PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 | 221--232
Tytuł artykułu

O właściwościach utworu audiowizualnego "jako całości"

Warianty tytułu
On the Properties of the Audiovisual Work 'as a Whole'
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z kontrowersyjnych zagadnień w prawie autorskim jest pojmowanie utworu audiowizualnego. Część orzecznictwa i doktryny stoi na stanowisku, że utwór audiowizualny stanowi całość, jest jednym utworem, a nie zbiorem różnych utworów tzw. "wkładowych". W artykule prezentowana jest teza o zachowaniu status quo przez utwory wkładowe, zwłaszcza z perspektywy art. 70 ust. 2.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the controversial issues in copyright law is how an audiovisual work is to be defined and understood. Part of the jurisprudence and doctrine is of the opinion that an audiovisual work constitutes a whole, it is a single work and not a collection of various so-called 'contribution' works. The article presents the thesis on maintaining the status quo with regard to contribution works, especially from the perspective of Article 70 para. 2.1 of the Act on Copyright and Related Rights of 4 February 1994. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
221--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Czajkowska-Dąbrowska, M. (2011). Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, [w:] J. Barta, R. Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: 419-454.
 • Barta, J., Markiewicz, R. (2016). Prawo autorskie. Warszawa.
 • Błeszyński, J. (1995). Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 8: 2-7.
 • Błeszyński, J. (1998). Obowiązek i charakter zatwierdzania przez Komisję Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń autorskich. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3: 2-15.
 • Błeszyński, J. (2009). Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 25 listopada 2008 r., III CZP 57/2008. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 5: 12-28.
 • Błeszyński, J., Błeszyńska-Przybylska, M., Błeszyński, M. (2019). Status prawny utworów wykorzystanych w utworach audiowizualnych. Uwagi do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.08.2017 r., I ACa 837/16, [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej. Warszawa: 36-72.
 • Bocheńska, J. (1966). Obraz filmowy jako znak, [w:] A. Jackiewicz (red.), Wstęp do badania dzieła filmowego. Warszawa: 188-208.
 • Bukowski, M. (2015). Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, [w:] D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex. Warszawa: 915-940.
 • Choduń, A. (2018). Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Szczecin.
 • Damasiewicz, A. (2015). Czy film fabularny jest sposobem rozpowszechnienia scenariusza filmowego (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 3(129): 5-17.
 • Hendrykowski, M. (1988). Autor jako problem poetyki filmu. Poznań.
 • Hendrykowski, M. (1991). Dzieło filmowe i jego autor. Poznań.
 • Hendrykowski, M. (2014). Autorstwo utworu audiowizualnego - substancja i struktura. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 15(24): 91-98.
 • Ingarden, R. (1952). Studia z estetyki Tom 2. Warszawa.
 • Ingarden, R. (1966). Studia z estetyki. Tom 1. Warszawa.
 • Kakareko, K. (2019). Status prawny twórców utworów filmowych. Poznań.
 • Ledóchowski, A. (1966). Estetyczna i informacyjna funkcja dzieła filmowego (Teoria 'sygnałów'), [w:] A. Jackiewicz (red.), Wstęp do badania dzieła filmowego. Warszawa: 77-114.
 • Nowak-Gruca, A. (2018). Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym. Warszawa.
 • Nowicka, A. (2017). Utwory audiowizualne, [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie. Warszawa: 130-137.
 • Plisiecki, J. (2005). Film i sztuki tradycyjne. Lublin.
 • Sieńczyło-Chlabicz, J., Banasiuk, J. (2011). Twórcy dzieł uprzednio stworzonych a współtwórczość utworu audiowizualnego, [w:] K. Lewandowski (red.), Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej. Poznań: 75-96.
 • Sokołowska, D. (2011). Współtwórczość a utwór audiowizualny, [w:] K. Lewandowski (red.), Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej. Poznań: 59-74.
 • Sokołowska, D. (2013). Korzystanie z utworów na tle art. 41 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] D. Sokołowska (red.), Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z 25 października 2012. Poznań: 129-177.
 • Sokołowska, D. (2015). Struktura utworu audiowizualnego i status twórców utworów wkładowych - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 25.11.2008 r. (III CZP 57/2008). Glosa 1: 86-103.
 • Ślęzak, P. (2008). Wynagrodzenie twórców filmowych i artystów wykonawców z tytułu rozpowszechniania utworu. Państwo i Prawo 63(10): 85-94.
 • Świętczak, M. (2019). Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, [w:] W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: 1053-1122.
 • Wojciechowska, A. (2015). Ewolucja modelu autorstwa filmowego w prawie polskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2(128): 19-29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.