlanticist/ nato-is-defined-by-its-success-not-its-tensions/.
 • Wintour, P., 'Nato to launch fundamental review of its future direction', The Guardian, 4 December 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/ dec/04/turkey-agrees-to-back-nato-plan-for-baltic-states-and-poland.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.