PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 15 | 23--41
Tytuł artykułu

Przekaz polityczny oparty na wynikach ewaluacji. Analiza przykładu kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 roku

Warianty tytułu
The Political Message Based on the Results of the Evaluation. The Analysis of the Example of the Presidential Campaign in Poland in 2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The study is aimed to analyse an interesting phenomenon that belongs to the intersection of communicology and media studies and (in the Author's opinion) has brought into existence a politician with a new type of identity  a MediaEgo. Politicians of this type function in an environment having a special nature for the researcher - in the MediaPolis. The Author, while identifying the determinants (indicata) that constitute a MediaEgo in the researched space (the new public sphere), also observed changes in the communication paradigms that defined communication methods used by candidates to public offices. The Author discusses two new paradigms that illustrate those changes: Communication paradigm 1: new rhetoric, new narration; communication paradigm 2: communication of the image, (not)new media, (not)new communication channels(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Alkin, M.C., & Christie, C.A. (2004). An evaluation theory tree. W: M.C. Alkin (red.). Evaluation roots: trading theorists' views and influences. Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage.
 • Bienias, S., Felcis, W., Hermann-Pawłowska, K., & Trzciński, R. (2015). Inspiracje z ewaluacji - najlepsze praktyki. W: J. Górniak (red.). Ocena wpływu oparta na dowodach. Model dla Polski. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Chelimsky, E. (1997). Praktyka ewaluacyjna dzisiaj. Kilka refleksji. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Dz.U. 2016, poz. 383 z późn. zm. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 • Dziedzic, M. (2015). Kto kogo goni. Polityka,11-17.03.
 • Engeli, I., & Varone, F. (2011). Governing morality issues through procedural policies. Swiss Political Science Review, 17(3): 239-58.
 • Entman, R. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4): 51-58.
 • Evalsed. (2013). The resource for the evaluation of Socio-Economic Developments. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2013/evalsed-the-resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-evaluation-guide (15.03.2017).
 • Frey, K., Widmer, T. (2011). Revising Swiss Policies: The influence of efficiency analyses. American Journal of Evaluation, 32(4): 494-517.
 • Frieske, K.W. (2008). Nauki Społeczne w służbie spraw publicznych - polskie tradycje. W: A. Haber, & M. Szałaj (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1989). Fourth Generation Evaluation. London: Sage.
 • Haber, A. (2007). Proces ewaluacji ex-post - konceptualizacja, operacjonalizacja, realizacja badania ewaluacyjnego. W: A. Haber (red.). Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska Agencja Przedsiębiorczości.
 • House, E.R. (1997). Demokratyzacja ewaluacji. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • House, E.R. (1997). Ewaluator w społeczeństwie. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Ingold, K., & Gschwend, M. (2014). Science in policy making: neutral experts or strategic policymakers? West European Politics, 37: 993-1018.
 • Kalukin, R. (2015). Lepper wiecznie żywy. Newsweek, 16-22.02.
 • Korporowicz, L. (2009). Współczesne koncepcje ewaluacji w kontekście wyzwań rozwoju regionalnego. W: Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym - teoria i praktyka. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 • Majone, G. (2004). Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mark, M.M., & Henry, G.T. (2004). The mechanisms and outcomes of evaluation influence, Evaluation, 10(35): 35-57.
 • Nevo, D. (1983). The conceptualization of educational evaluation: An analytical review of the literature, Review of Educational Research, 53(1): 117-28.
 • Olejniczak, K. (2005). Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich. Studia Regionalne i Lokalne, 4(22): 35-58.
 • Olejniczak, K. (2010). Rola ewaluacji w krajowych politykach publicznych - analiza systemowa lat 1999-2010 [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.). Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym.
 • Olejniczak, K., Kupiec, T., & Raimondo, E. (2014). Brokerzy wiedzy. Nowe spojrzenie na rolę jednostek ewaluacyjnych. W: A. Haber, & K. Olejniczak (red.). (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Olejniczak, K., & Śliwowski, P. (2014). Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych. W: A. Haber, & K. Olejniczak (red.). (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań: Media Rodzina.
 • Patton, M. Q. (2013). Ewaluacja skoncentrowana na wykorzystaniu. W: A. Haber, & Z. Popis (red.). (R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Patton, M. Q. (2013). Przyszłe Trendy w ewaluacji W: A. Haber, & Z. Popis (red.). (R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • Raciborski, J. (2015). Obywatele rytualni. Polityka, 15-21.04.
 • Relacjonowanie przebiegu kampanii wyborczej na Urząd Prezydenta RP w 2015 r. w programach Polskiego Radia SA (Programy: 1, 3 i 4) oraz wybranych programach nadawców koncesjonowanych (RMF FM, Radio ZET, Radio Maryja, TOK FM) na przykładzie dzienników i audycji publicystycznych http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/monitoring-wybory-2015/raport-z-kampanii-prezydenckiej-2015---resume_21.09.2015.pdf (30.05.2017).
 • Robson, C. (1997). Projektowanie ewaluacji. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Różyński, P. (2015). Wyborcze eurobrednie. Wprost, 07-12.04.
 • Ruling, A. (2008). Re-framing of childcare in Germany and England: the role of evidence in the policy discourse. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/4428ddce-3cd7-447f-8a1c-80784146408c.pdf (15.03.2017).
 • Scriven M. (2013). Ewaluacja jako rewolucyjna dyscyplina. W: A. Haber, & Z. Popis (red.). (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Simons, H. (1997). Polityczne implikacje teorii ewaluacyjnych. Przybliżenie problemu. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Simons, H. (1997). Specyfika i rozwój studiów ewaluacyjnych. W: L. Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Statut Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. http://pte.org.pl/statut/ (15.03.2017).
 • Stucki, I., Schlaufer, C. Tracing the evidence: the use of evaluation results in direct-democtaric campaigns. http://www.icpublicpolicy.org/IMG/pdf/panel_15_s2_stucki_schlaufer.pdf (15.03.2017).
 • Śpiewak, P. (2015). Jak w wieży Babel. Wprost, 04-10.05.
 • TVP 1, TVP 2. Audycje komitetów wyborczych opublikowane 25.04.2015 o godzinie 06:10 w TVP 1 oraz o godzinie 06:30 TVP 2. https://www.youtube.com/watch?v=p8OZE--M0pE oraz https://www.youtube.com/watch?v=5gkF_Dt5zQY (28.05.2017).
 • Wilk. E. (2015). Kraj jaj. Polityka, 01-07.04.
 • Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Warszawa 2015.
 • Zalewski, D. (2008). Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników Ewaluacji przez instytucje publiczne. W: A. Haber, M. Szałaj (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.