PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 97--111
Tytuł artykułu

Władztwo terytorialne gminy. Od idei do mitu

Autorzy
Warianty tytułu
The Territorial Authority of the Municipality: from Ideas to Myth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest istocie gminy, która jest wspólnotą mieszkańców danej jednostki podziału terytorialnego, co powinno przejawiać się sprawowaniem władzy na tym terytorium. A zarazem poświęcony jednemu z kluczowych przejawów władztwa gminy jako fundamentu jej samodzielności. Analiza przepisów prawa wraz z ich sądową i doktrynalną interpretacją pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu idea władztwa terytorialnego jest prawdą, a w jakim tylko pewnym mitycznym wyobrażeniem o nim. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the essence of the municipality, which is a community formed from the inhabitants of a territorial division unit, which should manifest itself in the exercise of power in that territory. The article focuses on one of the key manifestations of municipal government as the foundation of its independence. The analysis of the laws, together with their judicial and doctrinal interpretation, will answer the question of whether the idea of territorial authority has any basis in truth, or whether it is merely mythical idea. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
97--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Augustyniak, M. (2010). Jednostki pomocnicze gminy. Warszawa.
 • Bethelémy, H. (1920). Traité elémenetaire de droit adminsitratif. 9 edition. Paris.
 • Bigo, T. (1928). Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa.
 • Blieback, K.-J. (1976). Die öffentliche Körperschaft. Ihre Entstehtung, die Etwcklung ihres Begrife und das Lehre vom Staat und den innerstaatlichen Verbänden in der Epoche des Konstitutionalismus in Deutschland. Schriften zum Öffentlichen Recht 286: 375-451.
 • Boć, J. (red.) (2010). Prawo administracyjne. Wrocław: 258
 • Bujny, J., Kudra A. (2015). Połączenie gmin - problemy pojęciowe. Samorząd Terytorialny 25(7): 95-104.
 • Dolnicki, B. (2017). Indywidualny akt normatywny. Przegląd Prawa Publicznego 6: 56-64.
 • Feja-Paszkiewicz, A. (2010). Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - wybrane problemy. AUW. Przegląd Prawa i Administracji 82: 26-28.
 • Fleiner, F. (1922). Institutionen des deutschen Verwaltungsrecht. Tübingen.
 • Hamann, P. (2005). Gemeindegebietsreform in Bayern. Entwicklungsgeschichte, Bilanz und Perspektiven. München.
 • Jellinek, G. (1920). Allgemeine Staatslehre. Berlin.
 • Kirste, S. (2017). Theorie der Körperchaft des öffentlichen Rechts. Verwaltungshistorische, organisationstheoretische und verwaltungsorgasnisationrechtliche Aspekte. Heidelberg.
 • Korczak, J. (1999). W Niemczech, [w:] J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej. Wrocław: 265-266.
 • Korczak, J. (2000). Wdrażanie reformy administracji publicznej - próba oceny, [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Tom 1: Prawo samorządowe i administracyjne. Opole: 113-114.
 • Korczak, J. (2012). Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Warszawa: 190, 212-239.
 • Korczak, J. (2014). W sprawie reform konsolidacyjnych w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom 2. Wrocław: 48, 60-65.
 • Lipowicz, I. (2019). Samorząd terytorialny XXI wieku. Warszawa.
 • Lisowski, P. (2013). Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym. Wrocław.
 • Makowska, M., Makowski, M. (2019). Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Komentarz. Wydanie 2. LEX/el.
 • Mączyński, M. (2020). Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r., U 1/19. Gdańskie Studia Prawnicze 24(1): 153-165.
 • Miemiec, M. (2007). Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec. Wrocław.
 • Niewiadomski, Z. (red.) (2002). Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Warszawa.
 • Seidel, A. (1978). Abschluß der kommunalen Gebietsreform in Bayern. Der Bayerische Bürgermeister 4(29): 11
 • Swianiewicz, P. (1995). Czy małe jest piękne? Czy duże jest efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce. Samorząd Terytorialny 5(7/8): 23-34.
 • Swianiewicz, P. (2009). Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielości gminy. Samorząd Terytorialny 19(4): 5-16.
 • Szlachetko, K. (2019). Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej. Samorząd Terytorialny 6: 48-80.
 • Szmulik, B. (2017). Oceny przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miasta, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w kontekście zmiany granic miasta Opola w świetle przepisów konstytucyjnych, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, prawa międzynarodowego, w tym konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Przegląd Sejmowy 2(139): 149-165.
 • Szot, E. (2000). Potrzebne korekty na mapie. Rzeczpospolita: (18)36.
 • Szymański, A. (1849). O administracyi francuzkiéj. Przegląd Poznański. Pismo miesięczne 9: 386.
 • Ura, E. (2010). Prawo administracyjne. Warszawa.
 • Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.