PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4, CD 2 | 7070--7078
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie wielowarstwowych materiałów poeksploatacyjnych metodą chemicznego odzysku

Warianty tytułu
Development of Multi-Layer Materials by Chemical Recovery of Material
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczącą część odpadów komunalnych stanowią opakowania. Zwiększający się stopniowo poziom wymaganego odzysku i recyklingu materiałowego, przy równoczesnym gwałtownym wzroście ilości odpadów opakowaniowych, wymagają rozpowszechnienia efektywnych technologii odzysku materiałowego. Najbardziej kłopotliwy jest odzysk materiałów wielowarstwowych z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz opakowań typu TetraPak, których zastosowanie zwiększa się najbardziej dynamicznie. W chwili obecnej procesy odzysku i recyklingu z tych materiałów nie są dostatecznie rozwinięte i rozpowszechnione w porównaniu do innych państw europejskich i w stosunku do krajowych potrzeb. W artykule pokazano strukturę materiałów, które są zawarte w odpadach komunalnych i muszą podlegać procesom odzysku materiałowego, dokonano przeglądu dotychczas stosowanych metod mechaniczno-chemicznych odzysku materiałów z opakowań typu TetraPak z wyróżnieniem chemicznej technologii odzysku materiałowego metodą rozpuszczania za pomocą rozpuszczalników organicznych, wskazując jej wady i zalety. Jednocześnie wskazano możliwość odzysku materiałowego metodami chemicznymi materiałów wielowarstwowych pochodzących z różnorodnych odpadów poużytkowych..(abstrakt oryginalny)
EN
A significant portion of municipal waste are packaging. Gradually increasing the required level of recovery and recycling of materials, while the rapid increase in the amount of packaging waste, require effective dissemination of material recovery technologies. Most hassle makes the recycling of multilayer parts of EOL vehicles as well as TetraPak-type multi-layer packaging, the use of which increases most rapidly. At present, treatment, recovery and recycling of these items are not sufficiently developed and disseminated in comparison to other European countries and in relation to national needs. The article shows the structure of materials that are contained in municipal waste and must be subject to material recovery processes, a review of mechanical and chemical methods used so far to recycle of TetraPak - type packaging with a distinction of the chemical dissolution method using organic solvents, pointing out its pros and cons. Simultaneously, the possibility of chemical recovery of material from a variety of EOL multi-layer waste has been indicated.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7070--7078
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1. GUS, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Ochrona Środowiska 2013, Dział 6. Odpady, Warszawa 2013.
 • 2. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie recyklingu i odzysku opakowań oraz opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, REEKO Organizacja Odzysku Opakowań S. A.
 • 3. http://www.tetrapak.com/pl/produkty/rodzaje-opakowan/opakowania-aseptyczne/budowa, (stan z dnia 15.05.2014 r.)
 • 4. Opęchowski S., Zawadzka - Kos M., Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Polsce, Raport OBR Ekologii Miast 2000 r.
 • 5. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Załącznik do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dn. 24.12.2010 r
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa, Dz.U. RP Poz. 618, Warszawa, dnia 15.05.2014 r.
 • 7. Żakowska H., Odpady opakowaniowe. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy opakowań. COBRO. Warszawa 2003r.
 • 8. Kondratowicz J., Burczyk E., Możliwości recyklingu opakowań stosowanych w produkcji chłodzonej żywności. "Chłodnictwo" tom XLIV 2009 r. nr 5 54-58
 • 9. Korniejenko K., Kuciel S., Mikuła J., Recykling materiałowy odpadów tetra paku, Czasopismo Techniczne 2009, 3: 181 - 185.
 • 10. CiechańskaD., Gospodarka odpadami - nowoczesne sposoby utylizacji odpadów z produkcji mas włóknistych i papieru. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź 2010
 • 11. Blends of Poly(ethylene terephthalate) and Low Density Polyethylene Containing Aluminium: A Material Obtained from Packaging Recycling, DOI 10.1002/app.26769, Published online 27 July 2007 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).
 • 12. A. Wojciechowski, M. Wołosiak; WGW Polska technologia rozkładu termicznego odpadów gumowych. EXPRESS Przemysłowy, 2014, wyd. 2, s. 58-64.
 • 13. A. Wojciechowski, W. Żmuda, A. Doliński: Rozkład termiczny opon - zagospodarowanie karbonizatu. Logistyka, 2014, nr 6, s. 11279-11288.
 • 14. A. Wojciechowski; A. Doliński; "Dywersyfikacja źródeł energii z odzysku materiałowego poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych odpadów organicznych" Międzynarodowa Konferencja Naukowa "ENERGIA I ŚRODOWISKO Produkcja - Logistyka - Zarządzanie". Wyd. Logistyka 6/2014 s. 366-377.
 • 15. A. Wojciechowski; W. A. Żmuda; A. Doliński; Rozkład termiczny opon - zagospodarowanie karbonizatu. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu" TransComp 2014. Wyd. Logistyka 6/2014.
 • 16. A. Wojciechowski; Z. Łukasik; Recykling pojazdów elektrycznych i hybrydowych. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu" TransComp 2014. Wyd. Logistyka 6/2014.
 • 17. A. Wojciechowski; W. A. Żmuda; A. Doliński, Krzak M; Unieszkodliwianie wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego. LogiTrans 2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
 • 18. Korkmaz A., Yanik J., Brebu M., Vasile C., Pyrolysis of the tetra pak, Waste Management, 2009, 29, s. 2836-2841.
 • 19. Machelska M. "Laboratoryjna próba separacji polietylenu i aluminium z odpadowych opakowań TetraPak", Praca magisterska, Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Kraków 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.