PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. nr 64 | 278--290
Tytuł artykułu

Geopolityczne uwarunkowania rywalizacji o zasoby Arktyki

Autorzy
Warianty tytułu
Geopolitical Conditions of Competition for Arctic Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie przydatności teorii gier w kontekście skuteczności analizy geopolitycznych problemów dla usprawnienia procesu decyzyjnego w odniesieniu do obszarów Arktyki. W artykule przedstawiono serię istotnych problemów arktycznych o zasięgu globalnym, a związanych z otwartym rybołówstwem, otwieraniem obszarów Arktyki na wydobycie surowców naturalnych czy tworzeniem nowych korzystniejszych niż dotychczas tras morskich dla transportu towarów. Zidentyfikowano kluczowych graczy obszaru arktycznego wraz z ich konfliktowymi roszczeniami. Wskazano, że kooperacja prowadzi do ograniczenia kosztów społecznych i stymulowania rozwoju gospodarczego w obszarach głównych zainteresowań poszczególnych krajów. Istotne znaczenie ma tutaj dążenie do rozwiązania kwestii spornych w eksploatacji surowców naturalnych, aby nie wpaść w pułapkę dylematu wspólnych zasobów i nie doprowadzić do ich wyeksploatowania. Dla weryfikacji założeń przeprowadzono eksperyment w oparciu o dylemat wspólnych zasobów, w którym uczestnicy wcielili się w rolę poławiaczy ryb oraz kompanie wydobywcze surowców mineralnych. Eksperyment miał formę gry dynamicznej, gdzie w każdej rundzie uczestnicy podejmowali decyzję co do wielkości połowów i wydobycia. Wyniki wykazały, że ograniczenie swobody działania w formie limitów wydłużało czas gry, a tym samym funkcjonowanie podmiotów oraz trwanie zasobów. Pozostawienie swobody w działaniu w ostateczności prowadziło do porozumienia graczy i samoistnego wprowadzania limitów. Eksperyment pokazał, że gracze mieli świadomość, iż dopiero porozumienie prowadzi do uzyskiwania korzyści w dłuższym okresie. Tym samym utworzenie instytucji nadzorującej obszary sporne może prowadzić do łagodzenia konfliktów, gdzie podmioty o różnych celach i interesach muszą osiągnąć porozumienie, szczególnie gdy kluczowym wyzwaniem jest unikanie degradacji zasobów i środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to indicate the usefulness of game theory in the context of the effectiveness of geopolitical problem analysis in terms of improving decision-making in relation to Arctic areas. The article presents a series of significant global Arctic problems related to open fisheries, opening Arctic areas for the extraction of natural resources or creating new and more favorable sea routes for transporting goods. Key players in the Arctic area have been identified along with their conflicting claims. It was mentioned that cooperation leads to a reduction in social costs and the stimulation of economic development in the main areas of interest for individual countries. To verify the assumptions, an experiment based on a tragedy of the commons was carried out, in which the participants took the role of fisher-hunters and mining companies. The experiment took the form of a dynamic game, where in each round the participants decided on the volume of catches and resources extracted. The results showed that limiting the freedom of action extended the time of the game, and thus the functioning of the entities and the duration of resources. Leaving plenty of capacity led to agreement between the players and the self-introduction of limits. The experiment showed that the players were aware that only agreement led to gaining benefits in the long term. Thus the creation of an institution supervising disputed areas can lead to conflict mitigation, where entities with different goals and interests must reach agreement, especially when the key challenge is to avoid degradation of the resources and the environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
278--290
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Arnasson, R., Magnusson, G., Agnarsson, S. (2010). The Norwegian spring-spawning herring fishery: a stylized game model. Marine Resource Economics, 15, 193-319. DOI: 10.1086/mre.15.4.42629328.
 • Chrastansky, F., Kriz, Z. (2011). Perception of the situation in the arctic by key actors and the possibility of conflict escalation. Defense & Strategy, 11(1), 5-21. DOI: 10.3849/1802-7199.11.2011.01.005-021.
 • Clark, C. W. (1990). Mathematical bioeconomics: the optimal management of renewable resources. New York: Wiley-Interscience.
