PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 35 | 21--35
Tytuł artykułu

Education of the German Minority in Legnica in the Period between 1951 and 1963 as an Element of Ethnic Policy in "People's Republic of Poland.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Legnicy w latach 1951-1963 jako element polityki etnicznej "Polski Ludowej".
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Polityka etniczna w okresie tzw. "Polski Ludowej", tj. w latach 1944 -1989 charakteryzowała się brakiem jednolitej koncepcji postępowania wobec mniejszości narodowych. Pomimo, że jej głównym założeniem było urzeczywistnienie wizji państwa jednolitego narodowościowo, to jednak w wybranych momentach akceptowano fragmentaryzację etniczną społeczeństwa. W konsekwencji oświata mniejszości narodowych, będąca immanentną częścią wspomnianej polityki, także podlegała istotnym fluktuacjom, obejmując m.in. działania o charakterze ideologicznym, organizacyjnym i programowym. Nadrzędnym celem powstania niniejszego artykułu było podjęcie próby charakterystyki funkcjonowania szkolnictwa mniejszości niemieckiej w Legnicy, w kontekście obowiązującej wówczas polityki etnicznej państwa, w tym jego polityki oświatowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The ethnic policy in the period of the so-called "People's Republic of Poland", i.e. from 1944 to 1989, was characterised by the lack of a uniform policy of conduct towards ethnic minorities. Despite the fact that its main assumption was to implement the vision of a nationally homogeneous country, at particular moments, however, ethnic fragmentation of the society was accepted. As a consequence, education of ethnic minorities, being the imminent part of the aforementioned policy, was also undergoing crucial fluctuations, comprising, among others, actions of ideological, organisational and programmatic character. The primary aim of this paper is to characterise the education of the German minority in Legnica, in the context of the country's policy of ethnicity in force at that time, including its educational policy. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bibliografia
 • Browarek T., Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2002, nr 3 - 4.
 • Browarek T., Determinanty polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, "Studia Śląskie" 2015, LXXVII.
 • Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945 -1989, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015.
 • Browarek T., Szkolnictwo dla ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945 -1989 [w:] red. G. Schiller, Edukacja mniejszościowa w Polsce. Wczoraj, dziś i jutro, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2015.
 • Browarek T., Uwarunkowania polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.
 • Chałupczak H., Problemy metodologiczne badania polityki etnicznej państw Europy Środkowo-Wschodniej [w:] red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Europa Środkowo- -Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2013.
 • Gretschel J. Sytuacja powojenna Niemców w Legnicy [w:] red. I. Lipman, Wczoraj, dziś, jutro. 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego na Dolnym Śląsku, NTSK, Wrocław 2014.
 • Gudaszewski G., Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • Halicka B., The everyday life of children in Polish-German Borderlands during the early postwar period [In:] ed. M. Venken, Borderland Studies Meets Child Studies, Peter Lang Edition, Frankfurt am Mein 2017.
 • Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945 -1970, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2005.
 • Janusz G., Usytuowanie mniejszości narodowych w społeczeństwie i polityce państwa polskiego po 1945 r. [w:] Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.
 • Łodziński S., Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989 -1993 (Na tle rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach europejskich i regulacji przygotowywanych w ramach prac Rady Europy), Raport Nr 22, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1994.
 • Łodziński S.. Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1945 - 2008 [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, red. S. Dudra, B. Nitschke, NOMOS, Kraków 2010.
 • Madajczyk P., Niemcy polscy 1944 -1989, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Matelski D., Niemcy w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Poznań 1999.
 • Mironowicz E., Polityka narodowościowa PRL, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2000.
 • Ociepka B., Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945 -1970, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
 • Olejnik L., Polityka narodowościowa Polski w latach 1944 -1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Pogorzała E., Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa polskiego w latach 1944 -1966, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Zamość 2009.
 • Stępień R., Szkolnictwo niemieckie w Legnicy po II wojnie światowej. Kalendarz ważniejszych wydarzeń, "Szkice Legnickie" 2005, XXVI.
 • Stępień R., Stępień, A. Szkolnictwo niemieckie na Dolnym Śląsku i w Legnicy w latach 1945 -1963, "Szkice Legnickie" 2014, XXXV.
 • Szczepański A., Wyjazdy etnicznych i autochtonicznych przedstawicieli mniejszości niemieckiej z terenu Polski po II wojnie światowej [w:] Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, red. M. Kulesza, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Legnica-Łódź 2009.
 • Szulc S., Powszechny sumaryczny spis ludności z 14 II 1946 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1947.
 • Techmańska B., Szkolnictwo mniejszości narodowych w powojennej Legnicy, "Pamięć i Przyszłość" 2014, nr 2(24).
 • Techmańska B., Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945 -1989, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2019.
 • Zenderowski, R., Chałupczak, H., Baluk, W. Polityka etniczna: próba teoretycznej konceptualizacji [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. R. Zenderowski, H. Chałupczak, W. Baluk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Zenderowski, R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1. Zagadnienia teoretyczne, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.