PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | nr 4 | 209--230
Tytuł artykułu

Organic Agriculture in Least Developed Countries in Relation to the Development of the Organic Farming Sector in Poland : the Example of African Countries versus the Organic Sector in Poland

Warianty tytułu
Rolnictwo ekologiczne w najmniej rozwiniętych państwach na przykładzie Afryki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Globalny obszar rolnictwa ekologicznego stale rośnie. Co więcej, rynek organiczny rozwija się nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Północnej, a także w innych częściach świata. Rynek produktów ekologicznych stale rośnie i należy podkreślić, że w 2015 r. światowy rynek produktów ekologicznych wzrósł do 81,6 mld euro, przekraczając wartość 90 mld euro w 2018 r. Znacząco wzrosła również produkcja produktów ekologicznych , wytwarzanych przez grupę krajów najsłabiej rozwiniętych (takich jak wybrane kraje afrykańskie), które są wspierane przez postanowienia wynikające z negocjacji Światowej Organizacji Handlu w ramach Rundy z Doha. Celem tego artykułu jest przedstawienie różnych definicji rolnictwa ekologicznego według najważniejszych organizacji międzynarodowych. Ponadto kluczowe będzie zbadanie obecnego statusu sektora rolnictwa ekologicznego w wybranych przykładach krajów najsłabiej rozwiniętych w Afryce oraz określenie wyników negocjacji z Doha na rynku rolnym (szczególnie w odniesieniu do krajów najsłabiej rozwiniętych). Wreszcie należy przyjrzeć się problemowi, jaki jest stan i jakie są najnowsze osiągnięcia rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do krajów najsłabiej rozwiniętych w porównaniu z Polską. Metody badawcze zastosowane w artykule obejmują analizę dostępnych źródeł dokumentalnych i literackich dotyczących omawianych zagadnień, opracowanie odpowiednich badań statystycznych oraz zastosowanie podejścia dedukcyjnego w celu wyciągnięcia wniosków ze statusu rozwoju rolnictwa ekologicznego w krajach najmniej rozwiniętych i Polski (jako przykładu kraju Europy Środkowej). (abstrakt oryginalny)
EN
Over the past few years, organic farming has seen a dynamic development globally. In 2015, the global market for organic products was €81.6 billion, rising to more than €90 billion in 2018 (Światowy rynek produktów ekologicznych osiągnął wartość 90 mld euro 2019). There has also been a significant rise in the production of organic products by the group of Least Developed countries (LDCs) (such as African countries), which are being supported by all the World Trade Organisation negotiations within the Doha Round. The aim of this article is to present different definitions of organic farming according to the most important international organizations. Furthermore, it will examine the status of the organic farming sector in selected examples of Africa's LDCs and investigate the results of Doha's negotiations within the agricultural market (particularly towards LDCs). Finally, it will investigate the status and the latest developments of organic farming in the LDCs compared to Poland. The research methods used in the article include an analysis of available documentary and literary sources on the topics in question, the development of relevant statistical surveys, and the deductive approach to draw conclusions from the development of organic agriculture in LDCs and Poland (as an example of a Central European Country). (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
209--230
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Agricultural and Food Quality Inspection (2019), The report on organic farming in Poland in 2017-2018, Warszawa.
 • Agricultural production - crops (2019). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/26212.pdf (accessed: 14.05.2020).
 • Ancharaz, V. (2012), Can the Doha Round Be Saved?, [in:] R. Meléndez-Ortiz, Ch. Bellmann, M. Rodriguez Mendoza (eds), The Future and the WTO: Confronting the Challenges. A Collection of Short Essays, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva.
 • Borowska, A. (2006), Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie na początku XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu", no 540, pp. 79-92.
 • Buckley, R. (2003), The WTO and The Doha Round: The changing face of World Trade, Global Trade abd Finance Series, Kluwer Law International, Zuidpoolsingel, Netherlands, 1st Edition.
 • Dugiel, W. (2008), Światowa Organizacja Handlu a kraje rozwijające się, "International Journal of Management and Economics", 24, pp. 9-37. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/International_Journal_of_Management_and_Economics/Internatio nal_Journal_of_Management_and_Economics-r2008-t24/International_Journal_of_Management_and_Economics-r2008-t24-s9-37/International_Journal_of_Management_and_Economics-r2008-t24-s9-37.pdf (accessed: 25.05.2020).
 • Ecological Organic Agriculture (EOA) - Initiative, Continental Steering Committee (2015), The Ecological Organic Agriculture (EAOA) Initiative, 2015-2025 Strategic Plan, EOA Continental Steering Committee, African Union Commission, Benin.
 • ESCAP (2014), The role of agriculture in closing development gaps of LDCs, Policy Papers on Countries with Special Needs, CSN/14/01, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok. https://www.unescap.org/sites/default/files/CSN-14-01%20(June)_0.pdf (accessed: 12.05.2020).
 • FAO (1998), Evaluating the Potential Contribution of Organic Agriculture to Sustainability Goals, Environment and Natural Resources Service Research, Extension and Training Division Sustainable Development Department Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/a-ac116e.pdf (accessed: 14.05.2020).
