PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 18, z. 1 Central and Eastern Europe: Geopolitics and Security Issues | 79--97
Tytuł artykułu

New Wave of Regional Cooperation in Central Europe as a Response to New Threats

Warianty tytułu
Nowa fala współpracy regionalnej w Europie Środkowej jako odpowiedź na nowe zagrożenia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza ożywienia współpracy środkowoeuropejskiej w 2015 r. w kontekście nowych wyzwań i zagrożeń międzynarodowych dla bezpieczeństwa Polski i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Skupia się on na Bukaresztańskiej Dziewiątce (Format Bukareszteński, B9), Inicjatywie Trójmorza i reaktywacji Grupy Wyszehradzkiej. Główne pytanie badawcze dotyczy korelacji między nową falą regionalizmu w Europie Środkowej a nowymi niebezpieczeństwami płynącymi ze środowiska międzynarodowego. W myśl głównej tezy, te nowe zagrożenia stały się głównym impulsem dla fali współpracy regionalnej zainicjowanej w 2015 r. Zwrócono uwagę na politykę Federacji Rosyjskiej, postrzeganej po aneksji Krymu w 2014 r. jako główne źródło ryzyka militarnego dla Europy Środkowej. W kwestii zagrożeń pozamilitarnych, wzmocnienie niemiecko-rosyjskiej współpracy energetycznej stanowiło wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowej. W szerszym znaczeniu źródło najpoważniejszych zagrożeń dla Europy Środkowej tkwi w osłabieniu systemu euroatlantyckiego. Ramy teoretyczne i metodologiczne opierają się na teorii realizmu i jakościowych metodach badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to examine the revival of regional cooperation in 2015 in Central Europe in the context of new challenges and threats emerging from the international environment for the security of Poland and other Central and Eastern European states. I focus on the Bucharest Nine (Bucharest format, B9), the Three Seas Initiative (3SI), and the reactivation of the Visegrad Group. The most significant research question concerns correlations between the new wave of regionalism in Central Europe and new threats. The results of the research confirm the main thesis that new threats became the primary impulse for the new wave of regional cooperation, initiated in 2015. Among the new threats, the article points out to the policy of the Russian Federation, perceived after the annexation of Crimea in 2014 as the primary source of military threat for Central Europe. In terms of non-military threats, strengthening German-Russian energy cooperation was considered as a significant challenge for the energy security of Central European states. In a broader sense, the source of most serious threats for Central Europe came from the erosion of the Euro-Atlantic system. The theoretical and methodological framework is based on realist assumptions and qualitative research methods.(original abstract)
Twórcy
 • Polish Academy of Sciences, Poland
Bibliografia
 • Adamczyk, A., 'Visegrad Group countries and the immigration crisis in the European Union', Przegląd Europejski, vol. 43, no. 1, 2017, https://doi.org/ 10.31338/1641-2478pe.1.17.1.
 • Backer, R., Wincławska, M., Rak, J., Metodologia badań politologicznych, Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, 2016.
 • Bajda, P., 'The Visegrad Group between the Trade-mark and the Political Organization of the Peripheral Countries', in: Is Visegrad Still a Central European "Trade Mark"?, eds. J. Marušiak, P. Bajda, Bratislava: Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013.
 • Bauerova, H., 'Migration Policy of the V4 in the Context of Migration Crisis', Politics in Central Europe, vol. 14, no. 2, 2018, https://www.researchgate. net/publication/327723240_Migration_Policy_of_the_V4_in_the_Context_ of_Migration_Crisis, https://doi.org/10.2478/pce-2018-0011.
 • Chojan, A., 'The United States on the Three Seas Initiative', Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 17, no. 3, 2019, https://doi.org/10.36874/ riesw.2019.3.5.
 • Chojan, A., 'The Visegrad Group and the Migration Crisis in Europe: a Discussion in the Context of the Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy', in: Place and Role of the Visegrád Group Countries in the European Union, eds. J. Fiszer, A. Chojan, P. Olszewski, Warszawa: IPS PAS, 2019.
 • Commission européenne, Discours du Président Jean-Claude Juncker au sommet de l'Initiative des Trois Mers, Bucarest, 18 September 2018, http://europa. eu/rapid/press-release_SPEECH-18-5825_fr.htm.
 • Czaputowicz, J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Czyż, A., 'Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego', Studia Politicae Universitatis Silesiensis, vol. 18, 2017.
 • Czyż, A., Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
 • Dahl, M., 'Evolution of Germany's Stance Regarding the Three Seas Initiative', Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 17, no. 3, 2019, https://doi.org/10.36874/riesw.2019.3.4.
 • Devine, F., 'Metody jakościowe', in: Teorie i metody w naukach politycznych, eds. D. Marsh, G. Stoker, Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 • Dziewiałtowski-Gintowt, B., 'One Belt, One Road Between Three Seas: China's Soft-power Policy Towards "New" EU Members', Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 17, no. 3, 2019.
 • Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead', The Economist, 7 November 2019, https://www.economist.com/europe/2019/11/07/ emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead.
 • Filary-Szczepanik, M., Anarchia i dyscyplina. Rzecz o realistycznych teoriach stosunków międzynarodowych Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza, Kraków: Wydawcnitwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019.
 • Glaser, Ch.L., 'Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help', International Security, vol. 19, no. 3, 1994-1995.
 • Groszkowski, J., 'Czechy i Słowacja wobec kryzysu migracyjnego', Analizy OSW, 16 September 2015.
 • Guzzini, S., Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
 • Jakóbik, W., 'Nord Stream 2 w polityce zagranicznej rządu RP w latach 2015- 2018', Sprawy Międzynarodowe, no. 4, 2018.
 • Joint Declaration of the Fourth Summit of the Three Seas Initiative (Ljubljana, 5-6 June 2019), https://three.si/joint-declaration.
 • Joint Declaration on "Allied Solidarity and Shared Responsibility" by the Presidents of the Republic of Bulgaria, the Republic of Estonia, Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Poland, Romania and the Slovak Republic and the President of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, http://nato.mae.ro/ en/local-news/904.
 • Joint Statement Of The Heads Of Governments Of The Visegrad Group Countries, Prague, 4 September 2015, http://www.visegradgroup.eu/documents/ official-statements
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.