PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4(48) | 25--34
Tytuł artykułu

Ekonomia współdzielenia w sferze usług finansowych - szansa czy zagrożenie?

Warianty tytułu
Sharing economics in the field of financial services - an opportunity or a threat?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: analiza funkcjonowania aplikacji i portali związanych z finansowaniem społecznościowym, z uwzględnieniem oceny potencjalnych szans lub zagrożeń generowanych za pośrednictwem internetu. Metodyka analizy: analiza źródeł literaturowych, internetowych oraz aktów prawnych, pozwalających na zestawienie ze sobą odpowiednich pojęć, definicji i danych. Wyniki: przeprowadzona analiza wskazuje na szeroką skalę zarówno oferowanych szans (korzyści), jak i zagrożeń, wynikających z używania usług o charakterze finansowym, za pomocą odpowiednich platform internetowych. Wnioski: przedstawione rozważania dają podstawę do zauważenia braku odpowiednich regulacji prawnych, które byłyby w stanie chronić wirtualnych odbiorców i korzystających z usług finansowych. W przyszłości zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom platform internetowych może stanowić poważne wyzwanie dla ich operatorów.(abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the article: analysis of the functioning of applications and portals related to crowdfunding, including the assessment of potential opportunities or threats generated via the Internet. Methodology of analysis: analysis of literature sources, internet sources and legal acts, allowing for the juxtaposition of relevant concepts, definitions and data. Results: the analysis indicates a wide scale of opportunities (benefits) as well as threats resulting from the use of financial services using appropriate internet platforms. Conclusions: the presented considerations give grounds to notice the lack of appropriate legal regulations that would protect virtual recipients and users from financial services.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Beito, D.T. (2000). From Mutual Aid to the Welfare State: Fraternal Societies and Social Services, 1890-1967. The Uni-versity of North Carolina Press.
 • Eckhardt, G., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn't About Sharing at All. Harward Business Review, 28 stycznia. Pobrane z: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all(11.05. 2 019).
 • Grzelak, M., Liedel, K. (2012). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski - zarys problemu. Bezpieczeństwo Narodowe, 22 (2), 125-139.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Kitala, R. (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysokorozwiniętych. Raport z badań. Warszawa: SGH.
 • Jędraszka, A., Zatoń, M. (2010). Social lending jako alternatywne źródło pożyczek dla klientów indywidualnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, 104, 108-115.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2019). Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2018. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Komorowski, S., Koralewski, M., Kośmider, A., Kraska, M., Langer, J., Nowaczyk, K., Puche, J. (2010). Rozwój sektora e-usług na świecie. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Król, K. (2013). Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności. Warszawa: crowdfunding.pl.
 • Kubiak, D. (2012). Nowoczesna realizacja idei samopomocy kredytowej w środowiska małych społeczności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 45, 87-95.
 • Kwiatkowska, E. (2014). Rozwój Internetu rzeczy - szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3 (38), 6 0 -70.
 • Leszczyńska, M., Łopaciński, K. (2017). Współdzielenie i korelacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii. Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 82-93.
 • Mróz, B. (2014). Konsument w sieci - wyzwania i zagrożenia. Handel Wewnętrzny, 4 (351), 2 0 2-212 .
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U. 2012 nr 000, poz. 1225.
 • Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U. 2019, poz. 1083.
 • Ustawa z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dz.U. 2000 nr 116, poz. 1216.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., prawo bankowe. Dz.U. 2018, poz. 2187. Prawo bankowe Dz.U. 2018, poz.2187.wethecrowd.pl (4.06.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.