PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 203--219
Tytuł artykułu

Sprostowanie orzeczenia w polskim, słowackim i czeskim postępowaniu sądowoadministracyjnym

Warianty tytułu
Judgment Rectification in Polish, Slovak, and Czech Administrative Court Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Orzeczenia (wyroki i postanowienia) wydawane w postępowaniu sądowoadministracyjnym mogą być dotknięte wadami nieistotnymi, niewpływającymi na ich byt prawnych, ale wymagającymi ich usunięcia. Wystąpienie w orzeczeniu niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek otwiera drogę do zastosowania (z urzędu lub na wniosek) środka rektyfikacyjnego w postaci sprostowania. Ta instytucja procesowa występuje zarówno w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym (art.156§ 1 p.p.s.a.), słowackim (§ 143 zd.1 s.s.p.), jak i czeskim (§ 54 ust. 4 zd.1 s.ř.s.). Pomimo różnic, odnoszących się przede wszystkim do skutków jej zastosowania, w każdej z omawianych procedur stanowi wyjątek od autoprekluzji i służy eliminacji wadliwości niemerytorycznej orzeczenia, co leży zarówno w interesie wymiaru sprawiedliwości, jak i strony postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Judgments (rulings and decisions) issued in administrative court procedures can be affected by minor defects which, while not impacting their legal existence, must nevertheless be remedied. If a judgment contains inaccuracies, clerical and accounting errors, or other obvious mistakes, a corrective measure in the form of a rectification is applied (ex officio or upon application). This procedural institution exists in the Polish administrative court procedure (Article156§ 1 p.p.s.a.) as well as in the Slovak (§ 143 sentence 1 s.s.p.) and the Czech (§ 54(4) sentence 1 s.ř.s.) procedures. Despite the differences, which predominantly concern the effect of the application of this measure, in each of the procedures discussed herein, rectification consists in an exception from the self-binding effect and serves to eliminate the minor defects of a judgment, which is in the interests of both the judiciary and parties to proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
203--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Adamiak, B. (1988). Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym. Acta Universitatis Wratislaviennsis 922. Prawo 153. Wrocław: 7-13.
 • Baricová, J., Duditš, L. (2018). Oprava a doplnenie rozsudku, [w:] J. Baricová, M. Fečik, M. Števček, A. Filová et al., Správny súdny poriadok - komentár. Bratislava: 730-734.
 • Dauter, B. (2018). Art. 156 [Sprostowanie z urzędu], [w:] B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: 511-512.
 • Drápal, L., Bureš, J. et al. (2009). Občanský soudní řád I. § 1 do 200. Komentář. Praha.
 • Gapska, E. (2009). Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym. Warszawa.
 • Grajdura, W. (2019). Regulacja prawna orzeczeń sądowych w świetle nowelizacji KPC dokonanej ustawą z 4.7.2019 r. Monitor Prawniczy 21: 1147-1156.
 • Hanzelová, I., Šingliarová, I. (2016). Správny súdny poriadok - komentár. Wolters Kluwer.
 • Jagielska, M., Jagielski, J., Stankiewicz, R., Grzywacz, M. (2019). Orzeczenia sądowe, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: 722-823.
 • Jakubecki, A. (2011). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Warszawa: 1095-1104.
 • Kocourek, T. (2019) [w:] Z. Kühn, T. Kocourek et al., Soudní řád správní. Komentář. Praha: 455-456.
 • Kunicki, I. (2010). Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym. Warszawa.
 • Litauer, J.J. (1933). Rektyfikacja wyroków w polskiej procedurze cywilnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 13(1): 1*-13*.
 • Lubiński, K. (2016). Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym, [w:] T. Wiśniewski (red.), Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji. Warszawa: 779-878.
 • Piasecki, K. (1987). Sprostowanie wyroku, [w:] Z. Resich (red.), System prawa procesowego cywilnego. Tom 2. Warszawa: 365-378.
 • Piasecki, K. (1961). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń sądów cywilnych. Palestra 9: 9-11.
 • Piątek, W. (2017). Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego, [w:] W. Piątek (red.), Wykonanie wyroku sądu administracyjnego. Warszawa: 44-52.
 • Potěšil L., Šimiček V. et al. (2014). Soudní řád správní: komentář. Praha.
 • Rosengarten, F. (1971). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń w postępowaniu cywilnym. Nowe Prawo 6: 872-881.
 • Sondel, J. (1997). Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków.
 • Stempniak, A. (2019). Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków, [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom 2. Warszawa: 706-773.
 • Szustakiewicz, P. (2016). Sprostowanie z urzędu, [w:] A. Skoczylas, P. Szustakiewicz (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: 278.
 • Szymanowski, M. (2018). Granice sprostowania orzeczenia w postępowaniu cywilnym, skutki ich przekroczenia, próba nowego spojrzenia. Radca Prawny 3: 79-100.
 • Tarno, J.P. (2010). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa.
 • Woś, T. (2015) [w:] T. Woś (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa: 307.
 • Woś, T., Knysiak-Molczyk, H., Romańska, M. (2016). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa.
 • Zadrożniak, H.E. (2008). Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym. Monitor Prawniczy 21: 1139-1146.
 • Ziółkowska, A. (2019). Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.