PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 114 | 235--247
Tytuł artykułu

Analiza mechanizmów powierzenia usług w ogólnym interesie gospodarczym z perspektywy teorii agencji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Mechanisms for Entrusting Services of General Economic Interest (SGEI) from the Agency Theory Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot badań: Usługi w ogólnym interesie gospodarczym są częścią porządku prawnego Unii Europejskiej dotyczącego swobodnej konkurencji i pomocy publicznej. Dotyczą one powierzenia przez podmiot publiczny świadczenia określonych usług publicznych za określone wynagrodzenie, zwane rekompensatą. W artykule przeanalizowano mechanizm powierzenia UOIG z perspektywy teorii agencji. Cel badawczy: Celem artykułu jest zbadanie, czy istnieje analogia między mechanizmami powierzenia usług publicznych a mechanizmami zidentyfikowanymi w celu złagodzenia skutków problemu agencji oraz sformułowanie w oparciu o teorię ekonomiczną wniosków służących udoskonaleniu regulacji prawnych. Metoda badawcza: Dokonano analizy wybranej literatury polskojęzycznej i anglojęzycznej w przedmiocie teorii agencji i UOIG. Dokonano przeglądu i interpretacji regulacji prawnych w zakresie pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Wyniki: W ramach przeprowadzonej analizy wykazano, że istnieje wyraźna analogia między mechanizmami powierzania usług publicznych a mechanizmami przyjętymi w celu złagodzenia problemu agencji. Oznacza to, że osiągnięcia nauk ekonomicznych w dziedzinie teorii agencji powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu regulacji prawnych dotyczących usług publicznych i przygotowywaniu umów powierzenia UOIG.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: Services of general economic interest are part of the European Union's legal order for free competition and state aid. They concern the entrustment of certain public services for a particular reward, known as compensation, by a public body. The paper reviews the mechanism of entrusting SGEI from the perspective of agency theory. Research purpose: The aim of the paper is to analyse whether there is an analogy between the mechanisms of entrusting public services and the mechanisms identified to mitigate the effects of the problem of the agency and draw conclusions, based on economic theory, to improve legal regulation. Methods: The analysis of selected Polish and English literature on the agency theory and SGEI was carried out. A review and interpretation of legal regulations in the field of public aid was made, with a focus on services of general economic interest. The paper has a conceptual character. Conclusion: The conclusion is that there is a clear analogy between the mechanisms of entrusting public services and the mechanisms adopted to mitigate the agency problem. This means that the achievements of economic sciences in the field of the agency theory should be taken into account in the development of legal regulations on public services and in the preparation of the SGEI entrustment contracts.(original abstract)
Rocznik
Tom
114
Strony
235--247
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2
 • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L 2012.7.3).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) 2012/C 326/01.
 • Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Law & Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa, Bank i Kredyt, październik 2007, s. 51-69.
 • Biondi A., Eeckhout P., Flynn J. (red.), The Law of State Aid in the European Union, Oxford University Press, 1th edition, 2004, s. 12-40.
 • Chrisidu-Budnik A., Przedańska J., Relacja agencji w systemie zamówień publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017/497, s. 207-222.
 • Dalton D.R., Hitt M.A., Certo S.T., Dalton C.M., The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation, The Academy of Management Annals 2007/1 (1), s. 1-64.
 • Davies G., Article 86 EC, the Ec's Economic Approach to Competition Law, and the General Interest, European Competition Journal 2009/5/2, s. 549-584.
 • DG Competition of European Commission, State Aid Manual of Procedures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013, s. 3-7.
 • Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review 1989/14 (1), s. 57-74.
 • Grzejdziak Ł., Regulacja Finansowania Usług Publicznych w Europie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 31-93.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and owner-ship structure, Journal of Financial Economics 1976/3/4, s. 305-360.
 • Jolls Ch., Sunstein C.R., Thaler R., A behavioral approach to law and economics, Stanford Law Review 1998/50, s. 1471-1550.
 • Lenaerts K., Defining the concept of 'Services of General Interest' in light of the 'checks and balances' set out in the EU Treaties, Jurisprudencija 2012/19 (4), s. 1247-1267.
 • Ławrynowicz M., Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004/LXVI/3, s. 159-179.
 • Mesjasz C., Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance, Studia Ekonomiczne 2013/141, s. 37-50.
 • Nitsche R., Heidhues P., Study on methods to analyse the impact of State aid on competition, European Economy. Economic Papers, Brussels 2006, s. 26-30.
 • Ølykke G.S., Møllgaard P., What is a service of general economic interest?, European Journal of Law and Economics 2016/41, s. 205-241.
 • Tse M., Zhang M., Jia F., The effects of risk and reward sharing on quality performance, International Journal of Operations & Production Management 2018/38/12, s. 1-36.
 • Urbanek P., Problem agencji w warunkach zdecentralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014/343, s. 550-558.
 • Urbanek P., Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce, Ekonomia i Prawo 2014/13/1, s. 225-238.
 • Xie J., Information, risk sharing, and incentives in agency problems, International Economic Review 2017/58/1, s. 157-182.
 • Żabski Ł., Asymetria informacji w nadzorze właścicielskim na przykładzie Ministerstwa Skarbu Państwa i podległych spółek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013/310, s. 469-479.
 • https://sudop.uokik.gov.pl/home, UOKiK, SUDOP - System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, stan na 11.08.2019 r
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.