 • Cole, S., Izmalkov, S., Sjoberg, E. (2014). Games in the Arctic: applying game theory insights to Arctic challenges. Polar Research, 33(1), 1-14. DOI: 10.3402/polar.v33.23357.
 • Ebinger, C., Zambetakis, E. (2009). The geopolitics of Arctic Melt. International Affairs, 85(6), 1215-1232. DOI: 10.1111/j.1468-2346.2009.00858.x.
 • Egorov, N., Pospelova, T., Yarygina, A., Klochkova, E. (2019). The Assessment of Innovation Development in the Arctic Regions of Russia Based on the Triple Helix Model. Resources, 8(72), 1-13. DOI: 10.3390/resources8020072.
 • Gautier, D. L., Bird, K. J., Charpentier, R. R., Grantz, A., Houseknecht, D. W., Klett, T. R., Moore, T. E., Pitman, J. K., Schenk, C. J., Schuenemeyer, J. H., Sorensen, K., Tennyson, M. E., Valin, Z. C., Wandrey, C. J. (2009). Assessment of undiscovered oil and gas in the arctic. Science, 324(5931), 1175-1179. DOI: 10.1126/science.1169467.
 • Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162, 1243-1248. DOI: 10.1126/ science.162.3859.1243.
 • Honneland, G. (2007). Norway and Russia in the Barents Sea: cooperation and conflict in fisheries management. Russian Analytical Digest, 20, 9-11.
 • Janicki, W. (2013). Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze? W: M. Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją (s. 9-18). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jaworski, K. (2009). Prospects for growth of international shipping in Arctic region - implications for the European Union. Warszawa: Office of the Committee for European Integration.
 • Kennedy, J. O. S. (2003). Scope for efficient multinational exploitation of north-east Atlantic mackerel. Marine Resource Economics, 18, 55-80. DOI: 10.1086/mre. 18.1.42629383.
 • Kijewski, T. (2009). Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce. Bezpieczeństwo Narodowe, 9(10), 272-288.
 • Konnikov, E. A., Konnikova, O. A., Rodionov, D. G. (2019). Impact of 3D-Printing Technologies on the Transformation of Industrial Production in the Arctic Zone. Resources, 8(1), 1-15. DOI: 10.3390/resources8010020.
 • Konyukhovskiy, P., Holodkova, V., Titov, A. (2019). Modeling competition between countries in the development of Arctic resources. Resources, 8(1), 49, 1-17. DOI: 10.3390/resources8010049.
 • Ljovkina, A. O., Dusseault, D. L., Zaharova O.V., Klochkov, Y. (2019). Managing Innovation Resources in Accordance with Sustainable Development Ethics: Typological Analysis. Resources, 8(2), 82, 1-17. DOI: 10.3390/resources8020082.
 • Macnab, R., Dahl-Jensen, T., Sorensen, K. (2007). Establishing rights over the Arctic Ocean. Science, 316(5828), 1122-1123. DOI: 10.1126/science.316.5828.1122c.
 • Matthíasson, T. (2003). Closing the open sea: development of fishery management in four Icelandic fisheries. Natural Resources Forum, 27(1), 1-18. DOI: 10.1111/1469-8219.00065-i1.
 • Myers, R. A., Hutchings, J. A., Barrowman, N. J. (1997). Why do fish stocks collapse? The example of cod in Atlantic Canada. Ecological Applications, 7(1), 91-106. DOI: 10.1890/1051-0761.
 • Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science, 325(5939), 419-422. DOI: 10.1126/science.1172133.
 • Parlee, B., Furgal, C. (2012). Well-being and environmental change in the Arctic: a synthesis of selected research from Canada's International Polar Year Program. Climate Change, 115(1), 13-34. DOI: 10.1007/s10584-012-0588-0.
 • Poletskov, P., Gushchina, M., Polyakova, M., Alekseev, D., Nikitenko, O., Chukin, D., Vasilev, Y. (2019). Development of Alloyed Pipe Steel Composition for Oil and Gas Production in the Arctic Region. Resources, 8(67), 1-11. DOI: 10.3390/resources8020067.
 • Potts, T., Schofield, C. (2009). The Arctic: a race for resources or sustainable ocean development. Ocean Challenge, 16(3), 23-33.
 • Shephard, G. E., Dalen, K., Peldszus, R., Aparício, S., Beumer, L., Birkeland, R., Gkikas, N., Kourantidou, M., Ktenas, P., Linde, P. W., Marazzi, F., Pincinato, R. B. M., Radianti, J., Schartmüller, B., Stübner, E. I., Varnajot, A., Vullierme, M., Zhilina, I. (2016). Assessing the added value of the recent declaration on unregulated fishing for sustainable governance of the central Arctic Oceans. Marine Policy, 66, 50-57. DOI: 10.1016/j.marpol. 2016.01.013.
 • Vermeij, G., Roopnarine, P. D. (2008). The coming Arctic Invasion. Science, 321(5890), 780-781. DOI: 10.1126/science.1160852.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608939

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.