 • FAO, Morgera, E., Bullón, C., Durán, C.G.M. (2012), Organic agriculture and the law, "FAO Legislative Study 107", Rome. http://www.fao.org/3/a-i2718e.pdf (accessed: 10.05.2020).
 • FiBL (2019), World of Organic Agriculture Statistics and emerging trends 2019 (2019), IFOAM, FiBL, Frick-Bonn.
 • FiBL (2020), FiBL survey 2020, The World of Organic Agriculture Statistics and emerging trends 2020, IFOAM, FiBL, Frick-Bonn.
 • Gama, J. (2018), Latest Developments in Organic Agriculture in Africa, [in:] FiBL & IFOAM - Organics International (2018): The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, and IFOAM - Organics International, Bonn. https://www.organic-world.net/yearbook.html (accessed: 10.06.2020).
 • Golijan, J., Dimitrijevic, B. (2018), Global organic food market, "Acta Agriculturae Serbica", XXIII (46), Belgrade-Zemum. https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/acta/46/1__AAS_252-18_Golijan_and_Dimitrijevic.pdf (accessed: 3.04.2020).
 • https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep19_e.pdf (accessed: 20.05.2020).
 • Jak państwo wspiera ekorolników (2019). https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo-ekologiczne.html (accessed: 30.06.2020).
 • Kowalska, A. (2015), Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3 (37), pp. 467-476.
 • Kristiansen, P., Taji, A., Reganold, J. (eds.) (2006), Organic Agriculture. A global perspective, CSIRO Publishing, Australia. https://orgprints.org/14043/1/14043.pdf (accessed: 11.05.2020).
 • Kuś, J., Jończyk, K. (2009), Development of Organic Farming in Poland, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", 54 (3), pp. 178-182.
 • Luttikholt, L.W.M. (2007), Principles of organic agriculture as formulated by the International Federation of Organic Agriculture Movements, "NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences", 54 (4). https://doi.org/10.1016/S1573-5214(07)80008-X
 • Makowska, M., Gotkiewicz, W., Pawlewicz, A. (2015), Rolnictwo ekologiczne w ujęciu przestrzennym i środowiskowym, "Roczniki Naukowe SERiA", 4 (XVII), pp. 160-165.
 • Martin, W., Mattoo, A. (eds). (2011), Unfinished Business? The WTO's Doha Agenda, The World Bank, Washington.
 • Ministry of Agriculture and Rural Development (2020), Rolnictwo ekologiczne. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1 (accessed: 30.06.2020).
 • Runowski, H. (2003), Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle tendencji światowych, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 49, pp. 182-193.
 • Schoonbeek, S., Azadi, H., Mahmoudi, H., Derudder, B., De Maeyer, P., Witlox, F. (2013), Organic Agriculture and Undernourishment in Developing Countries: Main Potentials and Challenges, "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", 53 (9), pp. 917-28. https://doi.org/10.1080/10408398.2011.573886
 • Scialabba, N. (2000), Factors Influencing Organic Agriculture Policies with a Focus on Developing Countries, IFOAM 2000 Scientific Conference, Basel. http://www.fao.org/3/a-at734e.pdf (accessed: 19.05.2020).
 • Scialabba, N., Hattam, C. (2002), Organic agriculture, environment and food security. "Environment and Natural Resources Series", Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
 • Światowy rynek produktów ekologicznych osiągnął wartość 90 mld euro (2019). http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/swiatowy-rynek-produktow-ekologicznych-osiagnal-wartosc-90-mld-euro,169160.html (accessed: 3.12.2019).
 • UNCTAD (2018), Statistical Tables on The Least Developed Countries 2018, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva.
 • UNCTAD (2019), State of Commodity Dependence 2019, United Nations Conference on Trade and Development, DITC/COM/2019/1/Corr.1, Geneva, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccom2019d1_en.pdf (accessed: 29.05.2020).
 • Willer, H., Lernoud, J. (2019), The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2019, 20 edition, Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM Organics International, Frick-Bonn.
 • Wojtas, M. (2016), Negocjacje rundy Doha - postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 3 (81), pp. 275-284.
 • World Trade Organisation (2019), Annual Report 2019, Switzerland.
 • WTO, Agriculture negotiations. https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm (accessed: 20.05.2020).
 • WTO, Doha Round: what are they negotiating? https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/update_e.htm (accessed: 20.05.2020).
 • WTO (2020a), Bali Package and November 2014 decisions, World Trade Organisation. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm (accessed: 2.06.2020).
 • WTO (2020b), The Doha Round Texts and related documents, World Trade Organisation, Switzerland. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/doha_round_texts_e.pdf (accessed: 20.05.2020).
 • Zajączkowski, M. (2018), Runda z Dohy WTO - próba przyjęcia reguł sprzyjającym interesom krajów rozwijających się, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 372, pp. 205-219. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-9db0f9cf-0a7d-4298-a16c-9da31e1a5188 (accessed: 26.06.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.